logo
Buvo rašto darbas: trijų objektų reikšmė. Ant stalo buvo padėti trys daiktai: porceliano puodukas, veidrodis ir piešimui albumas su pieštukais. Mokiniai rašė, ką tie daiktai reiškia tos savaitės skaitinių kontekste. Namų darbui perskaityti 10, 18 ir 22 skyrius. Galima atsispausdinti iš pdf, kuris įkeltas po gruodžio 1 dienos namų darbais. Atsiminkite parašyti penkis žymeklius (highlights) iš skaitinio (taip pat išaiškinta po gruodžio 1 dienos namų darbais). Geros savaitės!
Read more
Skaityti vadovėlio psl. 36-43 Namų darbas Nr. 7
Read more
Pradėjome Rūtos Šepetys “Tarp Pilkų Debesų”. Žiūrėjome sekančius vaizdo įrašus: Rūtos Šepetys knygos pristatymą: https://www.youtube.com/watch?v=ry5qiy4fB1E “Kinuose nuo spalio 12”: https://www.youtube.com/watch?v=a7lXFqX3HYA Linos/Bel Powley intervių: https://www.youtube.com/watch?v=fVC6AbVZkq8 Namų darbui perskaityi skyrius 1-4, psl. 7-18. Visa knyga žemiau įkelta. Tarp pilkų debesų- Ruta Šepetys Savo užrašų knygoje nupiešti sekančią diagramą, “Knygos Žymekliai” (bookmarks). Prašau žr. į antrą pusę žemiau įkelto lapo (pirmąją pusę praleisti): ŽNI-ir-žymekliai-1 Skaitant “Tarp PIlkų Debesų” romaną, kiekvienos savaitės namų darbas—užrašyti bent 5 citatus ir paaiškinti, kodėl svarbūs. Kiekviena savaitę surinksiu, patikrinsiu ir grąžinsiu užrašų knygas. Geros savaitės!
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę reikia perskaityti Vadovėlio puslapius 31-35. Namų darbas Nr. 6. (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas-VLIKAS ir Lietuvių Tremtinių Bendruomenė)
Read more
PATAISYTA*** 12.10. Perskaityti žemiau įkeltą skaitinį apie Balį Sruogą/jo kūrybą ir pirmąją ištrauką iš jo romano “Dievų miško” (psl. 1-2 ir dalį 3čio puslapio). Atskirame popieriaus lape atsakyti į klausimus 1,2 ir 5, kuriuos rasite psl. 4. sruoga svietimo taryba 12.17. Perskaityti “Dievų miško” antrą ištrauką, (psl. 3-4). Parašyti penkis klausimus apie šią ištrauką, arba kurie jums kyla iš šios ištraukos. Geros savaitės!
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę neuždaviau naujo namų darbo. Jūs jau turite būti perskaitę pirmus 31 puslapius. Taip pat ateinantį šeštadienį (lapkričio 10 d.) turite būti įdavę pirmus penkis namų darbus. Jeigu jie nebus įduoti, rašysiu laišką jūsų tėveliams namų darbų klausimu.
Read more
Pamokoje dėsčiau Vincą Mykolaitį-Putiną. Pradėjome skaityti ištrauką romano “Altorių šešėly”. Namų darbui perskaityti Mykolaičio-Putino santrauką (žr. žemiau) ir pažymėtas “Altorių šešėly” dalis . Atskirame lape atsakyti klausimus antrame VM-P puslapyje. Vincas Mykolaitis-Putinas Altoriu Sesely SVARBU:APIE RAŠYTOJO PROJEKTĄ Buvo problemų įkelti mokinių Power Point pristatymus į klasės kompiuterį, ypač jeigu projektui buvo naudojamasis kasdieninės mokyklos e-pašto adresas ar mokyklos kompiuteris. JAV-ių mokyklos užblokuoja joms nepažįstamus adresus. Prašau iš anksto pasiųsti savo Chrome/Google dokumentą  “Invite to edit”, arba savo pristatymą taupyti ir atnešti  USB drive. Tegul pristatantys taip pat atvažiuoja anksčiau šeštadienį, kad galėtumėte padauginti ištrauką, kurią išdalinsite klasiokams. Primenu, kad BE IŠIMTIES pristatote savo projektus duota data. Pristatymo data nekeičiama, iš anksto nesusitarus su manimi. Keitimui pateisinamos priežastys: liga ir pramatytas nelankomumas (pvz. atostogos, rungtynės ir panašiai). Nepateisinama priežastis: nepasiruošimas ar medžiagos užmiršimas namuose.   Be pateisinamos priežasties–0 (nulis) iš 50 balų. Neatidėliokite—į mokslo metų galą nebus laiko pristatymams.  Projektą dirbant, naudotis išdalintais nurodymais: rasytoju projektas Mano mokyklos e-pašto adresas:  rzemaitis@maironis.org. Geros savaitės!
Read more
Klasėje dirbome grupėmis užbaigti “Užkeiktųjų vienuolių” projektą. Kas nespėjo parsivežė rašomasius darbus namo. Jei vėliavom dar reikia truputį laiko, prašau stengtis atvažiuoti į mokyklą anksčiau šį ateinantį šeštadienį. Parašykite man iš anksto, kad galėčiau pati atsirasti klasėje kokią aštuntą val. rzemaitis@maironis.org. Namų darbui pasiskaityti greikų mitą apie Sifizą ir ištrauką iš Maironio “Čičinsko”. Atskirame lape atsakyti į klausimus: Sizifas Cicinskas Geros savaitės!
Read more
Dirbome grupelėmis atvaizduoti Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai”, sukurdami 4-5 apysakos dalių vėliavas. Užbaigsime ateinantį šeštadienį. (Skaitinys įkeltas po 2018.10.6. namų darbais.) Iki sekančio šeštadienio pamokos galo, iš kiekvienos grupelės laukiu: vėliavos ištraukos žodyno atsakymų į ištraukos klausimus (įkelta žemiau) A. Vienuolio trumpos biografijos klasei vėliavos pristatymo su trumpa ištraukos santrauka Vienuoliai Klausimai Geros savaitės!
Read more
Pamokoje pasidalinome į keturias ar penkias grupeles. Kiekviena grupė nagrinėjo dalį Antano Vienuolio apysakos, “Užkeiktieji vienuoliai” (žemiau). Uzkeiktieji vienuoliai Tie, kurie dalyvavo pamokoje, parašo paragrafą šia tema: Kaip galime palyginti gruzinų tautos vargus ir kovas su priešais su lietuvių tautos nelaimėmis? Nedalyvavusieji pamokoje, namų darbui: perskaito visą apysaką ir atsako viršutinį kursyvu (italics) pažymėtą klausimą. Geros savaitės!
Read more
Perskaityti mitus ir Juozo Grušo istorinės dramos ištrauką. Atskirame lape atsakyti 8 klausimus, kuriuos rasite “Grušo Barboros uždavinio” pirmojo lapo apatinėje dalyje. MItai apie Barborą Radvilaitę Grušo Barboros uždavinys Geros savaitės!    
Read more
Mokiniams išdalinta medžiaga apie rašytojo projektą. Kiekvienas prisirašė klasei pristatyti vieną šiuolaikinį lietuvių rašytoją, kurio pavardę rado prilipdytą prie savo suolo. Projekto taisyklės įdėtos žemiau. Nedalyvavusiems pamokoje bus galima prisirašyti prie likusių tuščių vietų. Jeigu sužinote, kad pristatymo dieną nebūsite pamokoje, galima, su manimi pasitarus, pakeisti datą. rasytoju projektas Trys žemutiniai lapai (t.y. apie teksto analizę, grožinę literatūr1 ir “penkių pirštų strategiją”) buvo išdalinti tik mokiniams padėti apgalvoti ir sukurti projektą. Penkių pirštų strategijos lapo nereikia pildyti. GROŽINĖ-LITERATŪRA-vers 3 Teksto analize 5 pirstu strategija Teksto analize 5 pirstu strategija Geros savaitės!
Read more