Maironio mokykla baigė prasmingų darbų metus

Tradiciškai iki didžiųjų metų švenčių – Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų – Maironio lituanistinės mokyklos bendruomenė apžvelgia pirmojo pusmečio atliktus bei įpusėtus darbus ir metų šventes pasitinka gerai nusiteikę, vieni kitiems pateikdami žaismingų atrakcijų. O kad metai buvo derlingi, byloja augantis mokinių skaičius, atlikti dideli darbai ir įpusėti prasmingi ir mokyklos bendruomenei naudingi sumanymai.

Didžiąsias metų pabaigos šventes mokyklos bendruomenė sutiko pakiliai nusiteikusi: mokiniai pramogavo vaidindami ir mėgavosi vaišindamiesi; mokytojai be įsipareigojimų bendravo šventiniame vakarėlyje.

Sėkmingai tęsiamas ugdymas   

Besiplečianti ir kasmet atsinaujinanti Maironio lituanistinė mokykla vis daugiau pritraukia mokinių. Prieš porą metų duris atvėrusi penktadieninė pamaina sudarė palankias sąlygas lietuvių kalbos pagrindų mokytis ir tiems, kurie šeštadieniais būna užsiėmę kita veikla. Per trumpą laiką penktadieninė pamina suformavo savo darbo braižą ir veiklos stilių. Tuo pačiu lygiu kaip ir šeštadieniais lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, etnokultūros ir kitų disciplinų mokoma ir penktadieniais.

Jau antri metai mokykloje veikia suaugusiųjų klasė, kurioje dirba didelę pedagoginę patirtį turinti mokytoja Silvija Radvilienė. „Džiugu, kad lietuvių kalbos mokosi mūsų mokinių tėveliai – amerikiečiai, – pasiekimais dalijasi mokyklos direktorė Goda Misiūnienė. – Turiu pastebėti, kad mokytoja Silvija geba sudominti kiekvieną, į jos klasę atėjusį ir bent kiek sužinoti ir išmokti nusiteikusį bet kokio amžiaus mokinį. Tad visi, kurie norėtų prisiliesti  prie lietuvių kalbos, turėtų kreiptis į mokyklos administraciją ir po Naujųjų metų galėtų sėkmingai pradėti studijas“.

Pažangi projektinė veikla

Mokyklos ugdomąją veiklą kuruoja direktorės pavaduotoja Giedrė Jonaitienė. Didelę pedagoginę ir administravimo patirtį Lietuvoje įgijusi mokytoja ekspertė Giedrė su didele meile ir nuoširdumu savo įgūdžius perteikia išeivijoje dirbantiems kolegoms. Praėjusiais metais pavaduotojos prieš Kalėdas inicijuota ir abejingų nepalikusi akcija „Gerumo nebūna per daug“ rado atgarsį ir mokytojų, ir mokinių širdyse. „Projekte aktyviai dalyvavo mokytojai ir 2-10 klasių mokiniai bei suaugusiųjų klasė, – apie gerumo sklaidą kalbėjo pedagogė. – Šiemet vėl mokykloje vyks projektas „Gailestingumo nebūna per daug“.  Kviečiu visus geranoriškai ir aktyviai įsijungti į akciją. Žinau, kad mumyse labai daug gerumo, o paaukota suma kaip ir parėjusiais metais bus paskelbta mokyklos tinklalapyje. Surinktas lėšas pervesime į paramos ir labdaros fondą „Mamų Unija“. Pedagogų posėdžio metu pavaduotoja perskaitė iš Lietuvos Paramos ir labdaros fondo “Mamų Unija” direktorės Eglės Mėlinauskienės gautą padėką ir paaiškinimą, kam buvo skirti praėjusiais metais maironiečių paaukoti pinigai. Jame rašoma: “Martino mamai buvo be galo sunku paprašyti pagalbos, už kurią ji mums, o kartu ir jums, be perstojo dėkojo ir dėkojo. Tad, mielieji, didžiausias AČIŪ Jums ir visiems vaikučiams, kurie aukojo, pirko atvirukus ir padėjo 9-erių metų Martinui sveikti įsigyjant taip reikalingus ir svarbius jo gyvybei vaistukus“.

Pabrėždama projektinės veiklos svarbą, pavaduotoja sakė, kad šiuo mokymo metodu siekiama integruoti mokomuosius dalykus, juos laisviau, paprasčiau, suprantamiau ir vaizdžiau pateikti mokiniams atsižvelgiant į jų suvokimo ir įsisavinimo lygio.

Modernizuota ugdymo procesas

G.Jonaitienė pastebėjo, kad vienas iš prioritetinių mokyklos tikslų – ugdymo modernizavimas, todėl praėjusiais metais už gautus iš Kazickų fondo pinigus visoms aukštesniosios mokyklos klasėms buvo nupirkti kompiuteriai ir projektoriams ekranai. „Sutelkus turimą patirtį ir pritaikius įsigytas vaizdo atkūrimo priemones, pamokos tapo vaizdingesnės, emocionalesnės, o mokiniai – aktyvūs dalyviai. Išgyvendinus pasyvumą ir abejingumą, atsivėrė platesnės galimybės pamokose ugdyti dalykines ir bendrąsias kompetencijos. Kūrybiškiau mokyti ir mokytis padeda internetinės svetainės:  mkp. emokykla, ebiblioteka ir kitos. Naujose ir jau esančiose svetainėse pateikiama daug įvairių užduočių, testų, metodinės rekomendacijos mokytojams, o mūsų mokytojai visa tai sėkmingai adaptuoja savo pamokose“, –  mokyklos pasiekimais dalijosi vadovė.

Pavaduotoja aktyviai aukštesniojoje mokykloje kompiuterizuotą mokomąją medžiagą pamokose naudoja  istorijos mokytojai – Vijeta Venckienė ir Audrius Dumašius bei kiti pedagogai. Jau daug metų mokyklos pastebimi ir nepastebimi darbai gula ant aukštesniosios mokyklos koordinatorės Taiydos Chiapettos pečių. Ji ir patarėja, ir padėjėja, ir ūkvedys, ir renginių organizatorė, ir puiki mokytoja. O kiek mokytojų, trykštančių sumanumu, kūrybingumu, energija ir noru turimomis žiniomis pasidalyti su savo mokiniais.

Ruošiamas elektroninis dienynas

Mokyklos administracija, siekdama operatyviau pateikti tėvams informaciją apie ugdytinių mokymąsi ir pasiekimus, įdiegia elektroninius dienynus. „Naudojant el. dienyną patogu bendrauti, nes tėvai gali greitai susisiekti su bet kuriuo mokytoju, pateikti jam rūpimą klausimą. Lygiai taip pat mokytojas gali parašyti įvairių pranešimų tėvams. Atsidarę el. dienyną tėvai matys ne tik pažymius, bet ir vaikų lankomumą. Kaip žinia, daugumai tėvelių tai ne naujiena, nes Amerikos mokyklose tokia tvarka seniai įdiegta“, – apie elektroninio dienyno privalumus kalbėjo direktorės pavaduotoja ugdymui G. Jonaitienė.

Ruošiami vadovėliai pradinukams

Ne mažesnis dėmesys skiriamas ir mažųjų ugdymui. Jau praėjusiais metais žemesniajai mokyklai paruošti mobilūs rinkiniai su informacinėmis technologijomis. Ir pernai, ir šiais mokslo metais pradinei mokyklai perkami plakatai ir žemėlapiai, skirti mažųjų vaizduotei ugdyti.

Pavaduotoja ugdymui Giedrė nenuilsdama pluša prie istorijos ir geografijos vadovėlių bei pratybų sąsiuvinių sudarymo pradinukams. Prie kiekvienos temos pateiktos elektroninės nuorodos pagal kurias vaikai, tėvelių padedami, galės susirasti daugiau informacijos nurodyta tema. Mokytoja jau baigia ruošti metodinę medžiagą apie gamtosaugą Lietuvoje, prie kurios taip pat bus parengtos pratybos su nuorodomis į elektroninius šaltinius.

Šiandien mokykloje sudarytos palankios sąlygos, kad mokymas ir mokymasis taptų patrauklesnis abiem proceso pusėms, o norintys mokytis įgytų gilesnių ir tvirtesnių žinių. Visi žinome, kad penkias dienas per savaitę vaikai mokosi Amerikos mokyklose, todėl, pasak G.Jonaitienės: „Mūsų tikslas puoselėjant lietuvybę suteikti mokiniams gebėjimų bei įgūdžių naudoti savo žinias ir patirtį formaliojo ugdymo įstaigose“.

 

Janina SUČYLIENĖ