logo
DONATE
Dirbome grupelėmis atvaizduoti Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai”, sukurdami 4-5 apysakos dalių vėliavas. Užbaigsime ateinantį šeštadienį. (Skaitinys įkeltas po 2018.10.6. namų darbais.) Iki sekančio šeštadienio pamokos galo, iš kiekvienos grupelės laukiu: vėliavos ištraukos žodyno atsakymų į ištraukos klausimus (įkelta žemiau) A. Vienuolio trumpos biografijos klasei vėliavos pristatymo su trumpa ištraukos santrauka Vienuoliai Klausimai Geros savaitės!
Read more
Pamokoje pasidalinome į keturias ar penkias grupeles. Kiekviena grupė nagrinėjo dalį Antano Vienuolio apysakos, “Užkeiktieji vienuoliai” (žemiau). Uzkeiktieji vienuoliai Tie, kurie dalyvavo pamokoje, parašo paragrafą šia tema: Kaip galime palyginti gruzinų tautos vargus ir kovas su priešais su lietuvių tautos nelaimėmis? Nedalyvavusieji pamokoje, namų darbui: perskaito visą apysaką ir atsako viršutinį kursyvu (italics) pažymėtą klausimą. Geros savaitės!
Read more
Perskaityti mitus ir Juozo Grušo istorinės dramos ištrauką. Atskirame lape atsakyti 8 klausimus, kuriuos rasite “Grušo Barboros uždavinio” pirmojo lapo apatinėje dalyje. MItai apie Barborą Radvilaitę Grušo Barboros uždavinys Geros savaitės!    
Read more
Mokiniams išdalinta medžiaga apie rašytojo projektą. Kiekvienas prisirašė klasei pristatyti vieną šiuolaikinį lietuvių rašytoją, kurio pavardę rado prilipdytą prie savo suolo. Projekto taisyklės įdėtos žemiau. Nedalyvavusiems pamokoje bus galima prisirašyti prie likusių tuščių vietų. Jeigu sužinote, kad pristatymo dieną nebūsite pamokoje, galima, su manimi pasitarus, pakeisti datą. rasytoju projektas Trys žemutiniai lapai (t.y. apie teksto analizę, grožinę literatūr1 ir “penkių pirštų strategiją”) buvo išdalinti tik mokiniams padėti apgalvoti ir sukurti projektą. Penkių pirštų strategijos lapo nereikia pildyti. GROŽINĖ-LITERATŪRA-vers 3 Teksto analize 5 pirstu strategija Teksto analize 5 pirstu strategija Geros savaitės!
Read more
Kalbėjome apie lietuvių literatūros klasiką, Vincą Krėvę Mickevičių. Išdalinau trumpą biografiją ir santrauką jo tautosakinės kūrybos pavyzdžio “Gilšės”. Susipažinti su rašytojo stiliumi skaitėme “Gilšės” ištrauką (JAV LB Švietimo Tarybos “Lietuvių literatūros skaitymai”, III-IV dalis, p. 273.) Iš vadovėlių nedaug ir nedažnai skaitysime, tai jie lieka klasėje. Galima pasiskolinti, jei reikia. Namų darbui paskaityti “Gilšės” santrauką, atskirame popieriaus lape atsakyti pažymėtus klausimus. Vincas Krėvė Mickevičius bio Gilšė Žiūrėjome du trumpus internete rastus, bendraamžių mokinių sukurtus filmukus apie Krėvę ir jo dramos “Skirgailos”santrauką. Galbūt smagu jums namie pasižiūrėti. Gero savaitės!
Read more
Labas visiems, pradėjusiems naujuosius 2018-2019 mokslo metus! Ypač sveikinu dešimtokus, kurie jau šį pavasarį užbaigs savo maironiškąją kelionę.  Darbingų, prasmingų metų jums! Nuotraukoje–  pereito šeštadienio apklausos “Kodėl lankau lituanistinę mokyklą?” rezultatai. Daugiau atsakymų negu mokinių, nes leidau mokiniams pažymėti daugiau negu vieną atsakymą, jei buvo sunku spręsti tarp dviejų. Įdomu. Aišku, kuris atsakymas “laimėjo”. Šįsyk ne tik mokiniams, bet ir tėvams trumpučiukas namų darbas: Prašau su savo mokiniu/e perskaityti klasės ir namų darbų taisykles (parneštas lapas arba atsispausdinti žemiau). Ir tėvai, ir mokiniai pasirašo ir sugrąžina lapą. Malonėkite parūpinti lape išvardytas klasės reikmenis. Literatura intro 2018-19 Gero savaitės!
Read more