logo
DONATE
Mokėti papasakoti Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Antroji Skaitinių knyga, 40-49 psl.) Trumpai, keliais sakiniais, tik pagrindinę mintį. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
PABAIGTI ŠIAS PATARLES Klasėje pabaigėme keletą patarlių. Tie, kurių nebuvo klasėje, pasistenkite pabaigti pirmas šešias patarles. Geras pagalbininkas: http://www.patarles.lt/ Visiems: pirmas šešias patarles mokėti mintinai.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Kiekvienoje pamokoje žiūrėjome po kelis mokinių rašytojų pristatymus. Ačiū visiems, užbaigusiems projektus–bravo! JEIGU DAR NEPRISTATĖTE RAŠYTOJO PROJEKTO, PRAŠAU SU MANIMI PASIKALBĖTI. Projektas–60 balų. Jo nepristačius, neišlaikysite literatūros kurso. Namų darbui perskaityti: Janina Degutyte3 Išsirinkti vieną eilėraštį ir mintinai išmokti bent 8 eilutes. Geros savaitės! M.K. Čiurlionio “Karalių pasaka”  
Read more
Toliau ruošiamės baigiamajam projektui. Atlikite kovo 17d. užduotį. BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS  
Read more
JUOSTŲ RAŠTAI juostu rastai   Mokiniai išsiuvinėjo raštą  
Read more
Vadovėlyje pusl. 49  Vandens naudojimas ir traša. Pratybose pratimai  pusl . 32 .  Pasiruošti apklausai pusl . 33
Read more
Vadovėlyje pusl. 44-46  Vištyčio regioninis parkas .  Žuvinto biosferos rezervatas. Pratybose  pusl.  38-39
Read more
Kovo 11-osios proga aukštesniosios mokyklos (7-10 kl.) mokiniai žiūrėjo filmą „Pelenai ant sniego“ (“Ashes in the Snow”), kuris buvo sukurtas pagal Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“, kurios ištraukas skaitėme. Namų darbui parašyti penkis skirtumus tarp romano ir filmo. Jei nedalyvavote pamokoje ir turite progą, jau galima “Ashes in the Snow”  žiūrėti:      Geros savaitės!
Read more
Praeitą pamoką klasėje rašėme testą (Spaudos draudimas Lietuvoje, knygnešiai). Jeigu kas nors jaučiate, kad prastai parašėte ir norėsite perrašyti, tai galėsite padaryti po pamokų. Namuose norėčiau, kad peržvelgtumėte prieš tris savaites skaitytą Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Skaitinių Antroji Knyga, 40-49 psl.)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Išrinkti ir užrašyti 5 lietuvių liaudies patarles/priežodžius apie tėvynę, 5 apie Lietuvą ir lietuvius, 5 apie kalbą (viso 15 patarlių/priežodžių). Mokėkite mintinai bent 3 patarles/priežodžius, pagalvokite, ką jos reiškia. http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-tevyne/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-lietuva-ir-lietuvius/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-kalba/   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pradedame ruoštis baigiamajam 8kl. projektui. Projekto gairės prisegtos. Atlikite kovo 9d. užduotį. BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2019
Read more
Pamokos metu padiskutavome pereitą savaitę skaityti užduotą N. Gaškaitės-Žemaitienės romano ištrauką “Užverstų šulinių vanduo”. Peržiūrėjome atsakymus į 5  klausimus. Visi raštu atsakė klausimą, “Ką daryčiau, jeigu būčiau (veikėjo) Čigono vietoje?” Prašiau 4-5 sakinių. Namų darbui perskaityti žemutinius 2 lapus ir atsakyti į klausimus. Vaiciunaite PRISIMINKITE, kad jeigu nebuvote pamokoje, privalote atlikti pamokos metu atliktą darbą, kaip namų darbą. Geros savaitės!
Read more