logo
DONATE
Priminimas !!!  Kas nelaikėte egzamino ir tie kas gavo pranešimą apie tai kad reikės perlaikyti pasiruoškite !!!! Egzamino perlaikymo diena   5-11-19 
Read more
Perskaityti Jono Biliūno apsakymą “Brisiaus galas”. Mokėti papasakoti. https://lt.wikisource.org/wiki/Brisiaus_galas Mokiniai, dar negrąžinę knygų, privalote jas grąžinti ateinantį šeštadienį (5/11). Mokiniai, kurių nebuvo praeitą pamoką, eilėraščius atsiskaitys ateinantį šeštadienį (5/11). Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Skaičiuotės LIETUVIŲ LIAUDIES SKAIČIUOTĖS Mintinai išmokti labiausiai patikusią skaičiuotę. Taip pat prisiminti patarles/priežodžius. Mokiniai, dar negrąžinę knygų, privalo grąžinti ateinantį šeštadienį (5/11). Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Egzamino perlaikymo diena – Gegužės 11d. Tiems, kas turės perlaikyti bus pranešta ( perlaikyti turės 2 mokiniai) + tie kas nebuvo klasėje ir nelaikė egzamino. Namų darbų neužduota
Read more
Gegužės 4d. projektus pristato: 8A – Lara P., Simona Š., Laima M. , Dainius K., Evanas P., Julius P. ir Gabrielė L. 8B – Simona J., Maria B., Emilia B., Luka V., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki gegužės 3d. ekunickiene@maironis.org
Read more
Gegužės 4d. rašysime baigiamąjį kontrolinį darbą. Atlikite prisegtas pakartojimo užduotis. 7kl. balandžio 27d. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai (1) 7kl. balandžio 27d. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai (2)  
Read more
Jei turite klausimų dėl namų darbų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Noriu priminti, kad Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. Į PAMOKĄ PRAŠOME NEVĖLUOTI. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. (Trakų Pilis – pirmi du posmeliai)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org  
Read more
Visuomet paspausti “Read more”. Repas: šiuolaikinė baladė, dainuojamoji miesto poezija Baigiant poezijos skyrelį, mokiniams užduota parašyti ir įvykdyti/vaidinti originalų repo (rap) kūrinį. Sekti VISAS nuorodas žemiau įkeltame lape: Repo projektas 9tokams Nemalonus priminimas: dar laukiu gana daug šiuolaikinių rašytojų pristatymų. Projektas– 60 balų–tai pagrindinis metų pažymys. Neatsiskaičius nebaigsite 9tos klasės. Projektas buvo užduotas 2018 m. rugsėjo mėnesį. Visiems užteko laiko pasiruošti. Pristatymui liko TIK balandžio 27 ir gegužės 4 dienos. Nepamirškite, tie kurie dar yra skolingi, taip pat atsiskaityti neatliktais klasės ir namų darbais. Dabar maloniau: Linkiu visiems linksmų šv. Velykų! p. Ramona    
Read more
Visuomet paspausti “Read more”. Sveiki, abiturientai ir tėveliai, Penktadienį, balandžio 26 dieną, vyksta baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti. Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 6 v.v. iki 8- 9 v.v. (nuo 5 v.v. bus galima ir mokytis, ir atsiskaityti su p. Dumašiumi). Bus picos ir sulčių/sodos. Atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių. Nepamirškite pradėti (ar užbaigti) dirbti žemiau įkeltų pasiruošimui lapų (study guide). Juos atsineškite su užrašų knygelėmis, rašikliu, ryžtu ir šypsena. Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki pirmadienio, balandžio 22 dienos. Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai pasiliksime, man paskambinkite ar “patekstinkite”: 630-660-3580. Ruostis baigiamajam egz 2019 Literatūros baigiamasis egzaminas sekančią dieną– balandžio 27tą, punktualiai 8:45 v.r. Literatūros egzaminą baigiame ne vėliau kaip 11:00 v.r., paskui pertrauka, užkandis ir istorijos baigiamasis. Iki pasimatymo penktadienį, balandžio 26 d.! Linksmų šv. Velykų! p. Ramona
Read more
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: smulkiosios tautosakos žanras – greitakalbės. Greitakalbės Išmokite pasakyti vieną labiausiai patikusią greitakalbę. Taip pat turite mokėti 10 lietuvių liaudies patarlių ir 5 mįsles. Mokėti šias patarles LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pradėjome  ruoštis baigiamajam 7kl lietuvių kalbos patikrinimui. Atlikite pratimus psl.116. Baigiamasis patikrinimas bus gegužės 4d. Atlikite pakartojimo užduotį, jeigu nebuvote klasėje arba nepabaigėte jos atlikti klasėje. Perskaitykite tik apie daiktavardį ir būdvardį, apie skaitvardį ir įvardį užduotis bus kitą savaitę (prisegtas lapas #1) ir atlikite užduočių lapą (prisegtas lapas #2). 7kl Pasiruosimas baigiamajam kontr.d.(2016).docx Užduotys. PASIRUOŠIMAS BAIGIAMAJAM LIETUVIŲ KALBOS PATIKRINIMUI
Read more
Balandžio 27d. projektus pristato: 8A – Lara P., Ona K., Simona Š., Laima M. ir Gytis N. 8B – Greta Š., Jorana B., Marta M., Danielius P., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki balandžio 26d. ekunickiene@maironis.org      
Read more