10 a. 10 b. kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

10 klasė namų darbai Praėjusią pamoką viena klasė per pamoką spėjo parašyti savarankišką sintaksės savarankišką darbą, kitą klasė nespėjo. A klasės mokiniai namuose turi baigti savarankišką darbą ir atnešti parašytą. B klasės mokiniai namuose mokosi egzaminų bilietus. Juos dar kartą … Continue reading

9 a, b, kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 14

Gallery

9 klasė namų darbai Praeitą pamoką prisiminėme ir pakartojome daiktavardį, , išsiaiškinome, kuo jis kaitomas, per pamoką pardėjote pildyti daiktavardžio požymių lentelę. Tie, kurie dar neparašėte ankstesnių namų darbų, namuose parašykite. Taip pat baikite pildyti daiktavardžių lentelę, ją įkeliu. Taip … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 07

Gallery

Namų darbai 10 kl. Praėjusią pamoką dar kartą pakartojome sintaksės skyrių (vadovėlyje 114 – 125 psl.) per pamoką į pratybų sąsiuvinius (60 – 61 psl.) atlikote užduotis. Tie, kurie nepadarėte minėtų užduočių, parašykite namuose ir atsineškite kaip namų darbą. Visi … Continue reading

9 a,9b, kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 07

Gallery

9 kl. namų darbai Praėjusią pamoką dar kartą prisiminėt ir pakartojot kaitomąsias ir nekaitomąsias kalbos dalis. Pamokos metu naudojote jums duotą medžiagą (paruošti lapai) apie kalbos dalis. Namuose dar kartą viską perskaitykite ir išmokite kalbos dalių klausimus; kuo skiriasi kaitomosios … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 24

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Vientisinis sudėtinis sakinys. Vienarūšės sakinio dalys, Tęsiame mokymąsi apie sakinį: jo gramatinį centrą, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis, vientisinį ir sudėtinį sakinius Dar kartą lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 122 psl. … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 17

Gallery

10 klasė namų darbai Praeitą pamoką dar kartą kalbėjome, kartojome ir gilinome žinias apie sakinio dalis. Aiškinomės, kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio. Namuose, vadovėlyje 122 – 123 psl. perskaitykie „Vientisinis sakinys. Vientisinio sakinio skyryba“. Išmokite pateiktas taisykles. Namuose iš … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

9 kl. lietuvių kalba Praėjusią pamoką aptarėme pirmojo semestro rezultatus. Kurie nebuvote atlikę darbų, dar galėjote tai padaryti. Susirinkau jūsų namų darbus pratybų sąsiuvinyje. Deja, ne visi suprato temą apie skiemenį, kirtį ir priegaides. Vadovėlyje (86 – 89 psl.) Prašau, … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 02 – 03

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Tęsiame mokymąsi apie sakinį: jo gramatinį centrą, pagrindines ir antrininkes sakinio dalis. Dar kartą lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 122 psl. perskaitykite ir išmokti apie sakinio dalis. Žinias papildyti ir sukonkretinti … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 27

Gallery

Praeitą pamoką pradėjome naują temą „Skiemuo. Kirtis ir priegaidė“ Vadovėlyje 86 –89 psl. Namų darbams į pratybų sąsiuvinį 32 psl. parašykite 1, 2, 3 pratimus ir išmokti nurodytą temą. Įkeliu egzaminams paruoštą klausimą iš šios temos. Prašau pasimokykite. 15 bilietas … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 27

Gallery

Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Praėjusią pamoką rašėte diktantą iš priebalsių supanašėjimo. Kas dar neparašėte iš šios temos bilieto, taip pat prašau atlikti užduotis. Iš lietuvių kalbos vadovėlio 114 – 122 psl. perskaityti ir išmokti apie … Continue reading

9 a, 9 b, kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 20

Gallery

Praėjusią pamoką dar kartą grįžome prie priebalsio „j“ tarimo ir rašybos. Klasėje atlikote 15 bilieto užduotis. Primenu ir skatinu įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 20

Gallery

Laikas bėga greičiau už mūsų mintis, norus ir planus. Artėja egzaminų – atsikaitymo už dešimt lituanistinėje mokykloje mokslo metų  Prašau namuose Sakinys ir jo rūšys. Žodžių junginys. Sakinio gramatinis centras. Iš lietuvių kalbos vadovėlio 114 – 122 psl. perskaitykite … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 01 – 13

Gallery

Tikiuosi, kad esate pailsėję, tad visomis išgalėmis kibkite į lietuvių kalbos mokymąsi. Tie, kurie dar iki šiol neatlikote privalomų (pagal visus namų ir klasės darbus užduočių) privalėjote iki pirmojo semestro pabaigos padaryti. Kaip žinote, sausio 19-ąją baigėsi pirmasis semestras. Jau … Continue reading

9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 12 – 09

Gallery

12 pamoka Namuose iš vadovėlio 75-77 psl. dar kartą perskaityti temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“. Įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet rašome ie. Išmokti … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 12 – 09

Gallery

10 kl. namų darbai Nr. 13 Praeitą pamoką mokėmės dvi temas: “Dūriniai” vadovėlyje 24 – 27 psl. ir “Priešdėlis. Priešdėlių vartojimas. Priešdėlių vediniai. Priešdėlių rašyba” 28 – 36 psl. Namuose dar kartą perskaitykite, įsiminkite pagrindinius priešdėlius, jų vartojimą ir rašybą. … Continue reading

10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 11 – 11

Gallery

Namų darbai 10 pamoka Praėjusią pamoką iš šaknies balsių rašybos žodžių šaknyse rašėte kontrolinį diktantą. Kitą pamoką taisysite diktante padarytas klaidas ir baigsime gilintis į nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyse. Namuose pratybų sąsiuvinyje, 10 – 11 psl. parašykite 1,2,4 pratimus. … Continue reading