Maironio mokykla pakvietė į 55-ąjį rugsėjį

MAIRONIO MOKYKLA PAKVIETĖ Į 55-AJĮ RUGSĖJĮ     

Janina SUČYLIENĖ  / Amerikos Lietuvis, 2014 metai, rugsėjo mėn.

Rugsėjo 5d. Maironio lituanistinė mokykla (MLM) pradėjo 55-uosius mokslo metus. Po vasaros Pasaulio lietuvių centro (PLC) patalpose ir kiemelyje vėl suklego vaikų balsai. Pailsėję ir gerai nusiteikę su gėlėmis ir be jų, tėvelių ar artimųjų palydėti į atnaujintas klases skubėjo mokinukai.

Šventei prasmingo iškilmingumo suteikė Lietuvos respublikos generalinio konsulo Čikagoje  Marijaus Gudyno apsilankymas ir jo meilę Lietuvai įkvepianti kalba.

Nebuvo laiko nuobodžiauti.  Šeštadienį ryte vėsuma padvelkęs oras, pamažu įsidienojo: per pietus vėl padange ritinėjosi kaitri saulė ir visus viliojo į kiemą. Įvairi ir spalvinga pirmosios šių mokslo metų dienos programa. Susipažinti ir po vasaros vieni kitais pasidžiaugti mokiniai rinkosi į jiems paskirtas klases, bendravo su auklėtojais ir mokytojais, kiekviena klasė paruošė juos pristatantį plakatą, pietavo, kieme bėgiojo ir žaidė. Kol vaikai mokėsi, tėvai dalyvavo tėvų susirinkime, su mokyklos administracija ir Tėvų komiteto atstovais aptarė metų veiklos planus, mokinių  ugdymo ir pagalbos namuose galimybes.

Iškilminga Mokslo ir žinių šventės dalis vyko R.Riškus salėje. Pirmąją mokslo metų dieną maironiukai įsiamžino žalioje dauboje prie PLC pastato. Visus mokinius ir mokytojus pradžiugino ir atgaivino Tėvų komiteto dovanotas siurprizas – lietuviški ledai.   

Pirmos netradicinės pamokos. Pirmoji mokslo metų diena prasidėjo tradiciniu mokinių susitikimu su auklėtoja ir klasės plakato kūrimu tema – „Lietuva ir aš“. Vaikai, kupini vasaros įspūdžių, noriai ir energingai ėmėsi pirmosios užduoties. Jie, vadovaujami mokytojų, sumaniai ir išradingai paruošė spalvingus, Lietuvą ir jų klasę atspindinčius darbelius.

Po pamokų mokiniai, lydimi auklėtojų ir mokytojų, ėjo į kiemą, gamtoje valgė atsineštus užkandžius ir, vadovaujami aukštesniosios mokyklos koordinatorės Taiydos Chiapettos, žaidė, dainavo ir linksmai pramogavo.

Mokslo metų pradžios šventė tęsėsi salėje, į kurią mokiniai su auklėtojais žygiavo nešini paruoštu plakatu. Pasidžiaugti išeivijoje lietuvybės išsaugojimu, gimtosios kalbos puoselėjimu ir tautos tradicijų pratęsimu atėjo ir tėveliai.

Šventės vinis – mokytojų šokis. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorės pavaduotoja Asta Čuplinskienė ir pakvietė pagiedoti abiejų tautų himnus. Ji priminė svarbias Lietuvai džiugias ir liūdnas datas, plačiau papasakojo apie „Baltijos kelio“ svarbą ir reikšmę Pabaltijo tautoms, pabrėžė tai, kuo mes turime didžiuotis, ką gerbti ir ko nevalia pamiršti. Mokyklos direktorė Goda Misiūnienė kvietė susitelkti ir kiek įmanoma daugiau dėmesio skirti gimtosios kalbos mokymuisi, atlikti paskirtas užduotis ir visiems susitelkus, pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų. Garbingas svečias – Lietuvos konsulas Čikagoje M.Gudynas – pasidžiaugė skaitlingu MLM kolektyvu, aktyviu dalyvavimu savišvietoje ir išradinga bei kūrybinga mokyklos bendruomene. Palinkėjo ir toliau puoselėti lietuvių kalbą, tradicijas ir papročius, o sukauptą patirtį perduoti ateinančioms kartoms.

Rugsėjo šventę vainikavo mokiniams, tėveliams ir svečiams mokyklos mokytojų paruoštas nuotaikingas šokis. Linksma ir nepamirštama Mokslo ir žinių šventė baigėsi, mokytojų, mokinių ir jų tėvelių laukia dar vieni darbingi mokslo metai.