2018-4-21 Lietuvių literatūros namų darbai 10A-B

PRIMENU

Šį penktadienį, balandžio 27 dieną, ruošiamas baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis, anglų kalba “cram session”. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti.
 
Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 5 iki 7 ar 8 v.v. Jei reikia, pati galėsiu ilgiau pasilikti. Bus picos ir sulčių ar sodos. Jei jūs norėtumėte kuo prisidėti, atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių ar panašiai.

Prašau nepamirškite pasiruošimui išdalintų lapų (study guide), užrašų knygelių, rašiklio, ryžto ir šypsenos. Galima atsispausdinti:

 
Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki trečiadienio, balandžio 25 dienos.
 
Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai dar pasiliksime, duodu savo mobilaus numerį. Geriausia patekstinti: 630-660-3580.

 

DEŠIMTOKŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ DIENOTVARKĖ   

*Mokiniai punktualiai renkasi auklėjimo klasėse*

BALANDŽIO 28 D.

8:45 v.r. Literatūra

* Pertrauka

11:00 v.r. Kultūros pažinimas (atliks projektą)

Iki pasimatymo!
 

10 a. 10 b. kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

10 klasė namų darbai Praėjusią pamoką viena klasė per pamoką spėjo parašyti savarankišką sintaksės savarankišką darbą, kitą klasė nespėjo. A klasės mokiniai namuose turi baigti savarankišką darbą ir atnešti parašytą. B klasės mokiniai namuose mokosi egzaminų bilietus. Juos dar kartą … Continue reading

2018-4-14 Lietuvių literatūros namų darbai 10A-B

Jau jūsų paskutinieji metai Maironio mokykloje eina į galą! Ruošiamės baigiamajam. Žemiau įkeltas dokumentas jums padėti pasimokyti 9-10 klasių programą. Neišsigąskite!  Visi egzamino klausimai bus iš šio dokumento (“study guide”), bet visa šio dokumento medžiaga nebus egzamine.

Ruostis baigiamajam egz 2018 reformatted AZ

Nereikės raštu įduoti atsakymų, bet visgi patariu sau raštu atsakyti klausimus.  Sekančiam šeštadieniui paruošti bent pirmąją dalį, 9 klasės pakartojimą. Trumpai peržiūrėsime, paskui pradėsime diskutuoti antrąją dalį, 10 klasės santrauką.

Penktadienį, balandžio 27 vakarą kviečiu į “cram session/pizza party”, t.y. pasiruošimo burelį, PLCentre. Dar tikrinuosi, kuriame kambaryje ir kuriomis valandomis susitikisime. Viliuosi, kad daugumas dešimtokų galės dalyvauti–pereitais metais visiems patiko, ir buvo labai naudinga.

LITERATŪROS BAIGIAMASIS EGZAMINAS VYKS ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 28 D., PUNKTUALIAI 8:45 v.r.

atsipalaidaves, studentas,studentas, kartojasi,sesija,egzaminai

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

DEŠIMTOKŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ DIENOTVARKĖ2018 M.

*Mokiniai punktualiai renkasi auklėjimo klasėse*

BALANDŽIO 28 D.
I 8:45 v.r. Literatūra
* Pertrauka
II 11:00 v.r. Kultūros pažinimas (atliks projektą)

*Abiturientai galės picos pirkti, valgyt Bočiū menėje arba atsineša savo pietus

GEGUŽĖS 5 D.
I 8:45 v.r. Lietuvių kalba
* Pertrauka
II 11:00 v.r. Istorija

*Abiturientai valgys Bočių menėje arba atsineša savo pietus.

GEGUŽĖS 12 D.

*Reikalui esant, mokiniai perlaikys egzaminus
*Mokiniai repetuos užbaigimu

Kultūros pažinimas 9 – 10 kl. balandžio 7 d., 2018 m.

SAULĖS KRYŽIAI- POPIERINIS VITRAŽAS

saules kryziai (lietuviu liaudies menas)

SAULĖS KRYŽIAI (Text)                         Saules kryziai PICS

Mokiniai sukūrė ar išsirinko saulės kryžių ir nupiešė ant juodo popieriaus.  Išpjaustė 2 juodus lapus su saulės kryžiaus motyvu.  Nuspalvino permatomą lapą su spalvomis.

pics

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 07

Gallery

Namų darbai 10 kl. Praėjusią pamoką dar kartą pakartojome sintaksės skyrių (vadovėlyje 114 – 125 psl.) per pamoką į pratybų sąsiuvinius (60 – 61 psl.) atlikote užduotis. Tie, kurie nepadarėte minėtų užduočių, parašykite namuose ir atsineškite kaip namų darbą. Visi … Continue reading

2018-4-7 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje:

Padalinome trečiąją  užrašų dalį “Ir vienąkart, Riči” (žr. žemiau) į 5 dalis. Penkios grupės, po 2-3 mokinius, pradėjo dirbti dviejų dalių projektą:

(1) piešti tos dalies pagrindines mintis ir

(2) pasiruošti ateinantį šeštadienį žodžiu pristatyti savo piešinį ir dalies pagrindines mintis.

Nurodymai taip pat prisegti žemiau.

Ir-vienąkart-Riči-3

Ir vienakart 3 projekto nurodymai

JEIGU PRALEIDOTE PAMOKĄ, prašau projektą atlikti namie:

Išsirinkti vieną iš 5 dalių; atskiruose lapuose atlikti piešinėlį ir raštu paaiškinti pagrindinį veiksmą/mintis (bent 50.žodžių). Nereikės žodžiu pristatyi sekančioje pamokoje.

Sėkmės!

Image result for student story plot drawing

 

2018-3-17 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje laikėme “kvizą” iš Daivos Opolskaitės romano “Ir vienąkart, Riči” (išrinkta 2017ųjų metų knyga paaugliams) antrosios dalies. Tie, kurie nebuvo pamokoje privalo namuose rašyti “kvizą”.

Ir vienakart Rici kvizas 2

Perskaityti trečią ir paskutiniąją santrauką “Ir vienąkart, Riči”.

Ir-vienąkart-Riči-3

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 24

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Vientisinis sudėtinis sakinys. Vienarūšės sakinio dalys, Tęsiame mokymąsi apie sakinį: jo gramatinį centrą, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis, vientisinį ir sudėtinį sakinius Dar kartą lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 122 psl. … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 17

Gallery

10 klasė namų darbai Praeitą pamoką dar kartą kalbėjome, kartojome ir gilinome žinias apie sakinio dalis. Aiškinomės, kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio. Namuose, vadovėlyje 122 – 123 psl. perskaitykie „Vientisinis sakinys. Vientisinio sakinio skyryba“. Išmokite pateiktas taisykles. Namuose iš … Continue reading

2018-2-17 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje laikėme “kvizą” iš Rebekos Ūnos romano “Atjunk” (išrinkta 2015ųjų metų knyga paaugliams) antrosios dalies. Tie, kurie nebuvo pamokoje privalo namuose rašyti “kvizą”.

ATJUNK 2 ištraukos kvizas

Sausio 6tą d. žodžiu pristačiau “Atjunk” įvadą. Pateikiu tos pamokos užrašus žemiau. Prašau pasiskaitykite.

ATJUNK užrašai 1

Ateinantį šeštadienį pradėsime Dainos Opolskaitės, “Ir vienąkart, Riči”, 2016 m. leidyklos „Alma littera“ surengto paauglių ir jaunimo literatūros konkurso laimėtoją.

Image result for ir vienąkart riči

Geros savaitės!

 

KULTŪROS PAŽINIMAS 9 – 10 Sausio 27 d., 2018

KULTŪROS PAŽINIMAS yra mokomas II semestrą devintokams ir dešimtokams.  Prikabinu pamokos naudojamą rubriką: kult paz rubrikas

Atkurtai Lietuvai (styginis menas) : Mokiniai išsirenka lietuvišką ženklą ir nupiešia lentelėje. Vaizdas gali būt abstraktinis irgi. Iškala vaizdą vinimis. Geltoną, žalią, raudoną siūlais papuošia/ siuva savo vaizdą.

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Tęsiame mokymąsi apie sakinį: jo gramatinį centrą, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Dar kartą lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 122 psl. perskaitykite ir išmokti apie sakinio dalis. Žinias papildyti ir sukonkretinti … Continue reading

2018.01.27. Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Sekantį šeštadienį rašome JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo Tarybos konkursui. Pasirinkti vieną iš dviejų temų 9-10-tokams (žr. žemiau):

Image result for svietimo taryba

Rašinių-temos JAV ŠT 2018 vasario

Šią savaitę bent kelias minutes pasiruoškite: apsvarstykite temą, pradžiai užsirašykite keletą minčių. Rašiniai rašomi tik klasėje, pamokos metu.

Jeigu nebūsite pamokoje sekantį šeštadienį, privalote namų darbui parašyti rašinį. tik nebus įduotas konkursui.

Geros savaitės!

Related image