2017.04.29 9A/9B klasės literatūros namų darbai

Jei nepristatėte pamokoje, užbaigti ir parepetuoti repo projektą. Bravo pereitą šeštadienį pasirodžiusiems!

Perskaityti ištrauką “Užverstų Šulinių Vanduo” ir rašytojos Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės biografiją. Atsakyti į klausimus.

Uzverstu suliniu vanduo

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė

Dėkui LR Seimo nariui Žygimantui Pavilioniui už apsilankymą 9B klasėje!

Geros savaitės!

p. Ramona

 

2017.04.08 9A/9B/10A klasių literatūros namų darbai

Sveiki,sudaužę margučius ir grįžę prie įprastos savaitės eigos!

Perskaityti prisegtus lapus apie Balį Sruogą ir ant atskiro lapo popieriaus atsakyti į klausimus 5 psl. “Dievų miško” ištraukose rasti ir užrasyti po 3 pavyzdžius metaforos, ironijos ir palyginimo. Užrašyti 3 panašumus tarp “Dievų miško” ir “Tarp pilkų debesų”.

sruoga svietimo taryba

 

2017-03-04 9A/9B/10A klasių lietuvių literatūros namų darbai

Šį šeštadienį klasėje rašysime rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui „Iš močiutės skrynios”. Namuose pasirinkti ir apgalvoti vieną iš dvejų žemiau pateiktų temų ir pasiruošti darbui, užsirašant pradines mintis. Dalyvavimas yra privalomas, už jį bus duotas pažymys. Kas nebus pamokose šį šeštadienį rašys sekantį.

Švietimo t 9-10 kl rašinių-temos 2017

Baigti atmintinai išmokti J. Degutytės kūrinio bent vieną posmą (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes). Klausysimės deklamavimų,

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Geros savaitės!

2017-02-25 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Pereitą šeštadienį užbaigėme Antano Vienuolio “Užkeiktieji vienuoliai” projektą. Jei neesate bent perskaitę, prašau atsispausdinti ir peržiūrėti (žr. žemiau). Bus pusmečio baigiamajame egzamine.

vienuolis

Uzkeiktieji vienuoliai

Jei pamokoje nebaigėte, sekančiam šeštadieniui užbaigti pamokoje užduoto Janinos Degutytės eilėraščio analizę.

Kovo 11 dienai: Išsirinkti vieną Degutytės eilėraštį iš žemiau įkeltų lapų. Išmokti bent vieną posmą atmintinai (ne mažiau kaip 6 ar 8 eilutes).

degutyte svietimo taryba

Janina Degutyte

Laimingai!

01-28-2017 9-10kl. lietuvių literatūros namų darbai

1. Perskaityti žemiau prisegto rašinio pirmuosius du puslapius.

vienuolis

2. Užbaigti mokyklos metraščiui kūrinį:

Visi tekstai turi būti Word file, lietuviškomis raidėmis (jei galima) Naudoti Times New Roman. Prašau nerinkti tekstų didžiosiomis raidėmis ir nenaudoti tab klavišo. Pataupyti dokumentą ir man atsiųsti rzemaitis@maironis.org.

Metrasciui idejos

Geros savaitės!

 

 

01-14-2017 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Metrasciui idejos

Užrašyti ir atsinešti 3 idėjas metraščio kūriniui (rašiniui, eilėraščiui ir t.t.) Būkite kūrybingi!

Pažymių knygutės bus dalinamos ne sausio 21, o sausio 28 d. Taigi, ne vėliau kaip šį šeštadienį galima man įduoti praleistus darbus. Kas praleido “Tarp pilkų debesų” egzaminą jį gali laikyti šį šeštadienį.

Geros savaitės!

1-7-2017 9A/9B/10A kl. lietuvių literatūros namų darbai

Baigiame didįjį kelių mėnesių projektą: skaityti ir nagrinėti knygą “Tarp pilkų debesų”. Prisegti egzaminui pasiruošimo klausimai, kurių nereikia atsakyti raštu. Besinaudojant klausimais, peržiūrėkite knygos skyrelius, kuriuos buvo būtina perskaityti. Neišsigąskite ir nesigilinkite į smulkmenas.

Sausio 21mą dieną gausite pirmojo pusmečio pažymių knygutes. Neužbaigtus namų darbus privaloma įteikti šį  šeštadienį. Prieš šventes tėvams buvo epaštu pasiųstas sąrašas trūkstomų darbų, kurie pažymėti “x”.

Geros savaitės!

Image result for exam stress

PASIRUOŠTI TARP PILKŲ DEBESŲ EGZAMINUI

12-4-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” , p. 230-285 (būtinai–28 puslapius):

 • 230-242 būtina
 • 243-257 papildoma (nebūtina)
 • 258-264 būtina
 • 265-267 papildoma
 • 268-285 būtina

Sąsiuviny užrašyti 5 žymeklius. Primenu, kas yra žymekliai: zni-ir-zymekliai

Pastabos:

 • Yra tikras iššūkis knygą skaityti lietuvių kalba. Galima ir originalų, parašytą anglų kalba pasiskolinti iš bibliotekos ar nusipirkti, jei padės geriau suprasti tekstą. Tačiau, privaloma atlikti visus darbus lietuvių kalba.
 • Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

.Related image Related image

Be “Šauksmo”, Linai įspūdingi E. Munch-o “Nerimas” ir “Neviltis”.

Geros savaitės!

11-19-2016 9/10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Uždavinys dviem savaitėm–perskaityti “Tarp pilkų debesų” 35-59 skyrelius, p. 130-229:

Image result for munch scream

 • 130-154 būtina
 • 155-170 papildoma (nebūtina)
 • 171-189 būtina
 • 190-198 papildoma
 • 199-202 būtina
 • 203-204 papildoma
 • 205-218 būtina
 • 218-221 papildoma
 • 222-226 būtina
 • 227-229 papildoma

Sąsiuviny užrašyti bent 10 žymeklių.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. 

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

 Sočios Padėkos Dienos! 

11-12-2016 9-10 kl. lietuvių literatūros namų darbai

Perskaityti “Tarp pilkų debesų” 22-34 skyrelius, p. 80-129.:

 • 80-84 būtina
 • 85-96 papildoma (nebūtina)
 • 96-105 būtina
 • 106-116 papildoma
 • 117-129 būtina

Sąsiuviny užrašyti bent 5 žymeklius.

Patariama pakrauti visos knygos pdf į Kindle, Nook ar pan., jei turite. Primenu: visos knygos pdf yra prisegtas prie 10-29-2016 namų darbų. Geros savaitės!

Nuo 10-28-16 iki 12-17-2016 9A/9B/10A kl. Tarp pilkų debesų

tarp-pilku-debesu-ruta-sepetys

Pritrūko knygos egzempliorių, tai mokykloje dauginama ir/ar dalis mokinių išsispausdina iš pdf. Gal ir taip geriau–tiems mokiniams bus galima užrašus vesti paraštėje (margins).

Patarimai sėkmingai ir taupiai išsispausdinti:

 1. Visą knygą perkelti ir išsaugoti.(Download and save.)
 2. Neatidaryti naršyklėje (NEnaudoti browser), o Adobe Acrobat.
 3. PRINT: Pažymėti:
 • Save ink/toner
 • Pages = kas šią savaitę užduota
 • Page sizing = Multiple
 • Print on both sides of paper.
 • Flip on short edge
 • Page setup/Paper size = letter