logo
DONATE
Priminimas !!!  Kas nelaikėte egzamino ir tie kas gavo pranešimą apie tai kad reikės perlaikyti pasiruoškite !!!! Egzamino perlaikymo diena   5-11-19 
Read more
Perskaityti Jono Biliūno apsakymą “Brisiaus galas”. Mokėti papasakoti. https://lt.wikisource.org/wiki/Brisiaus_galas Mokiniai, dar negrąžinę knygų, privalote jas grąžinti ateinantį šeštadienį (5/11). Mokiniai, kurių nebuvo praeitą pamoką, eilėraščius atsiskaitys ateinantį šeštadienį (5/11). Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Egzamino perlaikymo diena – Gegužės 11d. Tiems, kas turės perlaikyti bus pranešta ( perlaikyti turės 2 mokiniai) + tie kas nebuvo klasėje ir nelaikė egzamino. Namų darbų neužduota
Read more
Gegužės 4d. projektus pristato: 8A – Lara P., Simona Š., Laima M. , Dainius K., Evanas P., Julius P. ir Gabrielė L. 8B – Simona J., Maria B., Emilia B., Luka V., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki gegužės 3d. ekunickiene@maironis.org
Read more
Noriu priminti, kad Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. Į PAMOKĄ PRAŠOME NEVĖLUOTI. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. (Trakų Pilis – pirmi du posmeliai)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org  
Read more
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Balandžio 27d. projektus pristato: 8A – Lara P., Ona K., Simona Š., Laima M. ir Gytis N. 8B – Greta Š., Jorana B., Marta M., Danielius P., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki balandžio 26d. ekunickiene@maironis.org      
Read more
Kartokite egzamino pasiruošimo klausimus.
Read more
Mintinai išmokti Maironio “Trakų Pilies” antrąjį posmelį. MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Kitą šeštadienį jau pradedame pristatyti baigiamuosius projektus. Balandžio 13d. projektus pristato: 8A – Izabelė D., Liepa B, Nida P., Lara P. 8B – Matas A., Greta Š., Isabella B., Ūla B.
Read more
Klasėje: Maironis MAIRONIS MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. MAIRONIS. LIETUVA BRANGI Visą šią medžiagą prašau atsispausdinti ir į įsisegti į trižiedžius. Perskaitykite Maironio biografiją ir eilėraštį “Trakų pilis”. Mintinai išmokti “Trakų pilis” pirmą posmelį (eilėraštį rasite nuorodoje “MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Užbaikite baigiamojo projekto rašomąją užduotį: 5 paragrafų rašinėlį (essay). BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2017.docx (2)  
Read more
Pratybose . Suvalkijos skyriaus kartojimas  pusl 40- 41
Read more
Mokėti papasakoti Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Antroji Skaitinių knyga, 40-49 psl.) Trumpai, keliais sakiniais, tik pagrindinę mintį. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more