9a,9b kl. Lietuvių kalba 2017.02.04

Gallery

9 klasė Praeitą pamoką dar kartą mokėmės kirčius ir priegaides, taisėte namų darbus. Tie, kurie nebuvote atlikę 15 bilieto, turėtumėte namuose parašyti pirmą ir antrą klausimus (atlikdami 1-ąją užduotį, nežiūrėkite į mano pateiktus atsakymus, rašykite savarankiškai, savais žodžiais). 15 Bilietas … Continue reading

9a,9b lietuvių kalba 2017.01.28

Gallery

Praėjusią pamoką aptarėme pirmojo semestro rezultatus. Kurie nebuvote atlikę darbų, dar galėjote tai padaryti. Susirinkau jūsų namų darbus pratybų sąsiuvinyje. Deja, ne visi suprato temą apie skiemenį, kirtį ir priegaides. Vadovėlyje (86 – 89 psl.) Prašau,dar kartą perskaitykite, išmokite ir … Continue reading

01-28-2017 9-10kl. lietuvių literatūros namų darbai

1. Perskaityti žemiau prisegto rašinio pirmuosius du puslapius.

vienuolis

2. Užbaigti mokyklos metraščiui kūrinį:

Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima) Naudoti Times New Roman. Prašau nerinkti tekstų didžiosiomis raidėmis ir nenaudoti tab klavišo. Pataupyti dokumentą ir man atsiųsti rzemaitis@maironis.org.

Metrasciui idejos

Geros savaitės!

 

 

9a, 9b kl. Lietuvių kalba 2017.01.14

Gallery

Praeitą pamoką mokėmės temą „Skiemuo. Kirtis ir priegaidė“ Vadovėlyje 86 –89 psl. Namų darbams į pratybų sąsiuvinį 32 -33 psl. turite parašyti 3, 7, 8 pratimus ir išmokti nurodytą temą. Įkeliu egzaminams paruoštą klausimą iš šios temos. Prašau pasimokykite. Baigiasi … Continue reading

01-14-2017 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Metrasciui idejos

Užrašyti ir atsinešti 3 idėjas metraščio kūriniui (rašiniui, eilėraščiui ir t.t.) Būkite kūrybingi!

Pažymių knygutės bus dalinamos ne sausio 21, o sausio 28 d. Taigi, ne vėliau kaip šį šeštadienį galima man įduoti praleistus darbus. Kas praleido “Tarp pilkų debesų” egzaminą jį gali laikyti šį šeštadienį.

Geros savaitės!

1-7-2017 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Baigiame didįjį kelių mėnesių projektą: skaityti ir nagrinėti knygą “Tarp pilkų debesų”. Prisegti egzaminui pasiruošimo klausimai, kurių nereikia atsakyti raštu. Besinaudojant klausimais, peržiūrėkite knygos skyrelius, kuriuos buvo būtina perskaityti. Neišsigąskite ir nesigilinkite į smulkmenas.

Sausio 21mą dieną gausite pirmojo pusmečio pažymių knygutes. Neužbaigtus namų darbus privaloma įteikti šį  šeštadienį. Prieš šventes tėvams buvo epaštu pasiųstas sąrašas trūkstomų darbų, kurie pažymėti “x”.

Geros savaitės!

Image result for exam stress

PASIRUOŠTI TARP PILKŲ DEBESŲ EGZAMINUI

9A ir 9B klasėms 2017 sausio 14 d. Baigiamieji egzaminai

Maironio Lituanistinė Mokykla 9 klases pasiruosimo klausimai 2017.1.7.

Namu darbai Nrt. 8 ir 9 Maironio

Mieli devintokai,

Primenu Jums, kad Visuomenės mokslo baigiamieji egzminai vyks sekantį šeštadienį, sausio 14 dieną, devintą valandą ryto. Kaip jau jūs gerai žinote, prieš laikant egzaminą, jūs turite būt įdavę visus namų darbus. Neįdavus visų namų darbų negalėsite laikyti baigiamojo egzamino.

Egzamino pasiruošimo klausimai buvo išdalinti pereitą savaitę. Jeigu pametėte arba nebuvote mokykloje, tuos klausimus prisegu prie šio namų darbo. Taip pat anksčiau buvo išdalinti 8 ir 9 namų darbai. Jų kopiją prisegu prie šio namų darbo tiems kurie pametė arba niekad negavo.

Jeigu surasite atsakymus pasiruošimo klausimams ir išsirašysite atsakymus, jums rašto darbas bus labai lengvas, jeigu ne – gali būti nemalonumų. Linkiu jums sėkmės.

Likusius namų darbus įduokite prieš rašto darbą arba atsiųskite elektroniniu paštu prieš rašto darbą.

Mok. Juozas Polikaitis

9a,b kl. Lietuvių kalba 2016.12.10

Gallery

12 pamoka Praėjusią pamoką rašėte diktantą iš priebalsio „j“ tarimo ir rašymo. Namuose dar kartą iš vadovėlio 75-77 psl. dar kartą perskaityti temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“. Įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. … Continue reading

9a,b kl. Lietuvių kalba 2016.12.03

Gallery

11 pamoka Namuose iš vadovėlio 75-77 psl. dar kartą perskaityti temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“. Įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet rašome ie. Išmokti … Continue reading

12-4-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” , p. 230-285 (būtinai–28 puslapius):

 • 230-242 būtina
 • 243-257 papildoma (nebūtina)
 • 258-264 būtina
 • 265-267 papildoma
 • 268-285 būtina

Sąsiuviny užrašyti 5 žymeklius. Primenu, kas yra žymekliai: zni-ir-zymekliai

Pastabos:

 • Yra tikras iššūkis knygą skaityti lietuvių kalba. Galima ir originalų, parašytą anglų kalba pasiskolinti iš bibliotekos ar nusipirkti, jei padės geriau suprasti tekstą. Tačiau, privaloma atlikti visus darbus lietuvių kalba.
 • Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

.Related image Related image

Be “Šauksmo”, Linai įspūdingi E. Munch-o “Nerimas” ir “Neviltis”.

Geros savaitės!

9 a,b kl. lietuvių kalba 2016.11.19

Gallery

Praėjusią pamoką rašėte savarankišką darbą iš fonetikos. Tie, kurie jaučiate, kad dar ne viską išmokote ir nelabai gerai ar blogai parašėte darbą, pasimokykite. Kurie dar neparašėte rašinio apie vasaros atostogas ir projekto iš leksikos, parašykite. Kas neatidavėte atsiskaitymų iš bilietų, … Continue reading

11-19-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Uždavinys dviem savaitėm–perskaityti “Tarp pilkų debesų” 35-59 skyrelius, p. 130-229:

Image result for munch scream

 • 130-154 būtina
 • 155-170 papildoma (nebūtina)
 • 171-189 būtina
 • 190-198 papildoma
 • 199-202 būtina
 • 203-204 papildoma
 • 205-218 būtina
 • 218-221 papildoma
 • 222-226 būtina
 • 227-229 papildoma

Sąsiuviny užrašyti bent 10 žymeklių.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

 Sočios Padėkos Dienos! 

9a,b kl. Lietuvių kalba 2016.11.12

Gallery

Namų darbai 9 pamoka Klasėje mokėmės apie skardžiuosius ir dusliuosius bei kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Vadovėlyje 66 – 71 psl. Prisiminėme ir dvigarsius, kurie skirstomi į dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius. Vadovėlyje 82 – 85 psl. Fonetiškai nagrinėjome prie lentos. Privalote … Continue reading

11-12-2016 9-10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” 22-34 skyrelius, p. 80-129.:

 • 80-84 būtina
 • 85-96 papildoma (nebūtina)
 • 96-105 būtina
 • 106-116 papildoma
 • 117-129 būtina

Sąsiuviny užrašyti bent 5 žymeklius.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. Primenu: visos knygos pdf yra prisegtas prie 10-29-2016 namų darbų. Geros savaitės!

Nuo 10-28-16 iki 12-17-2016 9A/9B/10A kl. Tarp pilkų debesų

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

Pritrūko knygos egzempliorių, tai mokykloje dauginama ir/ar dalis mokinių išsispausdina iš pdf. Gal ir taip geriau–tiems mokiniams bus galima užrašus vesti paraštėje (margins).

Patarimai sėkmingai ir taupiai išsispausdinti:

 1. Visą knygą perkelti ir išsaugoti.(Download and save.)
 2. Neatidaryti naršyklėje (NEnaudoti browser), o Adobe Acrobat.
 3. PRINT: Pažymėti:
 • Save ink/toner
 • Pages = kas šią savaitę užduota
 • Page sizing = Multiple
 • Print on both sides of paper.
 • Flip on short edge
 • Page setup/Paper size = letter