10 kl. Lietuvių kalba 2017.03.18

10 kl. namų darbai Nr. 21
Praeitą pamoką rašėte diktantą iš sintaksės kurso.
Kitą pamoką ištaisysite diktanto klaidas ir parašysite savarankišką darbą iš sintaksės kurso. Klausimus jau buvau Jums įkėlus, dabar dar kartą įkeliu, kad dar pasimokytumėte.
Gerai pasiruoškite kontroliniam darbui pagal Jums pateiktus klausimus, kurie bus kontroliniame darbe.
Kurie neparašė 13 bilieto iš sintaksės 1 ir 2 klausimų, parašau tai iki šios pamokos namuose padaryti. Taip pat mokotės visus egzaminui skirtus bilietus ir juos parašote raštu.

Įkeliu 13 bilietą: 13 Bilietas

1.Ką nagrinėja sintaksės mokslas? Kokį sakinį vadiname vientisiniu? Kas sudaro vientisinio sakinio pagrindą, kaip tą junginį vadiname? Kokios yra antrininkės sakinio dalys, kaip jos vadinamos, į kokius klausimus atsako ir kokiais sutartinais ženklais jos žymimos? Pateikti pavyzdžių.
2. Pateiktuose sakiniuose sutartiniais ženklais pabraukti sakinio dalis. Nurodykite gramatinius centrus. Paaiškinti pabrauktų sakinių skyrybą.
Dauboje lakštingala savo giesmeles gieda. Kazytė darželyje žalius žolynu laisto. Vakare gėlynai kitaip atrodo. Saulučių galvelė prie įkaitusios žemelės glaudžiasi. Tamsią naktį Kazytė savo gražų darželį sapnavo.
Paukščiai ir žvėrys ten valgė, šoko ir dainavo. Lakštingalos balsas buvo toks skaidrus, aiškus, pilnas verksmo ir juoko.
3. Raiškiai perskaityti pateiktą tekstą, savais žodžiais papasakoti, apie ką jame rašoma. Iš teksto atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus.
4. Papildoma užduotis. Padeklamuoti lietuvišką eilėraštį.
Trumpas atsakymas
1. Sintaksės mokslas nagrinėja sakinius ir žodžių junginius. Tai mokslas apie sakinių sudarymą ir jų taisyklingą rašymą.
Sakinys, kurį sudaro vienas gramatinis centras, vadiname vientisinius sakiniu.
Pvz. : Išaušo gražus rytas.
Vientisinio sakinio pagrindą sudaro veiksnys ir tarinys.
Pvz.: Dangumi plaukia melsvi debesėliai. Sakinyje gali ir nebūti veiksnio, bet jei jis aiškiai numanomas (jis, ji, tas, anas…) tuomet sakinys vientisinis.
Pvz.: Dažniausiai vežame kelis kepalėlius duonos. (kas vežame? – mes – tai aiškiai numanomas veiksnys).
Veiksnys ir tarinys sakinyje vadinami pagrindinėmis sakinio dalimis, jie atsako į klausimus kas? ir ką veikia? Sakinyje braukiami – veiksnys – viena linija, tarinys dviem linijom. Visos kitos sakinio dalys, kurios papildo ir išplečia sakinį, vadinamos antrininkėmis sakinio dalimis.
Papildinys atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo? braukiamas punktyrine linija.
Pažyminys atsako į klausimus koks? Kokia? Kieno? Kuris? Kelintas? Kelinta? braukiamas vingiuota linija.
Aplinkybės svarbiausios yra trys:
Laiko – kada?
Vietos – kur?
Būdo – kaip?
Jos braukiamos brūkšneliu taškeliu.
Pvz.: Žiemą berniukas važiuoja dideliu autobusu (sakinyje yra visos sakinio dalys).

Svarankiškas darbas

Pagal šiuos klausimus (jie tokie patys, tik kai kur reikia parašyti (pateikti) pavyzdžių) ruoškitės kontroliniam darbui – sintakės žinių patikrinimui, atkreipkite dėmesį, kur reikia mokėti parašyti pavyzdžių.
1. Ką nagrinėja sintaksės mokslas?

2. Iš ko sudaromas sakinys? Ką sudaro žodžiai? Pvz.

3. Kokias žinote sakinių rūšis pagal sakymo intonaciją?

4. Kokius žinote sakinių rūšis pagal jų sandarą? Pvz.

5. Kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio? Pvz.

6. Kokios yra pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys? Pvz.

7. Kur ir kaip surandame ir nustatome sakinio dalis?

8. Ką vadiname vienarūšėmis sakinio dalimis?

9. Kada skiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.

10. Kada neskiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.

9a, 9b kl. Lietuvių kalba 2017.03.18

Gallery

9 kl. Namų darbai Praeitą pamoką tikrinome savarankišką darbą iš būdvardžių linksniavimo ir laipsniavimo. Tie, kurie dar nelabai suprantate šią temą, namuose dar kartą pasimokykite iš jums duotos medžiagos. Namuose, kitoje, mokytojos ištaisyto savarankiško darbo lapo pusėje („Būdvardis. Būdvardžių giminė, … Continue reading

9a,b lietuvių kalba 2017.03.04

Gallery

9 kl. namų darbai Praeitą pamoką baigėme kalbėti apie daiktavardį. Jūs turėjote namuose parašyti 1 ir 2 klausimus 6 bilieto. Kas dar neparašėte, įkeliu bilietą, prašau padaryti namų darbus. Prisiminėme kitą savarankišką, kaitomą kalbos dalį – būdvardį. Jums buvo pateikti … Continue reading

9a,b kl. Lietuvių kalba 2017.02.25

Gallery

9 klasė namų darbai Praeitą pamoką prisiminėme ir pakartojome daiktavardį, patikrinome namų darbus. Kalbėjome apie būdvardį, išsiaiškinome, kuo jis kaitomas, kuo skiriasi nuo daiktavardžio. Tie, kurie dar neparašėte ankstesnių namų darbų, namuose parašykite ( Jums pateiktuose lapuose 32 psl. parašote … Continue reading

9a,b kl. Lietuvių kalba 2017.02.11

Gallery

Praėjusią pamoką prisiminėt kaitomąsias ir nekaitomąsias kalbos dalis. Jums buvo medžiagą (paruošti lapai) apie kalbos dalis. Namuose dar kartą viską perskaitykite ir išmokite kalbos dalių klausimus; kuo skiriasi kaitomosios (savarankiškos) ir nekaitomosios (nesavarankiškos) kalbos dalys. Ypatingai gerai įsiskaitykite kalbos dalių … Continue reading

9a,9b kl. Lietuvių kalba 2017.02.04

Gallery

9 klasė Praeitą pamoką dar kartą mokėmės kirčius ir priegaides, taisėte namų darbus. Tie, kurie nebuvote atlikę 15 bilieto, turėtumėte namuose parašyti pirmą ir antrą klausimus (atlikdami 1-ąją užduotį, nežiūrėkite į mano pateiktus atsakymus, rašykite savarankiškai, savais žodžiais). 15 Bilietas … Continue reading

9a,9b lietuvių kalba 2017.01.28

Gallery

Praėjusią pamoką aptarėme pirmojo semestro rezultatus. Kurie nebuvote atlikę darbų, dar galėjote tai padaryti. Susirinkau jūsų namų darbus pratybų sąsiuvinyje. Deja, ne visi suprato temą apie skiemenį, kirtį ir priegaides. Vadovėlyje (86 – 89 psl.) Prašau,dar kartą perskaitykite, išmokite ir … Continue reading

10 kl. Lietuvių kalba 2017.01.14

Gallery

Praeitą pamoką mokėmės dvi temas: “Dūriniai” vadovėlyje 24 – 27 psl. ir “Priešdėlis. Priešdėlių vartojimas. Priešdėlių vediniai. Priešdėlių rašyba” 28 – 36 psl. Namuose dar kartą perskaitykite, įsiminkite pagrindinius priešdėlius, jų vartojimą ir rašybą. Prašykite 25 psl. 1, 2 pratimus, … Continue reading

9a, 9b kl. Lietuvių kalba 2017.01.14

Gallery

Praeitą pamoką mokėmės temą „Skiemuo. Kirtis ir priegaidė“ Vadovėlyje 86 –89 psl. Namų darbams į pratybų sąsiuvinį 32 -33 psl. turite parašyti 3, 7, 8 pratimus ir išmokti nurodytą temą. Įkeliu egzaminams paruoštą klausimą iš šios temos. Prašau pasimokykite. Baigiasi … Continue reading