01-28-2017 9-10kl. lietuvių literatūros namų darbai

1. Perskaityti žemiau prisegto rašinio pirmuosius du puslapius.

vienuolis

2. Užbaigti mokyklos metraščiui kūrinį:

Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima) Naudoti Times New Roman. Prašau nerinkti tekstų didžiosiomis raidėmis ir nenaudoti tab klavišo. Pataupyti dokumentą ir man atsiųsti rzemaitis@maironis.org.

Metrasciui idejos

Geros savaitės!

 

 

10 kl. Lietuvių kalba 2017.01.14

Gallery

Praeitą pamoką mokėmės dvi temas: “Dūriniai” vadovėlyje 24 – 27 psl. ir “Priešdėlis. Priešdėlių vartojimas. Priešdėlių vediniai. Priešdėlių rašyba” 28 – 36 psl. Namuose dar kartą perskaitykite, įsiminkite pagrindinius priešdėlius, jų vartojimą ir rašybą. Prašykite 25 psl. 1, 2 pratimus, … Continue reading

01-14-2017 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Metrasciui idejos

Užrašyti ir atsinešti 3 idėjas metraščio kūriniui (rašiniui, eilėraščiui ir t.t.) Būkite kūrybingi!

Pažymių knygutės bus dalinamos ne sausio 21, o sausio 28 d. Taigi, ne vėliau kaip šį šeštadienį galima man įduoti praleistus darbus. Kas praleido “Tarp pilkų debesų” egzaminą jį gali laikyti šį šeštadienį.

Geros savaitės!

1-7-2017 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Baigiame didįjį kelių mėnesių projektą: skaityti ir nagrinėti knygą “Tarp pilkų debesų”. Prisegti egzaminui pasiruošimo klausimai, kurių nereikia atsakyti raštu. Besinaudojant klausimais, peržiūrėkite knygos skyrelius, kuriuos buvo būtina perskaityti. Neišsigąskite ir nesigilinkite į smulkmenas.

Sausio 21mą dieną gausite pirmojo pusmečio pažymių knygutes. Neužbaigtus namų darbus privaloma įteikti šį  šeštadienį. Prieš šventes tėvams buvo epaštu pasiųstas sąrašas trūkstomų darbų, kurie pažymėti “x”.

Geros savaitės!

Image result for exam stress

PASIRUOŠTI TARP PILKŲ DEBESŲ EGZAMINUI

10 klasė – 2017 sausio 8 d. Baigiamieji egzaminai

Mieli abiturientai,Maironio Lituanistinė Mokykla 10 klases pasiruosimo klausinmai 2016.12.15.

Kaip jau jūs žinote, ateinantį šeštadienį, sausio 14 dieną vyks jūsų baigiamasis Visuomenės mokslo egzaminas. Egzaminas prasidės devintą valandą ryto. Jūs turite būti įdavę visus namų darbus, kitaip nebūsite leidžiami laikyti egzamino. Šiandien pašto paslaugomis grąžinau jums visus įduotus ir mano ištaisytus namų darbus.
Prieš šv. Kalėdų atostogas buvau išdalinęs egzaminui pasiruošimo klausimus. Jeigu jūs sąžiningai atrasite atsakymu tiems klausimams – egzaminas bus jums lengvas, tačiau jeigu nesiruošite jam, tuomet bus nemalonumų.
Prisegu egzaminui pasiruošimo klausimus. Jums daug sėkmės.

Mok. Juozas Polikaitis

12-4-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” , p. 230-285 (būtinai–28 puslapius):

 • 230-242 būtina
 • 243-257 papildoma (nebūtina)
 • 258-264 būtina
 • 265-267 papildoma
 • 268-285 būtina

Sąsiuviny užrašyti 5 žymeklius. Primenu, kas yra žymekliai: zni-ir-zymekliai

Pastabos:

 • Yra tikras iššūkis knygą skaityti lietuvių kalba. Galima ir originalų, parašytą anglų kalba pasiskolinti iš bibliotekos ar nusipirkti, jei padės geriau suprasti tekstą. Tačiau, privaloma atlikti visus darbus lietuvių kalba.
 • Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

.Related image Related image

Be “Šauksmo”, Linai įspūdingi E. Munch-o “Nerimas” ir “Neviltis”.

Geros savaitės!

10 kl. lietuvių kalba 2016.11.19

Gallery

Praėjusią pamoką baigėme mokytis šaknies balsių rašybą. Jūs namuose ištaisėte diktantą. Tie, kurie taisydami nepadarėte klaidų, pažymį pasikėlėte net 2 balais. Per pamoką kalbėjome apie nosinių raidžių rašybą žodžių galūnėse. Klasėje mokėmės apie žodžių galūnių rašybą. Vadovėlyje 18 – 23 … Continue reading

11-19-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Uždavinys dviem savaitėm–perskaityti “Tarp pilkų debesų” 35-59 skyrelius, p. 130-229:

Image result for munch scream

 • 130-154 būtina
 • 155-170 papildoma (nebūtina)
 • 171-189 būtina
 • 190-198 papildoma
 • 199-202 būtina
 • 203-204 papildoma
 • 205-218 būtina
 • 218-221 papildoma
 • 222-226 būtina
 • 227-229 papildoma

Sąsiuviny užrašyti bent 10 žymeklių.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

 Sočios Padėkos Dienos! 

11-12-2016 9-10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” 22-34 skyrelius, p. 80-129.:

 • 80-84 būtina
 • 85-96 papildoma (nebūtina)
 • 96-105 būtina
 • 106-116 papildoma
 • 117-129 būtina

Sąsiuviny užrašyti bent 5 žymeklius.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. Primenu: visos knygos pdf yra prisegtas prie 10-29-2016 namų darbų. Geros savaitės!

Nuo 10-28-16 iki 12-17-2016 9A/9B/10A kl. Tarp pilkų debesų

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

Pritrūko knygos egzempliorių, tai mokykloje dauginama ir/ar dalis mokinių išsispausdina iš pdf. Gal ir taip geriau–tiems mokiniams bus galima užrašus vesti paraštėje (margins).

Patarimai sėkmingai ir taupiai išsispausdinti:

 1. Visą knygą perkelti ir išsaugoti.(Download and save.)
 2. Neatidaryti naršyklėje (NEnaudoti browser), o Adobe Acrobat.
 3. PRINT: Pažymėti:
 • Save ink/toner
 • Pages = kas šią savaitę užduota
 • Page sizing = Multiple
 • Print on both sides of paper.
 • Flip on short edge
 • Page setup/Paper size = letter

10-22-2016 10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Klasėje “Mieste nesaugu” ištraukai atlikome žemiau pakrautą pratimą–veiksmo eigą.

Netrukus pradedame skaityti Rūtos Šepetys “Tarp pilkų debesų” (“Between Shades of Gray”). Kas namuose turite lietuvių kalbos vertimą prašau atsinešti, Reikės ir knygutės užrašams. Įžangai užbaigti žiūrėti filmą.

Geros savaitės!

veiksmo-struk-diagrama

 

10 kl. Lietuvių kalba 2016.10.22

Gallery

10 klasė namų darbai 6 pamoka Toliau mokomės nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. Praėjusią pamoką išsiaiškinome 4 pagrindines nosinių raidžių žodžių šaknyje rašybos taisykles ir išimtis, t.y. įsidėmėtinos rašybos žodžius. Jums pateikiau visą medžiagą apie nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyje. … Continue reading