logo
DONATE
Perskaityti Jono Biliūno apsakymą “Brisiaus galas”. Mokėti papasakoti. https://lt.wikisource.org/wiki/Brisiaus_galas Mokiniai, dar negrąžinę knygų, privalote jas grąžinti ateinantį šeštadienį (5/11). Mokiniai, kurių nebuvo praeitą pamoką, eilėraščius atsiskaitys ateinantį šeštadienį (5/11). Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Skaičiuotės LIETUVIŲ LIAUDIES SKAIČIUOTĖS Mintinai išmokti labiausiai patikusią skaičiuotę. Taip pat prisiminti patarles/priežodžius. Mokiniai, dar negrąžinę knygų, privalo grąžinti ateinantį šeštadienį (5/11). Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Jei turite klausimų dėl namų darbų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Noriu priminti, kad Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. Į PAMOKĄ PRAŠOME NEVĖLUOTI. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. (Trakų Pilis – pirmi du posmeliai)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org  
Read more
Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę. Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus: Maironis – Klausimai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje. MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: smulkiosios tautosakos žanras – greitakalbės. Greitakalbės Išmokite pasakyti vieną labiausiai patikusią greitakalbę. Taip pat turite mokėti 10 lietuvių liaudies patarlių ir 5 mįsles. Mokėti šias patarles LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Mintinai išmokti Maironio “Trakų Pilies” antrąjį posmelį. MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje: Skaitiniai, Pirmoji Knyga, 73-75 psl. Mįslės – perskaitykite ir įminkite 18 mįslių. Namuose: Skaitiniai, Antroji Knyga, 112-114 psl. Petras Cvirka “Vaikų Karas”, perskaityti pirmą dalį.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje pabaigėme: PABAIGTI ŠIAS PATARLES Norėčiau, kad mokėtumėte šias patarles: Mokėti šias patarles Mįslės: LIETUVIŲ LIAUDIES MĮSLĖS Parašyti (prašau rašyti ranka) 6 Jums labiausiai patikusias lietuvių liaudies mįsles: http://www.patarles.lt/misles/misles-su-atsakymais/ 4 mįsles mokėkite mintinai.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@naironis.org
Read more
Klasėje: Maironis MAIRONIS MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI. MAIRONIS. LIETUVA BRANGI Visą šią medžiagą prašau atsispausdinti ir į įsisegti į trižiedžius. Perskaitykite Maironio biografiją ir eilėraštį “Trakų pilis”. Mintinai išmokti “Trakų pilis” pirmą posmelį (eilėraštį rasite nuorodoje “MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org    
Read more
Mokėti papasakoti Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Antroji Skaitinių knyga, 40-49 psl.) Trumpai, keliais sakiniais, tik pagrindinę mintį. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
PABAIGTI ŠIAS PATARLES Klasėje pabaigėme keletą patarlių. Tie, kurių nebuvo klasėje, pasistenkite pabaigti pirmas šešias patarles. Geras pagalbininkas: http://www.patarles.lt/ Visiems: pirmas šešias patarles mokėti mintinai.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Praeitą pamoką klasėje rašėme testą (Spaudos draudimas Lietuvoje, knygnešiai). Jeigu kas nors jaučiate, kad prastai parašėte ir norėsite perrašyti, tai galėsite padaryti po pamokų. Namuose norėčiau, kad peržvelgtumėte prieš tris savaites skaitytą Vinco Krėvės “Milžinkapis” (Skaitinių Antroji Knyga, 40-49 psl.)   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Išrinkti ir užrašyti 5 lietuvių liaudies patarles/priežodžius apie tėvynę, 5 apie Lietuvą ir lietuvius, 5 apie kalbą (viso 15 patarlių/priežodžių). Mokėkite mintinai bent 3 patarles/priežodžius, pagalvokite, ką jos reiškia. http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-tevyne/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-lietuva-ir-lietuvius/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-kalba/   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Pasikartokite apie Spaudos Draudimą Lietuvoje. Sekančią pamoką rašysime testą. SPAUDOS DRAUDIMAS LIETUVOJE, VARGO MOKYKLA Knygnešiai. Namų darbų užduotis.  (Šioje nuorodoje rasite ir namų darbų užduotį, kurios šio šeštadienio pamokai daug mokinių neatliko. Privalote atlikti ateinančiam šeštadieniui.) Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org  
Read more
Klasėje kalbėjome apie Smulkiąją Tautosaką Smulkiosios tautosakos žanrai Namų darbas: Išrinkti ir nurašyti 5 labiausiai patikusias lietuvių liaudies patarles/priežodžius apie darbą, 5 apie duoną, 5 apie Dievą, 5 apie mokslą. Galite naudotis žemiau esančiomis nuorodomis arba patys ieškoti http://www.google.com Prašau rašyti tušinuku. Norėčiau, kad žinotumėte keletą patarlių/priežodžių.   http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-darba/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-duona/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-dieva/ http://www.patarles.lt/lietuviskos-patarles/patarles-apie-moksla/   Mokomės lietuvių liaudies dainą “Atskrend sakalėlis” Atskrend sakalėlis Smagaus dainavimo.   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje kalbėjome: SPAUDOS DRAUDIMAS LIETUVOJE, VARGO MOKYKLA Knygnešiai. Namų darbų užduotis. Nebuvę klasėje prašau atsispausdinkite ir įsisekite į savo trižiedžius. Žiūrėjome šiuos siužetus: Raštu atlikti namų darbų užduotį, esančią nuorodoje apie knygnešius. Mokiniai, neatsiskaitę Donelaičio “Metų” ištraukos ir Baranausko “Anykščių šilelio” ištraukos, privalote atsiskaityti. Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org
Read more
Klasėje kalbėjome apie: Velnias Lietuvių Tautosakoje Religinės Pasakos. Pasakos Apie Velnią. Nebuvę klasėje prašau atsispausdinkite ir įsisekite i savo trižiedžius. _________________________ Namų darbas: Išrinkite ir nurašykite arba atspausdinkite vieną labiausiai patikusią pasaką/sakmę apie Dievą (religinę pasaką) arba pasaką apie velnią. Galite naudotis šiomis nuorodomis: https://www.vaikams.lt/pasakos/pasakos-apie-dieva/ https://www.pasakos.lt/pasakos-apie-dieva/ https://pasakosapiedieva.wordpress.com/ https://www.vaikams.lt/sakmes/sakmes-apie-velnia/ http://www.pasakorius.lt/raktazodziai/velnias/   Išmokite lietuvių liaudies dainą “Pasėjau dobilą” Pasėjau dobilą   Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org      
Read more
Dainuojamoji Tautosaka Mintinai mokėti lietuvių liaudies dainą “Augo sode (kieme) klevelis”
Read more