logo
DONATE
Visuomet paspausti “Read more”. Repas: šiuolaikinė baladė, dainuojamoji miesto poezija Baigiant poezijos skyrelį, mokiniams užduota parašyti ir įvykdyti/vaidinti originalų repo (rap) kūrinį. Sekti VISAS nuorodas žemiau įkeltame lape: Repo projektas 9tokams Nemalonus priminimas: dar laukiu gana daug šiuolaikinių rašytojų pristatymų. Projektas– 60 balų–tai pagrindinis metų pažymys. Neatsiskaičius nebaigsite 9tos klasės. Projektas buvo užduotas 2018 m. rugsėjo mėnesį. Visiems užteko laiko pasiruošti. Pristatymui liko TIK balandžio 27 ir gegužės 4 dienos. Nepamirškite, tie kurie dar yra skolingi, taip pat atsiskaityti neatliktais klasės ir namų darbais. Dabar maloniau: Linkiu visiems linksmų šv. Velykų! p. Ramona    
Read more
HERBAI Herbai                  Herbai spalvos ir simboliai Mokiniai sukūrė savo herbą ir nudažė.
Read more
Kiekvienoje pamokoje žiūrėjome po kelis mokinių rašytojų pristatymus. Ačiū visiems, užbaigusiems projektus–bravo! JEIGU DAR NEPRISTATĖTE RAŠYTOJO PROJEKTO, PRAŠAU SU MANIMI PASIKALBĖTI. Projektas–60 balų. Jo nepristačius, neišlaikysite literatūros kurso. Namų darbui perskaityti: Janina Degutyte3 Išsirinkti vieną eilėraštį ir mintinai išmokti bent 8 eilutes. Geros savaitės! M.K. Čiurlionio “Karalių pasaka”  
Read more
JUOSTŲ RAŠTAI juostu rastai   Mokiniai išsiuvinėjo raštą  
Read more
Kovo 11-osios proga aukštesniosios mokyklos (7-10 kl.) mokiniai žiūrėjo filmą „Pelenai ant sniego“ (“Ashes in the Snow”), kuris buvo sukurtas pagal Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“, kurios ištraukas skaitėme. Namų darbui parašyti penkis skirtumus tarp romano ir filmo. Jei nedalyvavote pamokoje ir turite progą, jau galima “Ashes in the Snow”  žiūrėti:      Geros savaitės!
Read more
Pamokos metu padiskutavome pereitą savaitę skaityti užduotą N. Gaškaitės-Žemaitienės romano ištrauką “Užverstų šulinių vanduo”. Peržiūrėjome atsakymus į 5  klausimus. Visi raštu atsakė klausimą, “Ką daryčiau, jeigu būčiau (veikėjo) Čigono vietoje?” Prašiau 4-5 sakinių. Namų darbui perskaityti žemutinius 2 lapus ir atsakyti į klausimus. Vaiciunaite PRISIMINKITE, kad jeigu nebuvote pamokoje, privalote atlikti pamokos metu atliktą darbą, kaip namų darbą. Geros savaitės!
Read more
“Pelenai ant sniego”  7 – 10 kl.:   Papildytas Draudimas žiūrėti filmą (1) (1)
Read more
ŽIEMA  ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO: Užgavėnių kaukės *Užgavenes Mokiniai ant metalo išraižė kaukę ir nuspalvino:
Read more
Pasivyti praleistais klasės darbais: peržiūrėti šį pristatymą https://prezi.com/qfck3aqjq8as/misko-broliai-dainuojanti-istorija/  ; pasiklausyti partizanų dainos http://xn--kupol-b0a.lt/rasa/oi-sakaleli ; peržiūrėti skaidres https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA . Paskaitėme sekantį lankstinuką apie partizanus: Partizanai Namų darbui perskaitykite N. Gaškaitės-Žemaitienės trumpą biografiją ir jos romano, “Užverstų šulinių vanduo” ištrauką. Atskirame lape atsakyti į klausimus. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Uzverstu suliniu vanduo Geros savaitės!
Read more
PASIVIJIMO DIENA: NEPRADĖJOME NAUJO PROJEKTO
Read more
Pereitą šeštadienį pamokos metu rašėme rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Kas nebuvo pamokoje rašo rašinį namuose namų darbui (20 balų). Rašinys turėtų būti 1-2 ranka rašytų puslapių ilgio. Jei parašysite docx ar gdoc, dar geriau. Pasirinkti vieną iš trijų temų: 1.”Kas jungia Pasaulio lietuvius“ (Kalba, kultūra, papročiai, kas dar?) 2.”Garbė būti Pasaulio lietuviu“ (Ką reiškia būti atsakingu už Lietuvą? Kaip tu gali prisidėti prie Lietuvos gėrovės kilimo? Gal tu žinai žmogų, kurį galėtum pavadinti Pasaulio lietuvių garbės piliečiu…) 3.” Lietuvos nepriklausomybės kaina“ (Kiek reikėjo kovoti, ką patirti ir išgyventi, kad Lietuva džiaugtųsi nepriklausomybe.) Geros savaitės!
Read more
Ekslibriai/ Ex Libris-    EKSLIBRIAI       ekslibriai 2 *Mokiniai sukūrė savo ekslibrį  Ex libris nurodymai:  
Read more
Namų darbui perskaityti TPD (Tarp pilkų debesų) skyrius 63, 69 ir 72 ir parašyti 5 žymeklius. Ateinantį šeštadienį, pamokos metu mokiniai rašys Švietimo Tarybos rašinių konkursui. Pasirinkti vieną iš 3 temų, duotų 9/10 klasėms (žemiau). Rašinių negalima rašyti namuose, tačiau galima truputį užsirašyti, sudaryti planą. Rasiniu-konkursas-2019m Geros savaitės! ❄
Read more
VERPSTĖS IR PRIEVERPSTĖS verpstes Mokiniai sukūrė ir išpjaustė verpstę/ prieverpstę.
Read more
Spalio mėn. gale, deja, jums nebuvo progos A. Vienuolio Užkeiktųjų vienuolių projekto/vėliavos pristatyti klasėje. Kad susidėtų visos “dėlionės gabaliukai”, žemiau įkelta visos legendos santrauka. Prašau pasiskaityti, susipažinti net tik su savo ištrauka, bet su visu kūriniu. Užkeiktųjų vienuolių santrauka (1)  
Read more
Pamokoje pasidalinome grupelėmis, piešiniais atvaizduoti vieną iš šių Tarp pilkų debesų skyrelių: 28, 34 ir 36. Nuorodos žemiau. Kas dalyvavote pamokoje namų darbui užbaigti piešinius. Jei nedalyvavote pamokoje, išsirinkti vieną iš šių Tarp pilkų debesų skyrelių (chapters) 28, 34 ir 36. Paskui išsirinkti tris svarbiausias jame vykusias scenas/įvykius ir atvaizduoti, nupiešant trijų langelių “komiksą”, pagal prisegtas nuorodas 3-5: TPD pradinis komiksas (Neužmiršti parašyti penkis žymeklius pereitą savaitę skaitytams skyreliams  28, 34 ir 36.) Geros savaitės! Iliustracija iš Sibiro haiku
Read more
Pamokoje, kas buvo matęs “Ashes in the Snow” pasidalino įspūdžiais, lygino su romanu Tarp pilkų debesų (TPD). Diskutavome TPD 50-52 skyrelius (2018.12.15. namų darbas). Kas nedalyvavo pamokoje namų darbui raštu atsako šiuos klausimus: TPD skyr 50-52 klausimai (1) Namų darbui perskaityti Tarp pilkų debesų 28, 34 ir 36 skyrelius. PDF failas įkeltas po 2018.12.1. namų darbais. Parašyti skaitiniui penkis žymeklius. Primenu iki sekančio šeštadienio metraščiui kūrinius man siųsti, e-paštu rzemaitis@maironis.org.   Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima). Naudoti tik Times New Roman šriftą, patiems nemaketuoti. Geros savaitės!
Read more