10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 04

Gallery

Namų darbai 9 pamoka Praeitą pamoką turėjote rašyti diktantą iš šaknies balsių rašybos. Deja, ne visi pasimokėte: dėl neišmokimo ir laiko stokos diktanto nerašėte. Dar kartą įkeliu tą patį diktantą, prašau pasimokykite, kad gerai parašytumėte. Per pamoką pradėjome taisyti žodžių … Continue reading

10-28-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pamokoje užbaigėme vaizdinių užrašų pristatymus. Namų darbui baigti perskaityti prisegtus lapus ir atskirame lape surašyti pabrauktus žodžius ir jų reikšmes.

Is nuomsiko gyvenimo 1 dalis

Image result for misija sibiras

  • Ateinantį šeštadienį susitikimas su Misija Sibiras ’17 – Galerijoje “Siela”
  • 11:30 v.r. 7-10 kl. mokiniams

 Geros savaitės!

Image result for moliugu diena Moliūgų šventė Švėkšnoje

9 a, 9b kl. lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

9 klasė namų darbai Baigėme mokytis leksikos kursą. Tie, kurie dar neatsiskaitė projekto, baikite ir kitą pamoką jį pristatysite. Taip pat, kurie dar neparašėte 11, 12 bilietų ir pirmąją pamoka pradėto rašinio, parašykite ir atneškite. Pradėjome mokytis fonetikos kursą. Vadovėlyje … Continue reading

10 a, 10 b lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

10 klasė namų darbai Nr. 6 Toliau mokomės šaknies balsių rašybos. Per pamoką aiškinomės visas 4 taisykles. Namuose turite išmokti taisykles, kurios aiškina, kad žodžiuose: šąla, bąla, gęsta, glęžta, tręšta … tik esamajame laike šių žodžių šaknyse rašomos nosinės raidės … Continue reading

10—28—2017 10 klasės istorijos namų darbai

Labai primygtinai prašau padaryti tai ką prašiau praėjusią savaitę.                                                            Šią savaitę skaitome temą: Nepriklausomos Lietuvos gyvenimas. Kovos su bermontininkais. Vilniaus krašto užgrobimas.  Pasikartojame 11_20 klausimus iš klausimyno. 

10—21—2017 10 klasės Istorijos namų darbai

Praėjusį Šeštadienį rašėme iš klausimyno pirmus 10 klausimų, gausite pažymius, kurie nerašė, turės surasti laiko parašyti.

Užbaigiame I Pasaulinį karą, atsiskaitome ir sutvarkome savo projektus. Pirmi 2 lapai (4 puslapiai) turi būti perskaityti, kylant klausimų, visada paskaitykite duotas PDF formatu knygas.

Namų darbas 4 puslapyje (psl) turi būti padarytas su spalvotais pieštukais, kad patiems būtų aiškiau.

Tos pačios knygos 15 lape (29 puslapyje) rasite lentelę 2 nuotraukas ir du klausimus. Prašau visą tai atlikti. Žiūrėkite į pridėtą nuotrauką. 

10-7-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje pradėjome lyginti, kuo Danutės Bindokienės romanas “Mieste nesaugu” panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelę “Nepabėgęs”.Besiremiant vizualinio mokymosi stiliaus principais, grupėmis pradėta vaizdiniais užrašais (visual notetaking)  atsakyti pateiktus klausimus.

Image result for sketchnoting

(Deja, visi pavyzdžiai nelietuvių kalbomis.  Galbut “maironiečių” darbai bus pirmieji lietuvių kalba paskelbti internete!)

Primenu atsakyti ir įduoti atsakymus į visus praleistus “kvizus”. Bus įvertinti, kaip namų darbai ir padės egzaminėliui pasiruošti.

Vienintelis namų darbas–pasivyti.

Geros savaitės!

p. Ramona

 

9-30-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje buvo konkursas janunuolių prieš merginas (“kuiz šou” pobūdžio). Klausimai–apie Danutės Bindokienės romano “Mieste nesaugu” ištraukos antrąją dalį. Sveikinu laimėjusias 10A ir 10B merginas! Žemiau pateikti klausimai:

Mieste nesaugu 2 dalies kvizas

Namų darbui pradėti galvoti, kokiais būdais šis skaitinys panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelė “Nepabėgęs”. Sekančioje pamokoje lyginsime abu kūrinius.

Buvo gerokai mokinių, neperskaičiusių ne pirmos, ne antros dalies–prašau pasivyti. (Žr. 2017.9.23, atsispausdinti ištrauką “Mieste nesaugu” ir 9A/9B namų darbus 2017.9.16. novelę “Nepabėgęs”.)

Geros savaitės!

p. Ramona

DVIGUBO TRIKAMPIO KLUBAS?

Image result for dvigubas trikampis

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

10 klasė 3 pamoka namų darbai Praėjusį šeštadienį mokėmės temą „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir galūnė“ (vadovėlyje 6 – 9 psl.) Namuose visa tai dar kartą perskaityti ir išmokti, ką vadiname šaknimi, priesaga, priešdėliu, galūne, kamienu ir kokiais sutartinais ženklais … Continue reading

10a, 10b kl. lietuvių kalba 2017 – 09 – 23

Gallery

Primenu, kad šį šeštadienį mokykloje iš ryto vyks mokinių tėvų susirinkimas, prašau tėvelius atvykti. Praeitą pamoką Jūs taisėtė diktantą, jei nespėjote, baigėte namuose. Taip pat galvojote ir rašėte kryžiažodį. Namuose dar kartą grįžkite prie temos „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir … Continue reading

09_30_2017 10kl Istorijos namų darbai

Indoeuropiečių kalbų medis

Mes pasidalinome projektų temas. Kas to nepadarėte: paskubėkite. Kas jau žino, pradėkite ruoštis iš anksto. Primenu projekto reikalavimus: Power point prezentacija, 20_30 skaidrių, 1 skaidrėje: jūsų pasirinkta tema, jūsų vardas pavardė, klasė ir metai, viskas TIK lietuvių kalba, įliustruokite savo darbus nuotraukomis, schemomis, žemėlapiais, filmukais (visos bylos/files turi būti nusikrautos ir sukarpytos/sutvarkytos/edited: mokyklos internetu pasitikėti negalime. Viskas turi būti sudėta į USB „flash drive“ (USB laikmeną).

Išsidalinome klausimynus ir praėjome pirmus 10 klausimų. Kilę papildomi klausimai: lietuvių gentys iš kurių formavosi lietuvių kalba, latvių gentys iš kurių formavosi latvių kalba, lietuvių/baltų pagoniškos dievybės: berniukams vyriškos, mergaitėms moteriškos.

Iš mokyklinės knygos skaitome apie I Pasaulinį karą, iš žemiau siūlomos knygos

130_135 puslapius

Papildomi šaltiniai, kuriuos rekomenduoju nusikrauti ir naudotis:

Istorijos vadovėlis lietuviškai:

https://www.dropbox.com/s/331rhi9dbcctcf4/Lietuvos%20istorija.pdf?dl=0

Istorijos vadovėlis angliškai:

https://www.dropbox.com/s/t2if897ga091zxb/The%20History%20of%20Llithuania.pdf?dl=0

Anglų<>Lietuvių kalbų žodynas Angliškas  Android sistemoje

https://www.dropbox.com/s/jolbamrhutk0gxn/Anglonas%20v1.03.apk?dl=0

Iphone tas pats žodynas, jeigu norite (tai NEBŪTINA turėti, bet padės mokytis ir suprasti) galite surasti iTunes, bet jis kainuos 9.99$. Pasiklauskite tėvų leidimo.

Android. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas:

https://www.dropbox.com/s/n0rdu8qisuy3kd8/DLKZ%20v1.0.1.apk?dl=0

Android. Tarptautinių žodžių žodynas Interleksis.

https://www.dropbox.com/s/80mdqu2wazfrak9/Interleksis%20v1.0.2.apk?dl=0

Iki sekančio susitikimo!

 

9-23-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje buvo trumpas apklausimas apie ištrauką iš romano “Mieste nesaugu”.

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Paskui, pasidalinome grupėmis aptarti po porą klausimų ir pasiruošti pavaidinti grupei užduotą dialogą iš “MN”.

Namų darbui baigti skaityti ištrauką iš Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, p. 11-20.

mieste-nesaugu-knygute

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for teens loitering