2018.04.28. Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pereitą šeštadienį daugybė devintokų nebuvo nusiteikę dirbti. Nebuvo galima pravesti pamokos, t.y. klasėje analizuoti 4 poezijos kūrinius apie jaunatvišką užsidegimą. Taigi, šių eilėraščių analizė (po 50 žodžių kiekvienam eilėraščiui) pasiliko namų darbui.

POEZIJA-Carpe diem

PRIMENU, kad “repo” projektus pristatysite sekančioje pamokoje.

Liko tik 2 darbo šeštadieniai prieš mokslo metų užbaigimą. Visi namų ir praleisti klasės darbai turi būti įduoti iki gegužės 12 dienos, be išimčių.

Ačiū!

Related image

 

2018-4-21 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B

Sekantį šeštadienį pradėsime poezijos skyrių.

Uždavinys–sukurti dabartinės poezijos, “repo” dainą (arba eilėraštį) pagal nurodymus šiame dokumente:

Repo projektas 9tokams

Pamokos metu klausėmės lietuviškų repo dainų pavyzdžių, žiūrėjome vaizdo klipus. Kelių repo kūrinių žodžiai:

Repas

Repo projektus paruošti GEGUŽĖS 5 DIENAI. Pristatysite visai klasei. Sėkmės!

Image result for lietuvių repo muzika

9 a, b, kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

9 klasė namų darbai Praeitą pamoką prisiminėme ir pakartojome daiktavardį, , išsiaiškinome, kuo jis kaitomas, per pamoką pardėjote pildyti daiktavardžio požymių lentelę. Tie, kurie dar neparašėte ankstesnių namų darbų, namuose parašykite. Taip pat baikite pildyti daiktavardžių lentelę, ją įkeliu. Taip … Continue reading

Kultūros pažinimas 9 – 10 kl. balandžio 7 d., 2018 m.

SAULĖS KRYŽIAI- POPIERINIS VITRAŽAS

saules kryziai (lietuviu liaudies menas)

SAULĖS KRYŽIAI (Text)                         Saules kryziai PICS

Mokiniai sukūrė ar išsirinko saulės kryžių ir nupiešė ant juodo popieriaus.  Išpjaustė 2 juodus lapus su saulės kryžiaus motyvu.  Nuspalvino permatomą lapą su spalvomis.

pics

9 a,9b, kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 07

Gallery

9 kl. namų darbai Praėjusią pamoką dar kartą prisiminėt ir pakartojot kaitomąsias ir nekaitomąsias kalbos dalis. Pamokos metu naudojote jums duotą medžiagą (paruošti lapai) apie kalbos dalis. Namuose dar kartą viską perskaitykite ir išmokite kalbos dalių klausimus; kuo skiriasi kaitomosios … Continue reading

2018-4-7 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje:

Padalinome trečiąją  užrašų dalį “Ir vienąkart, Riči” (žr. žemiau) į 5 dalis. Penkios grupės, po 2-3 mokinius, pradėjo dirbti dviejų dalių projektą:

(1) piešti tos dalies pagrindines mintis ir

(2) pasiruošti ateinantį šeštadienį žodžiu pristatyti savo piešinį ir dalies pagrindines mintis.

Nurodymai taip pat prisegti žemiau.

Ir-vienąkart-Riči-3

Ir vienakart 3 projekto nurodymai

JEIGU PRALEIDOTE PAMOKĄ, prašau projektą atlikti namie:

Išsirinkti vieną iš 5 dalių; atskiruose lapuose atlikti piešinėlį ir raštu paaiškinti pagrindinį veiksmą/mintis (bent 50.žodžių). Nereikės žodžiu pristatyi sekančioje pamokoje.

Sėkmės!

Image result for student story plot drawing

 

2018-3-17 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje laikėme “kvizą” iš Daivos Opolskaitės romano “Ir vienąkart, Riči” (išrinkta 2017ųjų metų knyga paaugliams) antrosios dalies. Tie, kurie nebuvo pamokoje privalo namuose rašyti “kvizą”.

Ir vienakart Rici kvizas 2

Perskaityti trečią ir paskutiniąją santrauką “Ir vienąkart, Riči”.

Ir-vienąkart-Riči-3

2018-2-17 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje laikėme “kvizą” iš Rebekos Ūnos romano “Atjunk” (išrinkta 2015ųjų metų knyga paaugliams) antrosios dalies. Tie, kurie nebuvo pamokoje privalo namuose rašyti “kvizą”.

ATJUNK 2 ištraukos kvizas

Sausio 6tą d. žodžiu pristačiau “Atjunk” įvadą. Pateikiu tos pamokos užrašus žemiau. Prašau pasiskaitykite.

ATJUNK užrašai 1

Ateinantį šeštadienį pradėsime Dainos Opolskaitės, “Ir vienąkart, Riči”, 2016 m. leidyklos „Alma littera“ surengto paauglių ir jaunimo literatūros konkurso laimėtoją.

Image result for ir vienąkart riči

Geros savaitės!

 

KULTŪROS PAŽINIMAS 9 – 10 Sausio 27 d., 2018

KULTŪROS PAŽINIMAS yra mokomas II semestrą devintokams ir dešimtokams.  Prikabinu pamokos naudojamą rubriką: kult paz rubrikas

Atkurtai Lietuvai (styginis menas) : Mokiniai išsirenka lietuvišką ženklą ir nupiešia lentelėje. Vaizdas gali būt abstraktinis irgi. Iškala vaizdą vinimis. Geltoną, žalią, raudoną siūlais papuošia/ siuva savo vaizdą.

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

9 kl. lietuvių kalba Praėjusią pamoką aptarėme pirmojo semestro rezultatus. Kurie nebuvote atlikę darbų, dar galėjote tai padaryti. Susirinkau jūsų namų darbus pratybų sąsiuvinyje. Deja, ne visi suprato temą apie skiemenį, kirtį ir priegaides. Vadovėlyje (86 – 89 psl.) Prašau, … Continue reading

2018.01.27. Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Sekantį šeštadienį rašome JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos konkursui. Pasirinkti vieną iš dviejų temų 9-10-tokams (žr. žemiau):

Image result for svietimo taryba

Rašinių-temos JAV ŠT 2018 vasario

Šią savaitę bent kelias minutes pasiruoškite: apsvarstykite temą, pradžiai užsirašykite keletą minčių. Rašiniai rašomi tik klasėje, pamokos metu.

Jeigu nebūsite pamokoje sekantį šeštadienį, privalote namų darbui parašyti rašinį. tik nebus įduotas konkursui.

Geros savaitės!

Related image