logo
DONATE
Skaitiniai, Pirmoji Knyga, Janina Degutytė “Šaltinėlis” II dalis (57-59 psl.) Raštu atsakyti į 60 psl. esančius 3 ir 5 klausimus. nmockus@maironis.org arba aciuplinskas@maironis.org
Read more
Skaitiniai, Pirmoji Knyga Janina Degutytė “Šaltinėlis” Pirma Dalis (55-56 psl.) Du paskutinius klausimus iš 57 psl. atsakyti raštu.
Read more
Šį šeštadienį lankėmės pas pirmokus ir prižadėjome jiems, kad ateisime pas juos kitą šeštadienį paskaityti. Jeigu nebuvote mokykloje, paieškokite namie ir suraskite lietuvišką knygelę su paveikslėliais, kurią galėtumėte perskaityti pirmokui. Būtinai perskaitykite knygelę patys. Jeigu yra žodžių, kurių nežinote, paklauskite tėvelių, ką jie reiškia.  Knygelę atsineškite šeštadienį į mokyklą. Taip pat atlikite sausio 19d. užduotis “Perskaitytos Knygos Pristatymo” projektui.
Read more
Atlikite pagal datą paskirtas projekto užduotis Perskaitytos knygos pristatymas (1)
Read more
Skaitiniai pusl. 35-38 Pratybos pusl. 24-26
Read more
Klasėje skaitėme pasakas be galo ir juokų pasakas. Skaitiniai, Pirmoji Knyga. Namuose: KURIAME-PASAKĄ (1)
Read more
Klasėje kalbėjome apie stebuklines pasakas. STEBUKLINĖS PASAKOS Skaitiniai, Pirmoji Knyga, Lietuvių liaudies pasaka “Sigutė”(30-35psl.) Sekančiai pamokai (Gruodžio 22) atsineškite atvirutę – rašysime Kalėdinį sveikinimą.
Read more
Projektas “Aš galiu perskaityti 100 lapų!”. Projekto gairės prisegtos. Perskaitytos knygos pristatymas
Read more
Skaitinių knygelė puslapis  30 Pratybose puslapis  20 Orai ir klimatas
Read more
Gyvulinės Pasakos Iš www.vaikams.lt išrink ir užrašyk (arba kompiuteriu atspausdink) 3 Tau labiausiai patikusias lietuvių liaudies pasakas apie gyvūnus. https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-gyvunus/
Read more
Parašyti savo biografiją. Kekviename sakinyje pavartoti skaitvardį. Pavyzdys prisegtas. skaitvardžiai-biografija.docx (1)  
Read more
Skaitiniai I knyga, 27 psl. Perskaityti  “Gulbė karaliaus pati” Raštu atsakyti į 1-4 klausimus (30 psl.)  
Read more
Skaitinių knygelė:  Pusl 26 Žemės gelmių turtai Pratybose : Pusl 17 Žemės gelmių turtai . Pasikartoti pusl. 19-tame apklausos lapą. Klasėje turėsime trumpą pasitikrinimą ką prisimename iš praėjusių pamokų.
Read more