9a,b lietuvių kalba 2017.03.04

Gallery

9 kl. namų darbai Praeitą pamoką baigėme kalbėti apie daiktavardį. Jūs turėjote namuose parašyti 1 ir 2 klausimus 6 bilieto. Kas dar neparašėte, įkeliu bilietą, prašau padaryti namų darbus. Prisiminėme kitą savarankišką, kaitomą kalbos dalį – būdvardį. Jums buvo pateikti … Continue reading

2017-03-04 9A/9B/10A klasių lietuvių literatūros namų darbai

Šį šeštadienį klasėje rašysime rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui „Iš močiutės skrynios”. Namuose pasirinkti ir apgalvoti vieną iš dvejų žemiau pateiktų temų ir pasiruošti darbui, užsirašant pradines mintis. Dalyvavimas yra privalomas, už jį bus duotas pažymys. Kas nebus pamokose šį šeštadienį rašys sekantį.

Švietimo t 9-10 kl rašinių-temos 2017

Baigti atmintinai išmokti J. Degutytės kūrinio bent vieną posmą (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes). Klausysimės deklamavimų,

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Geros savaitės!