logo
DONATE
Visuomet paspausti “Read more”. Repas: šiuolaikinė baladė, dainuojamoji miesto poezija Baigiant poezijos skyrelį, mokiniams užduota parašyti ir įvykdyti/vaidinti originalų repo (rap) kūrinį. Sekti VISAS nuorodas žemiau įkeltame lape: Repo projektas 9tokams Nemalonus priminimas: dar laukiu gana daug šiuolaikinių rašytojų pristatymų. Projektas– 60 balų–tai pagrindinis metų pažymys. Neatsiskaičius nebaigsite 9tos klasės. Projektas buvo užduotas 2018 m. rugsėjo mėnesį. Visiems užteko laiko pasiruošti. Pristatymui liko TIK balandžio 27 ir gegužės 4 dienos. Nepamirškite, tie kurie dar yra skolingi, taip pat atsiskaityti neatliktais klasės ir namų darbais. Dabar maloniau: Linkiu visiems linksmų šv. Velykų! p. Ramona    
Read more
Visuomet paspausti “Read more”. Sveiki, abiturientai ir tėveliai, Penktadienį, balandžio 26 dieną, vyksta baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti. Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 6 v.v. iki 8- 9 v.v. (nuo 5 v.v. bus galima ir mokytis, ir atsiskaityti su p. Dumašiumi). Bus picos ir sulčių/sodos. Atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių. Nepamirškite pradėti (ar užbaigti) dirbti žemiau įkeltų pasiruošimui lapų (study guide). Juos atsineškite su užrašų knygelėmis, rašikliu, ryžtu ir šypsena. Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki pirmadienio, balandžio 22 dienos. Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai pasiliksime, man paskambinkite ar “patekstinkite”: 630-660-3580. Ruostis baigiamajam egz 2019 Literatūros baigiamasis egzaminas sekančią dieną– balandžio 27tą, punktualiai 8:45 v.r. Literatūros egzaminą baigiame ne vėliau kaip 11:00 v.r., paskui pertrauka, užkandis ir istorijos baigiamasis. Iki pasimatymo penktadienį, balandžio 26 d.! Linksmų šv. Velykų! p. Ramona
Read more
Kiekvienoje pamokoje žiūrėjome po kelis mokinių rašytojų pristatymus. Ačiū visiems, užbaigusiems projektus–bravo! JEIGU DAR NEPRISTATĖTE RAŠYTOJO PROJEKTO, PRAŠAU SU MANIMI PASIKALBĖTI. Projektas–60 balų. Jo nepristačius, neišlaikysite literatūros kurso. Namų darbui perskaityti: Janina Degutyte3 Išsirinkti vieną eilėraštį ir mintinai išmokti bent 8 eilutes. Geros savaitės! M.K. Čiurlionio “Karalių pasaka”  
Read more
Kovo 11-osios proga aukštesniosios mokyklos (7-10 kl.) mokiniai žiūrėjo filmą „Pelenai ant sniego“ (“Ashes in the Snow”), kuris buvo sukurtas pagal Rūtos Šepetys knygą „Tarp pilkų debesų“, kurios ištraukas skaitėme. Namų darbui parašyti penkis skirtumus tarp romano ir filmo. Jei nedalyvavote pamokoje ir turite progą, jau galima “Ashes in the Snow”  žiūrėti:      Geros savaitės!
Read more
Pamokos metu padiskutavome pereitą savaitę skaityti užduotą N. Gaškaitės-Žemaitienės romano ištrauką “Užverstų šulinių vanduo”. Peržiūrėjome atsakymus į 5  klausimus. Visi raštu atsakė klausimą, “Ką daryčiau, jeigu būčiau (veikėjo) Čigono vietoje?” Prašiau 4-5 sakinių. Namų darbui perskaityti žemutinius 2 lapus ir atsakyti į klausimus. Vaiciunaite PRISIMINKITE, kad jeigu nebuvote pamokoje, privalote atlikti pamokos metu atliktą darbą, kaip namų darbą. Geros savaitės!
Read more
Pasivyti praleistais klasės darbais: peržiūrėti šį pristatymą https://prezi.com/qfck3aqjq8as/misko-broliai-dainuojanti-istorija/  ; pasiklausyti partizanų dainos http://xn--kupol-b0a.lt/rasa/oi-sakaleli ; peržiūrėti skaidres https://www.youtube.com/watch?v=cZxYQnU00VA . Paskaitėme sekantį lankstinuką apie partizanus: Partizanai Namų darbui perskaitykite N. Gaškaitės-Žemaitienės trumpą biografiją ir jos romano, “Užverstų šulinių vanduo” ištrauką. Atskirame lape atsakyti į klausimus. Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė Uzverstu suliniu vanduo Geros savaitės!
Read more
Pereitą šeštadienį pamokos metu rašėme rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Kas nebuvo pamokoje rašo rašinį namuose namų darbui (20 balų). Rašinys turėtų būti 1-2 ranka rašytų puslapių ilgio. Jei parašysite docx ar gdoc, dar geriau. Pasirinkti vieną iš trijų temų: 1.”Kas jungia Pasaulio lietuvius“ (Kalba, kultūra, papročiai, kas dar?) 2.”Garbė būti Pasaulio lietuviu“ (Ką reiškia būti atsakingu už Lietuvą? Kaip tu gali prisidėti prie Lietuvos gėrovės kilimo? Gal tu žinai žmogų, kurį galėtum pavadinti Pasaulio lietuvių garbės piliečiu…) 3.” Lietuvos nepriklausomybės kaina“ (Kiek reikėjo kovoti, ką patirti ir išgyventi, kad Lietuva džiaugtųsi nepriklausomybe.) Geros savaitės!
Read more
Namų darbui perskaityti TPD (Tarp pilkų debesų) skyrius 63, 69 ir 72 ir parašyti 5 žymeklius. Ateinantį šeštadienį, pamokos metu mokiniai rašys Švietimo Tarybos rašinių konkursui. Pasirinkti vieną iš 3 temų, duotų 9/10 klasėms (žemiau). Rašinių negalima rašyti namuose, tačiau galima truputį užsirašyti, sudaryti planą. Rasiniu-konkursas-2019m Geros savaitės! ❄
Read more
Spalio mėn. gale, deja, jums nebuvo progos A. Vienuolio Užkeiktųjų vienuolių projekto/vėliavos pristatyti klasėje. Kad susidėtų visos “dėlionės gabaliukai”, žemiau įkelta visos legendos santrauka. Prašau pasiskaityti, susipažinti net tik su savo ištrauka, bet su visu kūriniu. Užkeiktųjų vienuolių santrauka (1)  
Read more
Pamokoje pasidalinome grupelėmis, piešiniais atvaizduoti vieną iš šių Tarp pilkų debesų skyrelių: 28, 34 ir 36. Nuorodos žemiau. Kas dalyvavote pamokoje namų darbui užbaigti piešinius. Jei nedalyvavote pamokoje, išsirinkti vieną iš šių Tarp pilkų debesų skyrelių (chapters) 28, 34 ir 36. Paskui išsirinkti tris svarbiausias jame vykusias scenas/įvykius ir atvaizduoti, nupiešant trijų langelių “komiksą”, pagal prisegtas nuorodas 3-5: TPD pradinis komiksas (Neužmiršti parašyti penkis žymeklius pereitą savaitę skaitytams skyreliams  28, 34 ir 36.) Geros savaitės! Iliustracija iš Sibiro haiku
Read more
Pamokoje, kas buvo matęs “Ashes in the Snow” pasidalino įspūdžiais, lygino su romanu Tarp pilkų debesų (TPD). Diskutavome TPD 50-52 skyrelius (2018.12.15. namų darbas). Visa 10B klasė ir kas nedalyvavo pamokoje namų darbui raštu atsako šiuos klausimus: TPD skyr 50-52 klausimai (1) Namų darbui perskaityti Tarp pilkų debesų 28, 34 ir 36 skyrelius. PDF failas įkeltas po 2018.12.1. namų darbais. Parašyti skaitiniui penkis žymeklius. Primenu iki sekančio šeštadienio metraščiui kūrinius man siųsti, e-paštu rzemaitis@maironis.org.   Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima). Naudoti tik Times New Roman šriftą, patiems nemaketuoti. Geros savaitės!
Read more
Pamokoje, kas buvo matęs “Ashes in the Snow” pasidalino įspūdžiais, lygino su romanu Tarp pilkų debesų (TPD). Diskutavome TPD 50-52 skyrelius (2018.12.15. namų darbas). Kas nedalyvavo pamokoje namų darbui raštu atsako šiuos klausimus: TPD skyr 50-52 klausimai (1) Namų darbui perskaityti Tarp pilkų debesų 28, 34 ir 36 skyrelius. PDF failas įkeltas po 2018.12.1. namų darbais. Parašyti skaitiniui penkis žymeklius. Primenu iki sekančio šeštadienio metraščiui kūrinius man siųsti, e-paštu rzemaitis@maironis.org.   Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima). Naudoti tik Times New Roman šriftą, patiems nemaketuoti. Geros savaitės!
Read more
Prieš skaitant, prašau rinktis READ MORE žemiau. Paminėjome sausio 13 d., Laisvės gynėjų dieną. Išdalintos metraščio kūriniams pradinės idėjos: Metrasciui idejos Nepriimami ranka rašyti kūriniai. Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima). Naudoti tik Times New Roman šriftą, patiems nemaketuoti. Pavyzdžiui: MANO ŠEIMA Aš turiu mamą, tėtį, sesutę, šuniuką, dvi peles, mobilųjį, skreitinį kompiuterį, iPad, XBox, Nintendo PS, Amazon Echo ir netrukus gausiu leidimą vairuoti. Vakarė Vakaraitė    10B klasė Metraščio kūrybą įduoti sausio 26 d. ***Pirmas pusmetis baigiasi šį šeštadienį, sausio 19 d. Prašau iki šio šeštadienio užbaigti ir įduoti visus pusmečio namų darbus. Excel dokumentai, rodantys šiuolaikinius pažymius ir darbo skolas, buvo nusiųsti tėvų e-pašto adresais pereitą penktadienį. Geros savaitės!
Read more
Trauksime atsitiktinai dovanėles (grab bag). Prašome atsinešti suviniotą nebrangią dovanėlę (ne daugiau 5 dol. vertės). Suneštinė. Kiekvienas mokinys atsineša lėkštutę maisto. Labdara. Renkame maisto produktus Maisto bankui. Prašome atnešti ilgo galiojimo, sauso ar konservuoto maisto produktų. 10 kl Kalėdos
Read more
10toms klasėms buvo rašto darbas (žemiau įkeltas).  Jei neužbaigėte pamokos metu, galima namuose užbaigti iki sausio 11 dienos. Abi 9tos klasės nerašys to darbo, nes pamokas sutrukdė klaidinga pavojaus aliarma. TPD kvizas 2018.12.15. Per kalėdines atostogas, namų darbui perskaityti “Tarp Pilkų Debesų” 50-52 skyrius, apie Vilkų šeimos Kūčias ir Kalėdas Altajuje. Galima atsispausdinti iš pdf, kuris įkeltas po gruodžio 1 d. namų darbais. Šiems skyreliams nereikės rašyti  žymeklių (“highlights”– išaiškinta po gruodžio 1 d. namų darbais). Palyginimui taip pat perskaityti Antano Miškinio eilėraštį “Šventės”, parašytą apie poeto Kalėdas tremtyje. Miskinis Kaledos Jei šį šeštadienį pamokose nebūsite, jums ir jūsų šeimoms nuoširdžiai linkiu linksmų šv. Kalėdų ir gražių žiemos atostogų!
Read more
Buvo rašto darbas: trijų objektų reikšmė. Ant stalo buvo padėti trys daiktai: porceliano puodukas, veidrodis ir piešimui albumas su pieštukais. Mokiniai rašė, ką tie daiktai reiškia tos savaitės skaitinių kontekste. Namų darbui perskaityti 10, 18 ir 22 skyrius. Galima atsispausdinti iš pdf, kuris įkeltas po gruodžio 1 dienos namų darbais. Atsiminkite parašyti penkis žymeklius (highlights) iš skaitinio (taip pat išaiškinta po gruodžio 1 dienos namų darbais). Geros savaitės!
Read more
Pradėjome Rūtos Šepetys “Tarp Pilkų Debesų”. Žiūrėjome sekančius vaizdo įrašus: Rūtos Šepetys knygos pristatymą: https://www.youtube.com/watch?v=ry5qiy4fB1E “Kinuose nuo spalio 12”: https://www.youtube.com/watch?v=a7lXFqX3HYA Linos/Bel Powley intervių: https://www.youtube.com/watch?v=fVC6AbVZkq8 Namų darbui perskaityi skyrius 1-4, psl. 7-18. Visa knyga žemiau įkelta. Tarp pilkų debesų- Ruta Šepetys Savo užrašų knygoje nupiešti sekančią diagramą, “Knygos Žymekliai” (bookmarks). Prašau žr. į antrą pusę žemiau įkelto lapo (pirmąją pusę praleisti): ŽNI-ir-žymekliai-1 Skaitant “Tarp PIlkų Debesų” romaną, kiekvienos savaitės namų darbas—užrašyti bent 5 citatus ir paaiškinti, kodėl svarbūs. Kiekviena savaitę surinksiu, patikrinsiu ir grąžinsiu užrašų knygas. Geros savaitės!
Read more
PATAISYTA*** 12.10. Perskaityti žemiau įkeltą skaitinį apie Balį Sruogą/jo kūrybą ir pirmąją ištrauką iš jo romano “Dievų miško” (psl. 1-2 ir dalį 3čio puslapio). Atskirame popieriaus lape atsakyti į klausimus 1,2 ir 5, kuriuos rasite psl. 4. sruoga svietimo taryba 12.17. Perskaityti “Dievų miško” antrą ištrauką, (psl. 3-4). Parašyti penkis klausimus apie šią ištrauką, arba kurie jums kyla iš šios ištraukos. Geros savaitės!
Read more
Pamokoje dėsčiau Vincą Mykolaitį-Putiną. Pradėjome skaityti ištrauką romano “Altorių šešėly”. Namų darbui perskaityti Mykolaičio-Putino santrauką (žr. žemiau) ir pažymėtas “Altorių šešėly” dalis . Atskirame lape atsakyti klausimus antrame VM-P puslapyje. Vincas Mykolaitis-Putinas Altoriu Sesely SVARBU:APIE RAŠYTOJO PROJEKTĄ Buvo problemų įkelti mokinių Power Point pristatymus į klasės kompiuterį, ypač jeigu projektui buvo naudojamasis kasdieninės mokyklos e-pašto adresas ar mokyklos kompiuteris. JAV-ių mokyklos užblokuoja joms nepažįstamus adresus. Prašau iš anksto pasiųsti savo Chrome/Google dokumentą  “Invite to edit”, arba savo pristatymą taupyti ir atnešti  USB drive. Tegul pristatantys taip pat atvažiuoja anksčiau šeštadienį, kad galėtumėte padauginti ištrauką, kurią išdalinsite klasiokams. Primenu, kad BE IŠIMTIES pristatote savo projektus duota data. Pristatymo data nekeičiama, iš anksto nesusitarus su manimi. Keitimui pateisinamos priežastys: liga ir pramatytas nelankomumas (pvz. atostogos, rungtynės ir panašiai). Nepateisinama priežastis: nepasiruošimas ar medžiagos užmiršimas namuose.   Be pateisinamos priežasties–0 (nulis) iš 50 balų. Neatidėliokite—į mokslo metų galą nebus laiko pristatymams.  Projektą dirbant, naudotis išdalintais nurodymais: rasytoju projektas Mano mokyklos e-pašto adresas:  rzemaitis@maironis.org. Geros savaitės!
Read more
Klasėje dirbome grupėmis užbaigti “Užkeiktųjų vienuolių” projektą. Kas nespėjo parsivežė rašomasius darbus namo. Jei vėliavom dar reikia truputį laiko, prašau stengtis atvažiuoti į mokyklą anksčiau šį ateinantį šeštadienį. Parašykite man iš anksto, kad galėčiau pati atsirasti klasėje kokią aštuntą val. rzemaitis@maironis.org. Namų darbui pasiskaityti greikų mitą apie Sifizą ir ištrauką iš Maironio “Čičinsko”. Atskirame lape atsakyti į klausimus: Sizifas Cicinskas Geros savaitės!
Read more