logo
7 kl istorija
Read more
Atlikite 7, 8 ir 9 pratimus vadovėlyje psl 32-33. Vadovėlį rasite paspaudę šią nuorodą: http://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/lietuviu_priemones/Mano%20ir%20tavo%20salis%20Lietuva%202.pdf
Read more
Perskaityti straipsnelius Skaitiniai, Pirmoji Knyga, 78-80 psl.      
Read more
Klasėje: Sakmės – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Mitologinės Sakmės Namų darbas: 7 kl Literatūros Namų Darbas – Mitologinės Sakmės  
Read more
Dirbome grupelėmis atvaizduoti Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai”, sukurdami 4-5 apysakos dalių vėliavas. Užbaigsime ateinantį šeštadienį. (Skaitinys įkeltas po 2018.10.6. namų darbais.) Iki sekančio šeštadienio pamokos galo, iš kiekvienos grupelės laukiu: vėliavos ištraukos žodyno atsakymų į ištraukos klausimus (įkelta žemiau) A. Vienuolio trumpos biografijos klasei vėliavos pristatymo su trumpa ištraukos santrauka Vienuoliai Klausimai Geros savaitės!
Read more
Pirma Skaitinių knyga, 74 psl. ir  75 – 77 psl.) “Hiavatos Giesmė” (pradėjome klasėje, pabaigti namuose) Raštu atsakyti i pirmus 3 klausimus (psl. 77).   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Skaitėme ir aptarėme klasėje: KAIP RENKAMA TAUTOSAKA TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI Iš Skaitinių Pirmos Knygos 13 psl. SAKMĖS (skaitėme apie sakmes) Sakmė “Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį”. Raštu atsakyti i klausimus (14 psl.).   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Pamokoje pasidalinome į keturias ar penkias grupeles. Kiekviena grupė nagrinėjo dalį Antano Vienuolio apysakos, “Užkeiktieji vienuoliai” (žemiau). Uzkeiktieji vienuoliai Tie, kurie dalyvavo pamokoje, parašo paragrafą šia tema: Kaip galime palyginti gruzinų tautos vargus ir kovas su priešais su lietuvių tautos nelaimėmis? Nedalyvavusieji pamokoje, namų darbui: perskaito visą apysaką ir atsako viršutinį kursyvu (italics) pažymėtą klausimą. Geros savaitės!
Read more