2017.04.08 9A/9B/10A klasių literatūros namų darbai

Sveiki,sudaužę margučius ir grįžę prie įprastos savaitės eigos!

Perskaityti prisegtus lapus apie Balį Sruogą ir ant atskiro lapo popieriaus atsakyti į klausimus 5 psl. “Dievų miško” ištraukose rasti ir užrasyti po 3 pavyzdžius metaforos, ironijos ir palyginimo. Užrašyti 3 panašumus tarp “Dievų miško” ir “Tarp pilkų debesų”.

sruoga svietimo taryba

 

9a, 9b kl. Lietuvių kalba 2017.03.18

Gallery

9 kl. Namų darbai Praeitą pamoką tikrinome savarankišką darbą iš būdvardžių linksniavimo ir laipsniavimo. Tie, kurie dar nelabai suprantate šią temą, namuose dar kartą pasimokykite iš jums duotos medžiagos. Namuose, kitoje, mokytojos ištaisyto savarankiško darbo lapo pusėje („Būdvardis. Būdvardžių giminė, … Continue reading