logo
DONATE
Pasikartokite: Medžiaga, iš kurios mokėmės. Perskaitykite dar kartą, kad prisimintumėte ir galėtumėte atsakyti į žemiau duotus klausimus: TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI SAKMĖS – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Etiologinės Sakmės KAIP RENKAMA TAUTOSAKA   Klausimai: Tautosaka – Pasikartokite   Jei kils klausimų, rašykite man, mielai atsakysiu. nmockus@maironis.org    
Read more
Skaitiniu knygoje:  Puslapis 24 -25  Dabartiniai geologiniai procesai Pratybos : Puslapis 15 – 16   Dabartiniai geologiniai procesai
Read more
Šį šeštadienį mokiniai gavo pratybų knygas, namų darbams reikia atlikti pratimus psl.52. Jeigu mokykloje nebuvote, galite šį puslapį atsispausdinti paspaudę šią knygos nuorodą. http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/lietuviu_priemones/Mano%20ir%20tavo%20salis%20Lietuva.pdf  
Read more
Namų darbų neužduota.
Read more
Skaitinių knyga:   Pusl. 22 -23  Dabartinis paviršius Pratybos:   Pusl. 13 -14   Lietuvos aukštumos ir žemumos
Read more
Padavimai Skaitiniai, Pirmoji Knyga (24-27 puslapiai) Namų Darbai: Iš https://www.vaikams.lt/paieska/?s=padavimai išrinkti ir užrašyti arba atspausdinti po vieną labiausiai patikusį padavimą apie kunigaikščius, miestus ir kalnus (viso – 3 padavimai).  
Read more
Klasėje kalbėjome apie etiologines sakmes: SAKMĖS – Etiologinės Sakmės Namų darbas: 7 kl Literatūros Namų Darbas – Etiologinės Sakmės Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
7 kl istorija
Read more
Klasėje: Sakmės – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Mitologinės Sakmės Namų darbas: 7 kl Literatūros Namų Darbas – Mitologinės Sakmės  
Read more
Skaitėme ir aptarėme klasėje: KAIP RENKAMA TAUTOSAKA TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI Iš Skaitinių Pirmos Knygos 13 psl. SAKMĖS (skaitėme apie sakmes) Sakmė “Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį”. Raštu atsakyti i klausimus (14 psl.).   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more