logo
DONATE
Visuomet paspausti “Read more”. Sveiki, abiturientai ir tėveliai, Penktadienį, balandžio 26 dieną, vyksta baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti. Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 6 v.v. iki 8- 9 v.v. (nuo 5 v.v. bus galima ir mokytis, ir atsiskaityti su p. Dumašiumi). Bus picos ir sulčių/sodos. Atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių. Nepamirškite pradėti (ar užbaigti) dirbti žemiau įkeltų pasiruošimui lapų (study guide). Juos atsineškite su užrašų knygelėmis, rašikliu, ryžtu ir šypsena. Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki pirmadienio, balandžio 22 dienos. Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai pasiliksime, man paskambinkite ar “patekstinkite”: 630-660-3580. Ruostis baigiamajam egz 2019 Literatūros baigiamasis egzaminas sekančią dieną– balandžio 27tą, punktualiai 8:45 v.r. Literatūros egzaminą baigiame ne vėliau kaip 11:00 v.r., paskui pertrauka, užkandis ir istorijos baigiamasis. Iki pasimatymo penktadienį, balandžio 26 d.! Linksmų šv. Velykų! p. Ramona
Read more
HERBAI Herbai                  Herbai spalvos ir simboliai Mokiniai sukūrė savo herbą ir nudažė.
Read more
Balandžio 27 d.  LIT  ir IST Gegužės 4 d. LK ir KULT. PAŽ. Gegužės 11 d. egzaminų perlaikymas baigiamuju egz dienotvarke EGZAMINO APRAŠAS Prasymas atideti 2019.docx
Read more
Kiekvienoje pamokoje žiūrėjome po kelis mokinių rašytojų pristatymus. Ačiū visiems, užbaigusiems projektus–bravo! JEIGU DAR NEPRISTATĖTE RAŠYTOJO PROJEKTO, PRAŠAU SU MANIMI PASIKALBĖTI. Projektas–60 balų. Jo nepristačius, neišlaikysite literatūros kurso. Namų darbui perskaityti: Janina Degutyte3 Išsirinkti vieną eilėraštį ir mintinai išmokti bent 8 eilutes. Geros savaitės! M.K. Čiurlionio “Karalių pasaka”  
Read more
JUOSTŲ RAŠTAI juostu rastai   Mokiniai išsiuvinėjo raštą  
Read more
Kovo 11-osios proga aukštesniosios mokyklos (7-10 kl.) mokiniai žiūrėjo filmą „Pelenai ant sniego“ (“Ashes in the Snow”), kuris buvo sukurtas pagal Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“, kurios ištraukas skaitėme. Namų darbui parašyti penkis skirtumus tarp romano ir filmo. Jei nedalyvavote pamokoje ir turite progą, jau galima “Ashes in the Snow”  žiūrėti:      Geros savaitės!
Read more
Pamokos metu padiskutavome pereitą savaitę skaityti užduotą N. Gaškaitės-Žemaitienės romano ištrauką “Užverstų šulinių vanduo”. Peržiūrėjome atsakymus į 5  klausimus. Visi raštu atsakė klausimą, “Ką daryčiau, jeigu būčiau (veikėjo) Čigono vietoje?” Prašiau 4-5 sakinių. Namų darbui perskaityti žemutinius 2 lapus ir atsakyti į klausimus. Vaiciunaite PRISIMINKITE, kad jeigu nebuvote pamokoje, privalote atlikti pamokos metu atliktą darbą, kaip namų darbą. Geros savaitės!
Read more
“Pelenai ant sniego”  7 – 10 kl.:   Papildytas Draudimas žiūrėti filmą (1) (1)
Read more
ŽIEMA  ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO: Užgavėnių kaukės *Užgavenes Mokiniai ant metalo išraižė kaukę ir nuspalvino:
Read more
Pasivyti praleistais klasės darbais: peržiūrėti šį pristatymą https://prezi.com/qfck3aqjq8as/misko-broliai-dainuojanti-istorija/  ; pasiklausyti partizanų dainos http://xn--kupol-b0a.lt/rasa/oi-sakaleli ; peržiūrėti skaidres https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA . Paskaitėme sekantį lankstinuką apie partizanus: Partizanai Namų darbui perskaitykite N. Gaškaitės-Žemaitienės trumpą biografiją ir jos romano, “Užverstų šulinių vanduo” ištrauką. Atskirame lape atsakyti į klausimus. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Uzverstu suliniu vanduo Geros savaitės!
Read more
PASIVIJIMO DIENA: NEPRADĖJOME NAUJO PROJEKTO
Read more
Pereitą šeštadienį pamokos metu rašėme rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Kas nebuvo pamokoje rašo rašinį namuose namų darbui (20 balų). Rašinys turėtų būti 1-2 ranka rašytų puslapių ilgio. Jei parašysite docx ar gdoc, dar geriau. Pasirinkti vieną iš trijų temų: 1.”Kas jungia Pasaulio lietuvius“ (Kalba, kultūra, papročiai, kas dar?) 2.”Garbė būti Pasaulio lietuviu“ (Ką reiškia būti atsakingu už Lietuvą? Kaip tu gali prisidėti prie Lietuvos gėrovės kilimo? Gal tu žinai žmogų, kurį galėtum pavadinti Pasaulio lietuvių garbės piliečiu…) 3.” Lietuvos nepriklausomybės kaina“ (Kiek reikėjo kovoti, ką patirti ir išgyventi, kad Lietuva džiaugtųsi nepriklausomybe.) Geros savaitės!
Read more
Ekslibriai/ Ex Libris-    EKSLIBRIAI       ekslibriai 2 *Mokiniai sukūrė savo ekslibrį  Ex libris nurodymai:  
Read more
Namų darbui perskaityti TPD (Tarp pilkų debesų) skyrius 63, 69 ir 72 ir parašyti 5 žymeklius. Ateinantį šeštadienį, pamokos metu mokiniai rašys Švietimo Tarybos rašinių konkursui. Pasirinkti vieną iš 3 temų, duotų 9/10 klasėms (žemiau). Rašinių negalima rašyti namuose, tačiau galima truputį užsirašyti, sudaryti planą. Rasiniu-konkursas-2019m Geros savaitės! ❄
Read more
VERPSTĖS IR PRIEVERPSTĖS verpstes Mokiniai sukūrė ir išpjaustė verpstę/ prieverpstę.
Read more
Spalio mėn. gale, deja, jums nebuvo progos A. Vienuolio Užkeiktųjų vienuolių projekto/vėliavos pristatyti klasėje. Kad susidėtų visos “dėlionės gabaliukai”, žemiau įkelta visos legendos santrauka. Prašau pasiskaityti, susipažinti net tik su savo ištrauka, bet su visu kūriniu. Užkeiktųjų vienuolių santrauka (1)  
Read more