2018.04.28. Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Pereitą šeštadienį daugybė devintokų nebuvo nusiteikę dirbti. Nebuvo galima pravesti pamokos, t.y. klasėje analizuoti 4 poezijos kūrinius apie jaunatvišką užsidegimą. Taigi, šių eilėraščių analizė (po 50 žodžių kiekvienam eilėraščiui) pasiliko namų darbui.

POEZIJA-Carpe diem

PRIMENU, kad “repo” projektus pristatysite sekančioje pamokoje.

Liko tik 2 darbo šeštadieniai prieš mokslo metų užbaigimą. Visi namų ir praleisti klasės darbai turi būti įduoti iki gegužės 12 dienos, be išimčių.

Ačiū!

Related image