9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

9 kl. lietuvių kalba Praėjusią pamoką aptarėme pirmojo semestro rezultatus. Kurie nebuvote atlikę darbų, dar galėjote tai padaryti. Susirinkau jūsų namų darbus pratybų sąsiuvinyje. Deja, ne visi suprato temą apie skiemenį, kirtį ir priegaides. Vadovėlyje (86 – 89 psl.) Prašau, … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Tęsiame mokymąsi apie sakinį: jo gramatinį centrą, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Dar kartą lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 122 psl. perskaitykite ir išmokti apie sakinio dalis. Žinias papildyti ir sukonkretinti … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 27

Gallery

Praeitą pamoką pradėjome naują temą „Skiemuo. Kirtis ir priegaidė“ Vadovėlyje 86 –89 psl. Namų darbams į pratybų sąsiuvinį 32 psl. parašykite 1, 2, 3 pratimus ir išmokti nurodytą temą. Įkeliu egzaminams paruoštą klausimą iš šios temos. Prašau pasimokykite. 15 bilietas … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 27

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Praėjusią pamoką rašėte diktantą iš priebalsių supanašėjimo. Kas dar neparašėte iš šios temos bilieto, taip pat prašau atlikti užduotis. Iš lietuvių kalbos vadovėlio 114 – 122 psl. perskaityti ir išmokti apie … Continue reading

9 a, 9 b, kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 20

Gallery

Praėjusią pamoką dar kartą grįžome prie priebalsio „j“ tarimo ir rašybos. Klasėje atlikote 15 bilieto užduotis. Primenu ir skatinu įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 20

Gallery

Laikas bėga greičiau už mūsų mintis, norus ir planus. Artėja egzaminų – atsikaitymo už dešimt lituanistinėje mokykloje mokslo metų  Prašau namuose Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Iš lietuvių kalbos vadovėlio 114 – 122 psl. perskaitykite … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 13

Gallery

Tikiuosi, kad esate pailsėję, tad visomis išgalėmis kibkite į lietuvių kalbos mokymąsi. Tie, kurie dar iki šiol neatlikote privalomų (pagal visus namų ir klasės darbus užduočių) privalėjote iki pirmojo semestro pabaigos padaryti. Kaip žinote, sausio 19-ąją baigėsi pirmasis semestras. Jau … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 12 – 09

Gallery

12 pamoka Namuose iš vadovėlio 75-77 psl. dar kartą perskaityti temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“. Įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet rašome ie. Išmokti … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 12 – 09

Gallery

10 kl. namų darbai Nr. 13 Praeitą pamoką mokėmės dvi temas: “Dūriniai” vadovėlyje 24 – 27 psl. ir “Priešdėlis. Priešdėlių vartojimas. Priešdėlių vediniai. Priešdėlių rašyba” 28 – 36 psl. Namuose dar kartą perskaitykite, įsiminkite pagrindinius priešdėlius, jų vartojimą ir rašybą. … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Gallery

Namų darbai 10 pamoka Praėjusią pamoką iš šaknies balsių rašybos žodžių šaknyse rašėte kontrolinį diktantą. Kitą pamoką taisysite diktante padarytas klaidas ir baigsime gilintis į nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyse. Namuose pratybų sąsiuvinyje, 10 – 11 psl. parašykite 1,2,4 pratimus. … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Gallery

Namų darbai 10 pamoka Klasėje mokėmės apie skardžiuosius ir dusliuosius bei kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Vadovėlyje 66 – 71 psl. Prisiminėme ir dvigarsius, kurie skirstomi į dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius. Vadovėlyje 82 – 85 psl. Fonetiškai nagrinėjome prie lentos. Privalote … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 04

Gallery

Namų darbai 9 pamoka Praeitą pamoką turėjote rašyti diktantą iš šaknies balsių rašybos. Deja, ne visi pasimokėte: dėl neišmokimo ir laiko stokos diktanto nerašėte. Dar kartą įkeliu tą patį diktantą, prašau pasimokykite, kad gerai parašytumėte. Per pamoką pradėjome taisyti žodžių … Continue reading

9 a, 9b kl. lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

9 klasė namų darbai Baigėme mokytis leksikos kursą. Tie, kurie dar neatsiskaitė projekto, baikite ir kitą pamoką jį pristatysite. Taip pat, kurie dar neparašėte 11, 12 bilietų ir pirmąją pamoka pradėto rašinio, parašykite ir atneškite. Pradėjome mokytis fonetikos kursą. Vadovėlyje … Continue reading

10 a, 10 b lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

10 klasė namų darbai Nr. 6 Toliau mokomės šaknies balsių rašybos. Per pamoką aiškinomės visas 4 taisykles. Namuose turite išmokti taisykles, kurios aiškina, kad žodžiuose: šąla, bąla, gęsta, glęžta, tręšta … tik esamajame laike šių žodžių šaknyse rašomos nosinės raidės … Continue reading

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

10 klasė 3 pamoka namų darbai Praėjusį šeštadienį mokėmės temą „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir galūnė“ (vadovėlyje 6 – 9 psl.) Namuose visa tai dar kartą perskaityti ir išmokti, ką vadiname šaknimi, priesaga, priešdėliu, galūne, kamienu ir kokiais sutartinais ženklais … Continue reading