logo

About vysniauskiene

630 123-1234

NAMŲ DARBAI  Literatūros namų darbų planus galima rasti: 1-mas pusmetis. Jei nebuvote mokykloje ar pametėte literatūros namų darbus, galite juos gauti 2 būdais: a)Susisiekti su mokytoja e-paštu adresu: kvysniauskiene@maironis.org ir nurodyti pamokos numerį arba datą. b)Sekančią pamoką asmeniškai paprašyti mokytojos, nurodant pamokos numerį arba datą. Praleidęs literatūros pamoką 
Read more
NAMŲ DARBAI  Literatūros namų darbų planus galima rasti: 1-mo pusmečio planas. Jei nebuvote mokykloje ar pametėte literatūros namų darbus, galite juos gauti 2 būdais: Susisiekti su mokytoja e-paštu adresu: kvysniauskiene@maironis.org ir nurodyti pamokos numerį arba datą. Sekančią pamoką asmeniškai paprašyti, nurodant pamokos numerį arba datą. Praleidęs literatūros 
Read more