10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Gallery

Namų darbai 10 pamoka Praėjusią pamoką iš šaknies balsių rašybos žodžių šaknyse rašėte kontrolinį diktantą. Kitą pamoką taisysite diktante padarytas klaidas ir baigsime gilintis į nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyse. Namuose pratybų sąsiuvinyje, 10 – 11 psl. parašykite 1,2,4 pratimus. … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Gallery

Namų darbai 10 pamoka Klasėje mokėmės apie skardžiuosius ir dusliuosius bei kietuosius ir minkštuosius priebalsius. Vadovėlyje 66 – 71 psl. Prisiminėme ir dvigarsius, kurie skirstomi į dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius. Vadovėlyje 82 – 85 psl. Fonetiškai nagrinėjome prie lentos. Privalote … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 04

Gallery

Namų darbai 9 pamoka Praeitą pamoką turėjote rašyti diktantą iš šaknies balsių rašybos. Deja, ne visi pasimokėte: dėl neišmokimo ir laiko stokos diktanto nerašėte. Dar kartą įkeliu tą patį diktantą, prašau pasimokykite, kad gerai parašytumėte. Per pamoką pradėjome taisyti žodžių … Continue reading

9 a, 9b kl. lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

9 klasė namų darbai Baigėme mokytis leksikos kursą. Tie, kurie dar neatsiskaitė projekto, baikite ir kitą pamoką jį pristatysite. Taip pat, kurie dar neparašėte 11, 12 bilietų ir pirmąją pamoka pradėto rašinio, parašykite ir atneškite. Pradėjome mokytis fonetikos kursą. Vadovėlyje … Continue reading

10 a, 10 b lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

Gallery

10 klasė namų darbai Nr. 6 Toliau mokomės šaknies balsių rašybos. Per pamoką aiškinomės visas 4 taisykles. Namuose turite išmokti taisykles, kurios aiškina, kad žodžiuose: šąla, bąla, gęsta, glęžta, tręšta … tik esamajame laike šių žodžių šaknyse rašomos nosinės raidės … Continue reading

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

10 klasė 3 pamoka namų darbai Praėjusį šeštadienį mokėmės temą „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir galūnė“ (vadovėlyje 6 – 9 psl.) Namuose visa tai dar kartą perskaityti ir išmokti, ką vadiname šaknimi, priesaga, priešdėliu, galūne, kamienu ir kokiais sutartinais ženklais … Continue reading

9a, 9b lietuvių kalba 2017 – 09 – 30

Gallery

9 klasė lietuvių kalba namų darbai 5 pamoka Toliau mokomės apie leksiką. Namuose lietuvių kalbos vadovėlyje 22 – 27 psl. atidžiai, įsimenant perskaityti temas: „Tiesioginė ir perkeltinė žodžių reikšmė“, „Frazeologizmai“. Pratybų sąsiuvinyje, 8 psl. parašyti 1,2,3,4 pratimus. Mokytis apie leksiką … Continue reading

10a, 10b kl. lietuvių kalba 2017 – 09 – 23

Gallery

Primenu, kad šį šeštadienį mokykloje iš ryto vyks mokinių tėvų susirinkimas, prašau tėvelius atvykti. Praeitą pamoką Jūs taisėtė diktantą, jei nespėjote, baigėte namuose. Taip pat galvojote ir rašėte kryžiažodį. Namuose dar kartą grįžkite prie temos „Žodžio dalys. Žodžio kamienas ir … Continue reading

9 a,9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 09 – 23

Gallery

9 klasė namų darbai Nr. 4 4 pamoka Primenu, kad šį šeštadienį iš ryto vyks mokinių tėvų susirinkimas, paršome atvykti. Praeitą pamoką Jūs taisėtė diktantą, jei nespėjote, baigėte namuose. Taip pat galvojote ir rašėte kryžiažodį. Namuose dar kartą grįžtatae prie … Continue reading

9a, 9b lietuvių kalba 2017 – 09 – 16

Gallery

9 klasė namų darbai Nr. 2 Praėjusią pamoką iš jau žinomų temų rašėte diktantą. Jūs parodėte savo taisyklingo rašymo žinias ir įgūdžius. Kitą pamoką taisysite diktante padarytas klaidas. Namuose, savarankiškai lietuvių kalbos vadovėlyje „Žaidžiu žodžiu“ 1dalis, psl. 22- 23 perskaityti … Continue reading

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 16

Gallery

10 klasė namų darbai Nr. 2 Praėjusią pamoką iš jau žinomų temų rašėte diktantą. Jūs parodėte savo taisyklingo rašymo žinias ir įgūdžius. Kitą pamoką taisysite diktante padarytas klaidas. Namuose, savarankiškai vadovėlyje „Žaidžiu žodžiu“ 2 dalis 6 – 9 psl. perskaitykite … Continue reading

10a, 10b lietuvių kalba 2017 – 09 – 09

Gallery

Dar kartą sveiki, sugrįžę į šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Pirmoji pamoka buvo pusiau šventinė, tai namų darbams liko baigti klasėje pradėtą prisiminimų, pamąstymų, pasvarstymų rašinį “Man jau šešiolika” (keturiolika, penkiolika). Kiekvienas mokinys rašinyje metus pasirenka pagal savo amžių ir parašo, kaip … Continue reading

9a,9b lietuvių kalba 2017 – 09 – 09

Gallery

Dar kartą sveiki, sugrįžę į šeštadieninę lituanistinę mokyklą. Pirmoji pamoka buvo pusiau šventinė, tai namų darbams liko baigti klasėje pradėtą prisiminimų, pamąstymų, pasvarstymų rašinį “Man jau trylika” (keturiolika, penkiolika). Kiekvienas mokinys rašinyje metus pasirenka pagal savo amžių ir parašo, kaip … Continue reading