logo
DONATE
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: smulkiosios tautosakos žanras – greitakalbės. Greitakalbės Išmokite pasakyti vieną labiausiai patikusią greitakalbę. Taip pat turite mokėti 10 lietuvių liaudies patarlių ir 5 mįsles. Mokėti šias patarles LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pradėjome  ruoštis baigiamajam 7kl lietuvių kalbos patikrinimui. Atlikite pratimus psl.116. Baigiamasis patikrinimas bus gegužės 4d. Atlikite pakartojimo užduotį, jeigu nebuvote klasėje arba nepabaigėte jos atlikti klasėje. Perskaitykite tik apie daiktavardį ir būdvardį, apie skaitvardį ir įvardį užduotis bus kitą savaitę (prisegtas lapas #1) ir atlikite užduočių lapą (prisegtas lapas #2). 7kl Pasiruosimas baigiamajam kontr.d.(2016).docx Užduotys. PASIRUOŠIMAS BAIGIAMAJAM LIETUVIŲ KALBOS PATIKRINIMUI
Read more
Balandžio 27d. projektus pristato: 8A – Lara P., Ona K., Simona Š., Laima M. ir Gytis N. 8B – Greta Š., Jorana B., Marta M., Danielius P., Benas K. ir Mantas A. Atsiųskite savo skaidres (power point presentation arba google slides) iki balandžio 26d. ekunickiene@maironis.org      
Read more
5B Namų Darbai-2019 balandžio 13d. Gavenios akcija baigesi MLM 2019 Gavėnių akcijos dėžutes dar galite grąžinti iki balandžio 27d. Dėkojame už jūsų dosnumą.  
Read more