logo
DONATE
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Balandžio 27d. projektus pristato: 8A – Lara P., Ona K., Simona Š., Laima M. ir Gytis N. 8B – Greta Š., Jorana B., Marta M., Danielius P., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki balandžio 26d. ekunickiene@maironis.org      
Read more
Kartokite egzamino pasiruošimo klausimus.
Read more
Mintinai išmokti Maironio “Trakų Pilies” antrąjį posmelį. MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Kitą šeštadienį jau pradedame pristatyti baigiamuosius projektus. Balandžio 13d. projektus pristato: 8A – Izabelė D., Liepa B, Nida P., Lara P. 8B – Matas A., Greta Š., Isabella B., Ūla B.
Read more
Klasėje: Maironis MAIRONIS MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. MAIRONIS. LIETUVA BRANGI Visą šią medžiagą prašau atsispausdinti ir į įsisegti į trižiedžius. Perskaitykite Maironio biografiją ir eilėraštį “Trakų pilis”. Mintinai išmokti “Trakų pilis” pirmą posmelį (eilėraštį rasite nuorodoje “MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Užbaikite baigiamojo projekto rašomąją užduotį: 5 paragrafų rašinėlį (essay). BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2017.docx (2)  
Read more
Pratybose . Suvalkijos skyriaus kartojimas  pusl 40- 41
Read more
Mokėti papasakoti Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Antroji Skaitinių knyga, 40-49 psl.) Trumpai, keliais sakiniais, tik pagrindinę mintį. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Toliau ruošiamės baigiamajam projektui. Atlikite kovo 17d. užduotį. BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS  
Read more
Vadovėlyje pusl. 44-46  Vištyčio regioninis parkas .  Žuvinto biosferos rezervatas. Pratybose  pusl.  38-39
Read more
Praeitą pamoką klasėje rašėme testą (Spaudos draudimas Lietuvoje, knygnešiai). Jeigu kas nors jaučiate, kad prastai parašėte ir norėsite perrašyti, tai galėsite padaryti po pamokų. Namuose norėčiau, kad peržvelgtumėte prieš tris savaites skaitytą Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Skaitinių Antroji Knyga, 40-49 psl.)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pradedame ruoštis baigiamajam 8kl. projektui. Projekto gairės prisegtos. Atlikite kovo 9d. užduotį. BAIGIAMASIS 8 KLASĖS DARBAS 2019
Read more
Vadovėlyje pusl.  41-43    Suvalkijos regionas Pratybose pusl.  36-37
Read more