Kultūros pažinimas 2017.02.11

Menininkas STASYS EIDRIGEVIČIUS.  Mokiniai kūrė ‘veidų palkatus’ sekant prisegtus pavyzdžius.  Klasėje naudojome aliejines pasteles.  JEIGU DAROTE NAMUOSE, galima naudoti turinčias spalvų priemones ir piešti ant paprasto balto popieriaus.

Stasys Eidrigevicius                             Stasys Eidrigevicius 2    

Aukštesniosios tėvų susirinkimas

Mieli Tėveliai,
 
* JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 15 D., 2016 M., 8:50 V.R., LIETUVIŲ FONDO SALĖJE VYKS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS
             **Galėsite susipažinti su mokytojais, programomis, pažymių sistema (aukštesnioji naudoja 10 balų sistemą)
 
         **ABITURIENTŲ TĖVŲ POSĖDIS                                                      VYKS TUOJ PO PAGRINDINIO POSĖDŽIO   ~9:45 v.r.

RUGSĖJO 24 D., 2016 M.

MOKINIAI ATSINEŠA PIETUS IŠ NAMŲ.                                                                        ŠĮ ŠEŠTADIENĮ VĖL NEBUS KARŠTŲ PIETŲ IR KUNIGAIKŠČIŲ UŽEIGA             BUS UŽDARYTA!   lunch-bag

Aukštesniojoj mokykloj dirba kukli krautuvėlė kai nėra karštų pietų.  Mokiniai gali nusipirkti sveikesnių užkandžių (apelsinų, obuolių, vandens, granola bars ir t.t.)     Dauguma prekių parduodami už 50 centų; lengviau jeigu išsirenka 2 dalykus už $1.