2017.04.29 9A/9B klasės literatūros namų darbai

Jei nepristatėte pamokoje, užbaigti ir parepetuoti repo projektą. Bravo pereitą šeštadienį pasirodžiusiems!

Perskaityti ištrauką “Užverstų Šulinių Vanduo” ir rašytojos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės biografiją. Atsakyti į klausimus.

Uzverstu suliniu vanduo

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Dėkui LR Seimo nariui Žygimantui Pavilioniui už apsilankymą 9B klasėje!

Geros savaitės!

p. Ramona

 

2017.04.08 9A/9B/10A klasių literatūros namų darbai

Sveiki,sudaužę margučius ir grįžę prie įprastos savaitės eigos!

Perskaityti prisegtus lapus apie Balį Sruogą ir ant atskiro lapo popieriaus atsakyti į klausimus 5 psl. “Dievų miško” ištraukose rasti ir užrasyti po 3 pavyzdžius metaforos, ironijos ir palyginimo. Užrašyti 3 panašumus tarp “Dievų miško” ir “Tarp pilkų debesų”.

sruoga svietimo taryba

 

9a, 9b kl. Lietuvių kalba 2017.03.18

Gallery

9 kl. Namų darbai Praeitą pamoką tikrinome savarankišką darbą iš būdvardžių linksniavimo ir laipsniavimo. Tie, kurie dar nelabai suprantate šią temą, namuose dar kartą pasimokykite iš jums duotos medžiagos. Namuose, kitoje, mokytojos ištaisyto savarankiško darbo lapo pusėje („Būdvardis. Būdvardžių giminė, … Continue reading

9a,b lietuvių kalba 2017.03.04

Gallery

9 kl. namų darbai Praeitą pamoką baigėme kalbėti apie daiktavardį. Jūs turėjote namuose parašyti 1 ir 2 klausimus 6 bilieto. Kas dar neparašėte, įkeliu bilietą, prašau padaryti namų darbus. Prisiminėme kitą savarankišką, kaitomą kalbos dalį – būdvardį. Jums buvo pateikti … Continue reading

2017-03-04 9A/9B/10A klasių lietuvių literatūros namų darbai

Šį šeštadienį klasėje rašysime rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui „Iš močiutės skrynios”. Namuose pasirinkti ir apgalvoti vieną iš dvejų žemiau pateiktų temų ir pasiruošti darbui, užsirašant pradines mintis. Dalyvavimas yra privalomas, už jį bus duotas pažymys. Kas nebus pamokose šį šeštadienį rašys sekantį.

Švietimo t 9-10 kl rašinių-temos 2017

Baigti atmintinai išmokti J. Degutytės kūrinio bent vieną posmą (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes). Klausysimės deklamavimų,

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Geros savaitės!

9a,b kl. Lietuvių kalba 2017.02.25

Gallery

9 klasė namų darbai Praeitą pamoką prisiminėme ir pakartojome daiktavardį, patikrinome namų darbus. Kalbėjome apie būdvardį, išsiaiškinome, kuo jis kaitomas, kuo skiriasi nuo daiktavardžio. Tie, kurie dar neparašėte ankstesnių namų darbų, namuose parašykite ( Jums pateiktuose lapuose 32 psl. parašote … Continue reading

2017-02-25 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Pereitą šeštadienį užbaigėme Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai” projektą. Jei neesate bent perskaitę, prašau atsispausdinti ir peržiūrėti (žr. žemiau). Bus pusmečio baigiamajame egzamine.

vienuolis

Uzkeiktieji vienuoliai

Jei pamokoje nebaigėte, sekančiam šeštadieniui užbaigti pamokoje užduoto Janinos Degutytės eilėraščio analizę.

Kovo 11 dienai: Išsirinkti vieną Degutytės eilėraštį iš žemiau įkeltų lapų. Išmokti bent vieną posmą atmintinai (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes).

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Laimingai!

9a,b kl. Lietuvių kalba 2017.02.11

Gallery

Praėjusią pamoką prisiminėt kaitomąsias ir nekaitomąsias kalbos dalis. Jums buvo medžiagą (paruošti lapai) apie kalbos dalis. Namuose dar kartą viską perskaitykite ir išmokite kalbos dalių klausimus; kuo skiriasi kaitomosios (savarankiškos) ir nekaitomosios (nesavarankiškos) kalbos dalys. Ypatingai gerai įsiskaitykite kalbos dalių … Continue reading

Kultūros pažinimas 2017.02.11

Menininkas STASYS EIDRIGEVIČIUS.  Mokiniai kūrė ‘veidų palkatus’ sekant prisegtus pavyzdžius.  Klasėje naudojome aliejines pasteles.  JEIGU DAROTE NAMUOSE, galima naudoti turinčias spalvų priemones ir piešti ant paprasto balto popieriaus.

Stasys Eidrigevicius                             Stasys Eidrigevicius 2