logo
Skaityti vadovėlio psl. 36-43 Namų darbas Nr. 7
Read more
Pakartoti vadovėlio psl. 25-35 Namų darbas – visi namų darbai nuo 1 iki 7 turi buti iduoti ne veliau kaip 2018 m. gruodžio 15 d.
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę reikia perskaityti Vadovėlio puslapius 31-35. Namų darbas Nr. 6. (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas-VLIKAS ir Lietuvių Tremtinių Bendruomenė)
Read more
Mieli devintokai, Šią savaitę reikia perskaityti Vadovėlio puslapius 20-25 Namų darbas Nr.5 (Lietuvio emigranto veidas ir gyvenimo sąlygos Amerikoje ir Shenandoah – Amerikos lietuvių sostinė).
Read more
Mieli dešimtokai, Šią savaitę neuždaviau naujo namų darbo. Jūs jau turite būti perskaitę pirmus 31 puslapius. Taip pat ateinantį šeštadienį (lapkričio 10 d.) turite būti įdavę pirmus penkis namų darbus. Jeigu jie nebus įduoti, rašysiu laišką jūsų tėveliams namų darbų klausimu.
Read more
Mieli devintokai, Šia savaitę reikia perskaityti Vadovėlio 11-17 puslapius. Namų darbas Nr. 4 (Penktoji ir šeštoji emigrantų bangos). Šią savaitę turi būti įduoti pirmi keturi namų darbai. Yra mokinių to nepadariusių. Jeigu jų negausiu ateinantį šeštadienį (lapkričio 10 d.), jūsų tėveliams bus parašytas laiškas namų darbų reikalu.
Read more