10-7-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B

Pamokoje buvo trumpas apklausimas apie novelės “Nepabėgęs” trečią (ir paskutiniąją) dalį. Namų darbui raštu atsakyti šiuos klausimus.

Nepabeges 3 dalies kvizas

Primenu atsakyti ir įduoti atsakymus į visus anksčiau praleistus “kvizus”. Bus ivertinti, kaip namų darbai ir padės egzaminėliui pasiruošti.

Pamokoje pradėjome kalbėtis apie vaizdinius užrašus (visual notetaking), t.y. vizualinio mokymosi stilių, Sekančioje pamokoje grupės naudosis “sketchnoting” principais atsakyti pateiktus klausimus apie “Nepabėgęs”.Susipažinti:

Image result for sketchnoting

(Deja, visi pavyzdžiai nelietuvių kalbomis.  Galbut “maironiečių” darbai bus pirmieji lietuvių kalba paskelbti internete!)

Vienintelis namų darbas–pasivyti.

Geros savaitės!

p. Ramona

 

10-7-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje pradėjome lyginti, kuo Danutės Bindokienės romanas “Mieste nesaugu” panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelę “Nepabėgęs”.Besiremiant vizualinio mokymosi stiliaus principais, grupėmis pradėta vaizdiniais užrašais (visual notetaking)  atsakyti pateiktus klausimus.

Image result for sketchnoting

(Deja, visi pavyzdžiai nelietuvių kalbomis.  Galbut “maironiečių” darbai bus pirmieji lietuvių kalba paskelbti internete!)

Primenu atsakyti ir įduoti atsakymus į visus praleistus “kvizus”. Bus įvertinti, kaip namų darbai ir padės egzaminėliui pasiruošti.

Vienintelis namų darbas–pasivyti.

Geros savaitės!

p. Ramona

 

9-30-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje buvo konkursas janunuolių prieš merginas (“kuiz šou” pobūdžio). Klausimai–apie Danutės Bindokienės romano “Mieste nesaugu” ištraukos antrąją dalį. Sveikinu laimėjusias 10A ir 10B merginas! Žemiau pateikti klausimai:

Mieste nesaugu 2 dalies kvizas

Namų darbui pradėti galvoti, kokiais būdais šis skaitinys panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelė “Nepabėgęs”. Sekančioje pamokoje lyginsime abu kūrinius.

Buvo gerokai mokinių, neperskaičiusių ne pirmos, ne antros dalies–prašau pasivyti. (Žr. 2017.9.23, atsispausdinti ištrauką “Mieste nesaugu” ir 9A/9B namų darbus 2017.9.16. novelę “Nepabėgęs”.)

Geros savaitės!

p. Ramona

DVIGUBO TRIKAMPIO KLUBAS?

Image result for dvigubas trikampis

9-30-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B

Pamokoje buvo konkursas janunuolių prieš merginas (“kuiz šou” pobūdžio). Klausimai–apie Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” antrąją dalį. Sveikinu laimėjusius: 9A merginas ir 9B jaunuolius! Žemiau pateikti klausimai:

Nepabeges 2 dalies kvizas

Namų darbui užbaigti skaityti novelę, p. 200-204.

Buvo gerokai mokinių, neperskaičiusių pirmos/antros dalies–prašau pasivyti. (Žr. 2017.9.23, atsispausdinti skaitinį.)

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for malfoy and goyle

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

10 klasė 3 pamoka namų darbai Praėjusį šeštadienį mokėmės temą „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir galūnė“ (vadovėlyje 6 – 9 psl.) Namuose visa tai dar kartą perskaityti ir išmokti, ką vadiname šaknimi, priesaga, priešdėliu, galūne, kamienu ir kokiais sutartinais ženklais … Continue reading

9a, 9b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

9 klasė lietuvių kalba namų darbai 5 pamoka Toliau mokomės apie leksiką. Namuose lietuvių kalbos vadovėlyje 22 – 27 psl. atidžiai, įsimenant perskaityti temas: „Tiesioginė ir perkeltinė žodžių reikšmė“, „Frazeologizmai“. Pratybų sąsiuvinyje, 8 psl. parašyti 1,2,3,4 pratimus. Mokytis apie leksiką … Continue reading

10a, 10b kl. lietuvių kalba 2017 – 09 – 23

Gallery

Primenu, kad šį šeštadienį mokykloje iš ryto vyks mokinių tėvų susirinkimas, prašau tėvelius atvykti. Praeitą pamoką Jūs taisėtė diktantą, jei nespėjote, baigėte namuose. Taip pat galvojote ir rašėte kryžiažodį. Namuose dar kartą grįžkite prie temos „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir … Continue reading