8A ir 8B kl. Literatūros Namų Darbai (4/14/18)

MAIRONIS

Trakų Pilis

(Mintinai išmokti pirmąjį posmelį. Mokėti gražiai skaityti visą eilėraštį)

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..

Kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn, –
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną,
Graudindamos jautrią širdį ne vieną.

Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi palikimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų,
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte?
Ar vien minėsme kaip savo jaunystę?

Kada tik keliu važiavau pro Trakus,
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau,
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

 

Taip pat mokėti skaityti eilėraštį “Kur bėga Šešupė”

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Čia skamba po kaimus Birutės daina.
Bėkit, bėkit, mūsų upės, į marias giliausias!
Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias!

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja
Ir mūsų sesučių dabina kasas,
Kur sode raiboji gegutė kukuoja,
Ten mūsų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė,
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

Ar giedros išaušta pavasario dienos,
Ar krinta po dalgiu žvangučiai lankos,
Ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, –
Mums savo tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė,
Tu gražiausia, maloniausia, Lietuva-matute!

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis!
Čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė,
Čia tiek atminimų atranda širdis!
Ar laiminga, ar varguose, visados tu miela,
Atminimais taip turtinga ir brangi kaip siela!

Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo,
Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus;
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo;
Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus.
Čia, kur Vytautas Didysis mus ir Vilnių gynė,
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuvos tėvynė!

Apsaugok, Aukščiausis, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius tavo Suvargę vaikai.
Neapleisk, Aukščiausis, mūsų ir brangios tėvynės,
Maloningas ir galingas per visas gadynes!

 

 

 

 

 

8A & 8B kl Literatūros Namų Darbai (3/3/18)

PRAŠAU PERSKAITYTI ŠĮ APSAKYMĄ IKI GALO (VISAS TRIS DALIS) (Buvo užduota praeitai pamokai)

Skaitiniai (Antroji Knyga) – Antanas Vaiciulaitis “Kur Bakuze Samanota”.

Prašau perskaityti apie Antaną Baranauską ir poemos “Anykščių Šilelis” aprašymą:

Antanas Baranauskas-bio

Antanas Baranauskas-poemos analizė

Antanas Baranauskas Anykščių Šilelis ištrauka

Primenu, kad mano klasėje vis dar yra Jūsų darytos Užgavėnių kaukes. Prašau pasiimkite.

nmockus Maironis.org

 

7A & 7B kl Literaturos Namu Darbai (2/17/2018)

Perskaityti ir zinoti pagrindinius faktus apie Uzgaveniu svente.

Uzgavenes

Mintinai ismokti 3 pasirinktas patarles apie velnia.

Lietuviu liaudies patarles apie velnia

PRIMENU, kad mokiniai, kurie nepristatete rasinelio “Ka man reiskia lietuvybe ir lituanistine mokykla?”, uzduoto pries 3 savaites, privalote pristatyti ateinanti sestadieni (2/24/18)!

Taip pat privalote atlikti praeitos pamokos namu darbus!

Parasyti PO DVI patarles/priezodzius apie darba, kalba, moksla/mokykla, draugus, duona, Lietuva ir lietuvius, kvailuma, tinginius, turta, namus. (2 patarles apie darba, 2 patarles apie moksla/mokykla, 2 patarles apie draugus, dvi patarles apie duona, 2 patarles apie Lietuva ir lietuvius, 2 patarles apie kvailuma, 2 patarles apie tinginius, 2 patarles apie turta, 2 patarles apie namus).
http://www.patarles.lt/

Aciu!

Jei kils klausimu, rasykite:

nmockus@maironis.org

neringamockus@yahoo.com

 

 

8A ir 8B kl. Literaturos Namu Darbai (1/27/2018)

Ant nedidelio plakatinio popieriaus lapo perrasyti (tik lietuviskai) klaseje paskirta (jei nebuvote klaseje, pasirinkite patys) K. Donelaicio “Metu” istrauka (“Pavasario Linksmybes”, “Vasaros Darbai”, “Rudenio Gerybes”, “Ziemos Rupesciai”) ir apipavidalinkite atitinkamai pagal teksta (piesiniais, zurnalu iskarpom ir pan.). Moketi graziai perskaityti.

K. Donelaitis-Metai-Istraukos