logo
Pasikartokite: Medžiaga, iš kurios mokėmės. Perskaitykite dar kartą, kad prisimintumėte ir galėtumėte atsakyti į žemiau duotus klausimus: TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI SAKMĖS – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Etiologinės Sakmės KAIP RENKAMA TAUTOSAKA   Klausimai: Tautosaka – Pasikartokite   Jei kils klausimų, rašykite man, mielai atsakysiu. nmockus@maironis.org    
Read more
Padavimai Skaitiniai, Pirmoji Knyga (24-27 puslapiai) Namų Darbai: Iš https://www.vaikams.lt/paieska/?s=padavimai išrinkti ir užrašyti arba atspausdinti po vieną labiausiai patikusį padavimą apie kunigaikščius, miestus ir kalnus (viso – 3 padavimai).  
Read more
Klasėje kalbėjome apie etiologines sakmes: SAKMĖS – Etiologinės Sakmės Namų darbas: 7 kl Literatūros Namų Darbas – Etiologinės Sakmės Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Perskaityti straipsnelius Skaitiniai, Pirmoji Knyga, 78-80 psl.      
Read more
Klasėje: Sakmės – Mitologinės Sakmės SAKMĖS – Mitologinės Sakmės Namų darbas: 7 kl Literatūros Namų Darbas – Mitologinės Sakmės  
Read more
Pirma Skaitinių knyga, 74 psl. ir  75 – 77 psl.) “Hiavatos Giesmė” (pradėjome klasėje, pabaigti namuose) Raštu atsakyti i pirmus 3 klausimus (psl. 77).   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Skaitėme ir aptarėme klasėje: KAIP RENKAMA TAUTOSAKA TAUTOSAKA, Tautosakos Rūšys PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS ŽANRAI Iš Skaitinių Pirmos Knygos 13 psl. SAKMĖS (skaitėme apie sakmes) Sakmė “Kodėl saulė šviečia dieną, o mėnuo naktį”. Raštu atsakyti i klausimus (14 psl.).   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Klasėje skaitėme, aptarėme, pradėjome raštu atsakinėti į klausimus. Pabaigti namuose – ateinančią pamoką rašysime testą iš šių klausimų. Knyga. Klausimai.
Read more
Klasėje kalbėjome apie lietuvių liaudies tautosaką. Dar kartelį perskaitykite. Lietuvių Liaudies Tautosaka    
Read more
Perskaityti prisegtą medžiagą apie Literatūrą ir Kūrybą. LITERATŪRA IR KŪRYBA Iš Skaitinių Knygos (Pirmoji Knyga) perskaityti Petro Cvirkos “Cukriniai Avinėliai” (110 psl.) ir raštu atsakyti i pirmus keturis klausimus (112 psl.) Jei kils klausimų, rašykite man nmockus@maironis.org Ačiū, Neringa Mockus  
Read more
Perskaityti prisegtą medžiagą apie rašto atsiradimą. Sugalvoti ir ant piešimo lapo nupiešti piktogramą. Prašau naudoti spalvotus pieštukus ar flomasterius. Darbai turi būti atlikti tvarkingai, kitoje lapo pusėje užrašykite vardą ir klasę. Raštas Raštas. Rašto Atsiradimas. Jei turite klausimų, rašykite man nmockus@maironis.org Ačiū, Neringa Mockus  
Read more