logo
DONATE
Gyvulinės Pasakos Iš www.vaikams.lt išrink ir užrašyk (arba kompiuteriu atspausdink) 3 Tau labiausiai patikusias lietuvių liaudies pasakas apie gyvūnus. https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-gyvunus/
Read more
Parašyti savo biografiją. Kekviename sakinyje pavartoti skaitvardį. Pavyzdys prisegtas. skaitvardžiai-biografija.docx (1)  
Read more
Skaitiniai I knyga, 27 psl. Perskaityti  “Gulbė karaliaus pati” Raštu atsakyti į 1-4 klausimus (30 psl.)  
Read more
Skaitinių knygelė:  Pusl 26 Žemės gelmių turtai Pratybose : Pusl 17 Žemės gelmių turtai . Pasikartoti pusl. 19-tame apklausos lapą. Klasėje turėsime trumpą pasitikrinimą ką prisimename iš praėjusių pamokų.
Read more
Parašyti rašinėlį “Dėkingumas” (kas, tavo manymu, yra dėkingumas, ar tu visuomet padėkoji, už ką tu esi dėkingas, kaip tu jautiesi, kai tau kas nors už kažką padėkoja ir kaip jautiesi, kai nepadėkoja, kuo/kokiais dalykais ar įvykiais tu džiaugiesi ir pan.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pasikartokite: Medžiaga, iš kurios mokėmės. Perskaitykite dar kartą, kad prisimintumėte ir galėtumėte atsakyti į žemiau duotus klausimus: TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI SAKMĖS – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Etiologinės Sakmės KAIP RENKAMA TAUTOSAKA   Klausimai: Tautosaka – Pasikartokite   Jei kils klausimų, rašykite man, mielai atsakysiu. nmockus@maironis.org    
Read more
Skaitiniu knygoje:  Puslapis 24 -25  Dabartiniai geologiniai procesai Pratybos : Puslapis 15 – 16   Dabartiniai geologiniai procesai
Read more
Šį šeštadienį mokiniai gavo pratybų knygas, namų darbams reikia atlikti pratimus psl.52. Jeigu mokykloje nebuvote, galite šį puslapį atsispausdinti paspaudę šią knygos nuorodą. http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/lietuviu_priemones/Mano%20ir%20tavo%20salis%20Lietuva.pdf  
Read more
Namų darbų neužduota.
Read more
Skaitinių knyga:   Pusl. 22 -23  Dabartinis paviršius Pratybos:   Pusl. 13 -14   Lietuvos aukštumos ir žemumos
Read more
Padavimai Skaitiniai, Pirmoji Knyga (24-27 puslapiai) Namų Darbai: Iš https://www.vaikams.lt/paieska/?s=padavimai išrinkti ir užrašyti arba atspausdinti po vieną labiausiai patikusį padavimą apie kunigaikščius, miestus ir kalnus (viso – 3 padavimai).  
Read more