logo
DONATE
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: smulkiosios tautosakos žanras – greitakalbės. Greitakalbės Išmokite pasakyti vieną labiausiai patikusią greitakalbę. Taip pat turite mokėti 10 lietuvių liaudies patarlių ir 5 mįsles. Mokėti šias patarles LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pradėjome  ruoštis baigiamajam 7kl lietuvių kalbos patikrinimui. Atlikite pratimus psl.116. Baigiamasis patikrinimas bus gegužės 4d. Atlikite pakartojimo užduotį, jeigu nebuvote klasėje arba nepabaigėte jos atlikti klasėje. Perskaitykite tik apie daiktavardį ir būdvardį, apie skaitvardį ir įvardį užduotis bus kitą savaitę (prisegtas lapas #1) ir atlikite užduočių lapą (prisegtas lapas #2). 7kl Pasiruosimas baigiamajam kontr.d.(2016).docx Užduotys. PASIRUOŠIMAS BAIGIAMAJAM LIETUVIŲ KALBOS PATIKRINIMUI
Read more
Balandžio 27d. projektus pristato: 8A – Lara P., Ona K., Simona Š., Laima M. ir Gytis N. 8B – Greta Š., Jorana B., Marta M., Danielius P., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki balandžio 26d. ekunickiene@maironis.org      
Read more
Vadovėlis pus. 53-56  Lietuvos augalija ir gyvūnai. Pratybos pusl.  36-37
Read more
Kartokite egzamino pasiruošimo klausimus.
Read more
Mintinai išmokti Maironio “Trakų Pilies” antrąjį posmelį. MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: Skaitiniai, Pirmoji Knyga, 73-75 psl. Mįslės – perskaitykite ir įminkite 18 mįslių. Namuose: Skaitiniai, Antroji Knyga, 112-114 psl. Petras Cvirka “Vaikų Karas”, perskaityti pirmą dalį.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Kitą šeštadienį jau pradedame pristatyti baigiamuosius projektus. Balandžio 13d. projektus pristato: 8A – Izabelė D., Liepa B, Nida P., Lara P. 8B – Matas A., Greta Š., Isabella B., Ūla B.
Read more
HERBAI Herbai                  Herbai spalvos ir simboliai Mokiniai sukūrė savo herbą ir nudažė.
Read more
Klasėje pabaigėme: PABAIGTI ŠIAS PATARLES Norėčiau, kad mokėtumėte šias patarles: Mokėti šias patarles Mįslės: LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Parašyti (prašau rašyti ranka) 6 Jums labiausiai patikusias lietuvių liaudies mįsles: http://www.patarles.lt/misles/misles-su-atsakymais/ 4 mįsles mokėkite mintinai.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@naironis.org
Read more
Klasėje: Maironis MAIRONIS MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. MAIRONIS. LIETUVA BRANGI Visą šią medžiagą prašau atsispausdinti ir į įsisegti į trižiedžius. Perskaitykite Maironio biografiją ir eilėraštį “Trakų pilis”. Mintinai išmokti “Trakų pilis” pirmą posmelį (eilėraštį rasite nuorodoje “MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Balandžio 27 d.  LIT  ir IST Gegužės 4 d. LK ir KULT. PAŽ. Gegužės 11 d. egzaminų perlaikymas baigiamuju egz dienotvarke EGZAMINO APRAŠAS Prasymas atideti 2019.docx
Read more