Administracija

Direktorė
Goda Misiūnienė
630 257-0888 (Maironio mokykla)
gmisiuniene@maironis.org
Pavaduotoja
Asta Čuplinskienė
acuplinskiene@maironis.org
Pavaduotoja
Giedrė Jonaitienė
gjonaitiene@maironis.org
Aukštesniosios mokyklos koordinatorė
Taiyda Chiapetta
tchiapetta@maironis.org
Mokytojų komiteto pirmininkė
Erika Kunickienė
ekunickiene@maironis.org
Buhalterė
Akvilė Kaminskytė
Administratorė
Aušra Vyšniauskas
avysniauskas@maironis.org
Internetinės svetainės administratorė
Rasa Trečiokienė
rtreciokiene@maironis.org