10-7-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B

Pamokoje buvo trumpas apklausimas apie novelės “Nepabėgęs” trečią (ir paskutiniąją) dalį. Namų darbui raštu atsakyti šiuos klausimus.

Nepabeges 3 dalies kvizas

Primenu atsakyti ir įduoti atsakymus į visus anksčiau praleistus “kvizus”. Bus ivertinti, kaip namų darbai ir padės egzaminėliui pasiruošti.

Pamokoje pradėjome kalbėtis apie vaizdinius užrašus (visual notetaking), t.y. vizualinio mokymosi stilių, Sekančioje pamokoje grupės naudosis “sketchnoting” principais atsakyti pateiktus klausimus apie “Nepabėgęs”.Susipažinti:

Image result for sketchnoting

(Deja, visi pavyzdžiai nelietuvių kalbomis.  Galbut “maironiečių” darbai bus pirmieji lietuvių kalba paskelbti internete!)

Vienintelis namų darbas–pasivyti.

Geros savaitės!

p. Ramona

 

10-7-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje pradėjome lyginti, kuo Danutės Bindokienės romanas “Mieste nesaugu” panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelę “Nepabėgęs”.Besiremiant vizualinio mokymosi stiliaus principais, grupėmis pradėta vaizdiniais užrašais (visual notetaking)  atsakyti pateiktus klausimus.

Image result for sketchnoting

(Deja, visi pavyzdžiai nelietuvių kalbomis.  Galbut “maironiečių” darbai bus pirmieji lietuvių kalba paskelbti internete!)

Primenu atsakyti ir įduoti atsakymus į visus praleistus “kvizus”. Bus įvertinti, kaip namų darbai ir padės egzaminėliui pasiruošti.

Vienintelis namų darbas–pasivyti.

Geros savaitės!

p. Ramona

 

9-30-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje buvo konkursas janunuolių prieš merginas (“kuiz šou” pobūdžio). Klausimai–apie Danutės Bindokienės romano “Mieste nesaugu” ištraukos antrąją dalį. Sveikinu laimėjusias 10A ir 10B merginas! Žemiau pateikti klausimai:

Mieste nesaugu 2 dalies kvizas

Namų darbui pradėti galvoti, kokiais būdais šis skaitinys panašus į pereitų metų Romualdo Spalio novelė “Nepabėgęs”. Sekančioje pamokoje lyginsime abu kūrinius.

Buvo gerokai mokinių, neperskaičiusių ne pirmos, ne antros dalies–prašau pasivyti. (Žr. 2017.9.23, atsispausdinti ištrauką “Mieste nesaugu” ir 9A/9B namų darbus 2017.9.16. novelę “Nepabėgęs”.)

Geros savaitės!

p. Ramona

DVIGUBO TRIKAMPIO KLUBAS?

Image result for dvigubas trikampis

9-30-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B

Pamokoje buvo konkursas janunuolių prieš merginas (“kuiz šou” pobūdžio). Klausimai–apie Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs” antrąją dalį. Sveikinu laimėjusius: 9A merginas ir 9B jaunuolius! Žemiau pateikti klausimai:

Nepabeges 2 dalies kvizas

Namų darbui užbaigti skaityti novelę, p. 200-204.

Buvo gerokai mokinių, neperskaičiusių pirmos/antros dalies–prašau pasivyti. (Žr. 2017.9.23, atsispausdinti skaitinį.)

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for malfoy and goyle

9-23-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B

Pamokoje buvo trumpas apklausimas apie novelės “Nepabėgęs” pirmąją dalį.

Nepabeges 1 dalies kvizas

Paskui, pasidalinome grupėmis aptarti po porą klausimų  ir pasiruošti grupei suvaidinti užduotą  novelės dialogą.

Namų darbui perskaityti p. 192-199 Romualdo Spalio novelės “Nepabėgęs”.

Romualdo Spalio Nepabeges psl 186-204 v.2

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for 1950s london teen culture

9-23-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 10A/10B

Pamokoje buvo trumpas apklausimas apie ištrauką iš romano “Mieste nesaugu”.

Mieste nesaugu 1 dalies kvizas

Paskui, pasidalinome grupėmis aptarti po porą klausimų ir pasiruošti pavaidinti grupei užduotą dialogą iš “MN”.

Namų darbui baigti skaityti ištrauką iš Danutės Bindokienės “Mieste nesaugu”, p. 11-20.

mieste-nesaugu-knygute

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for teens loitering

9-9-2017 Lietuvių literatūros namų darbai 9A/9B/10A/10B

Sveiki, pradėję naujus mokslo metus!

Pereito šeštadienio pamokoje peržvelgėme žemiau prijungtą lapą, t.y. reikmenų sąrašą ir klasės taisykles.

Literatura intro 2017-18

Pasiskaityti ištrauką iš Nijolės Jankutės “Nuo devynių iki pirmos”, p. 549-557. Paprašyti tėvelių jums papasakoti vieną anekdotą iš savo lituanistinės mokyklos ar mokyklos Lietuvoje dienų. Šiais prisiminimais pasidalinsime pamokoje.

Nuo 9 iki 1 Jankute

Geros savaitės!

p. Ramona

Image result for namų darbai