5B 2017-05-13

Šį, priešpaskutinį šeštadienį neužduota 5B pamokų…

Kitą savaitę atsisveikinsime! Užbaigimo šventė vyks Fondo salėje 10v.r. Po to, mokiniai grįš į savo klases, o tėveliai galės juos iš klasių atsiimti.

Dėkojame 5B tėveliams už rūpestį ir kantrybę šių mokslo metų pabaigoje. Labai greitai susidraugavome ir nemažai kartu atlikome, nes jūsų vaikai  ne tik lankstūs, bet taipogi ir imlūs ir darbštūs (kai nori būt)! Buvo nemažai juoko, kūrybos… nors gramatikos irgi neapleidom. Žodžiu–gerai užbaigėme metus.

Nuotaikingos vasaros visiems–linki mok. Asta Čuplinskienė ir pad. Liucija Marcalytė.

8kl. lietuvių kalbos projektų pristatymai

Jau atsiskaitė – 8A: Paulina, Tomas, Nikolas (dar trūksta vaizdinės medžiagos), Rugilė. 8B: Lina, Victorija F., Kovas, Aldas, Deividas.

Balandžio 29d. pristato – 8A: Emilia, Gustas, Gabrielė, Neda ir Ema. 8B: Aras, Ema P., Eva, Dovas ir Timas

Gegužės 6d. pristato – 8A: Monika, Matas, Lora, Patrikas ir Mantas. 8B: Nomeda, Andrius, Victoria J., Milda ir Emilija.

Gegužės 13d. pristato – 8A: Erikas, Mantas, Paulius. 8B: Monika V., Matas D., Elena

2017.04.08 9A/9B/10A klasių literatūros namų darbai

Sveiki,sudaužę margučius ir grįžę prie įprastos savaitės eigos!

Perskaityti prisegtus lapus apie Balį Sruogą ir ant atskiro lapo popieriaus atsakyti į klausimus 5 psl. “Dievų miško” ištraukose rasti ir užrasyti po 3 pavyzdžius metaforos, ironijos ir palyginimo. Užrašyti 3 panašumus tarp “Dievų miško” ir “Tarp pilkų debesų”.

sruoga svietimo taryba

 

10 kl. Lietuvių kalba 2017.03.18

10 kl. namų darbai Nr. 21
Praeitą pamoką rašėte diktantą iš sintaksės kurso.
Kitą pamoką ištaisysite diktanto klaidas ir parašysite savarankišką darbą iš sintaksės kurso. Klausimus jau buvau Jums įkėlus, dabar dar kartą įkeliu, kad dar pasimokytumėte.
Gerai pasiruoškite kontroliniam darbui pagal Jums pateiktus klausimus, kurie bus kontroliniame darbe.
Kurie neparašė 13 bilieto iš sintaksės 1 ir 2 klausimų, parašau tai iki šios pamokos namuose padaryti. Taip pat mokotės visus egzaminui skirtus bilietus ir juos parašote raštu.

Įkeliu 13 bilietą: 13 Bilietas

1.Ką nagrinėja sintaksės mokslas? Kokį sakinį vadiname vientisiniu? Kas sudaro vientisinio sakinio pagrindą, kaip tą junginį vadiname? Kokios yra antrininkės sakinio dalys, kaip jos vadinamos, į kokius klausimus atsako ir kokiais sutartinais ženklais jos žymimos? Pateikti pavyzdžių.
2. Pateiktuose sakiniuose sutartiniais ženklais pabraukti sakinio dalis. Nurodykite gramatinius centrus. Paaiškinti pabrauktų sakinių skyrybą.
Dauboje lakštingala savo giesmeles gieda. Kazytė darželyje žalius žolynu laisto. Vakare gėlynai kitaip atrodo. Saulučių galvelė prie įkaitusios žemelės glaudžiasi. Tamsią naktį Kazytė savo gražų darželį sapnavo.
Paukščiai ir žvėrys ten valgė, šoko ir dainavo. Lakštingalos balsas buvo toks skaidrus, aiškus, pilnas verksmo ir juoko.
3. Raiškiai perskaityti pateiktą tekstą, savais žodžiais papasakoti, apie ką jame rašoma. Iš teksto atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus.
4. Papildoma užduotis. Padeklamuoti lietuvišką eilėraštį.
Trumpas atsakymas
1. Sintaksės mokslas nagrinėja sakinius ir žodžių junginius. Tai mokslas apie sakinių sudarymą ir jų taisyklingą rašymą.
Sakinys, kurį sudaro vienas gramatinis centras, vadiname vientisinius sakiniu.
Pvz. : Išaušo gražus rytas.
Vientisinio sakinio pagrindą sudaro veiksnys ir tarinys.
Pvz.: Dangumi plaukia melsvi debesėliai. Sakinyje gali ir nebūti veiksnio, bet jei jis aiškiai numanomas (jis, ji, tas, anas…) tuomet sakinys vientisinis.
Pvz.: Dažniausiai vežame kelis kepalėlius duonos. (kas vežame? – mes – tai aiškiai numanomas veiksnys).
Veiksnys ir tarinys sakinyje vadinami pagrindinėmis sakinio dalimis, jie atsako į klausimus kas? ir ką veikia? Sakinyje braukiami – veiksnys – viena linija, tarinys dviem linijom. Visos kitos sakinio dalys, kurios papildo ir išplečia sakinį, vadinamos antrininkėmis sakinio dalimis.
Papildinys atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo? braukiamas punktyrine linija.
Pažyminys atsako į klausimus koks? Kokia? Kieno? Kuris? Kelintas? Kelinta? braukiamas vingiuota linija.
Aplinkybės svarbiausios yra trys:
Laiko – kada?
Vietos – kur?
Būdo – kaip?
Jos braukiamos brūkšneliu taškeliu.
Pvz.: Žiemą berniukas važiuoja dideliu autobusu (sakinyje yra visos sakinio dalys).

Svarankiškas darbas

Pagal šiuos klausimus (jie tokie patys, tik kai kur reikia parašyti (pateikti) pavyzdžių) ruoškitės kontroliniam darbui – sintakės žinių patikrinimui, atkreipkite dėmesį, kur reikia mokėti parašyti pavyzdžių.
1. Ką nagrinėja sintaksės mokslas?

2. Iš ko sudaromas sakinys? Ką sudaro žodžiai? Pvz.

3. Kokias žinote sakinių rūšis pagal sakymo intonaciją?

4. Kokius žinote sakinių rūšis pagal jų sandarą? Pvz.

5. Kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio? Pvz.

6. Kokios yra pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys? Pvz.

7. Kur ir kaip surandame ir nustatome sakinio dalis?

8. Ką vadiname vienarūšėmis sakinio dalimis?

9. Kada skiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.

10. Kada neskiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.

2017-02-25 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Pereitą šeštadienį užbaigėme Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai” projektą. Jei neesate bent perskaitę, prašau atsispausdinti ir peržiūrėti (žr. žemiau). Bus pusmečio baigiamajame egzamine.

vienuolis

Uzkeiktieji vienuoliai

Jei pamokoje nebaigėte, sekančiam šeštadieniui užbaigti pamokoje užduoto Janinos Degutytės eilėraščio analizę.

Kovo 11 dienai: Išsirinkti vieną Degutytės eilėraštį iš žemiau įkeltų lapų. Išmokti bent vieną posmą atmintinai (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes).

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Laimingai!