logo
DONATE
“Pelenai ant sniego”  7 – 10 kl.:   Papildytas Draudimas žiūrėti filmą (1) (1)
Read more
NAMŲ DARBAI  Literatūros namų darbų planus galima rasti: 2-as pusmetis . Jei nebuvote mokykloje ar pametėte literatūros namų darbus, galite juos gauti 2 būdais: a)Susisiekti su mokytoja e-paštu adresu: kvysniauskiene@maironis.org ir nurodyti pamokos numerį arba datą. b)Sekančią pamoką asmeniškai paprašyti mokytojos, nurodant pamokos numerį arba datą. Praleidęs literatūros pamoką mokinys pristato praleistus darbus per 3 savaites. Praėjus trims savaitėms, neatsiskaityta pamoka vertinama neigiamu pažymiu. Praleidęs daugiau kaip pusę pusmečio penktadienių (7-8 pamokas vieno pusmečio bėgyje), mokinys turi ne tik atlikti to laikotarpio namų ir klasės darbus, bet ir išlaikyti egzaminą. Esant neaiškumams prašome susisiekti su mokytoja: kristevi@yahoo.com  arba kvysniauskiene@maironis.org
Read more
PRIMINIMAS
Read more