logo
DONATE

Apie mus

Maironio lituanistinė mokykla jau 55 metų sukviečia didžiulį būrį moksleivių mokintis lietuvių kalbos ir literatūros, pažinti Lietuvą, jos istoriją, geografiją, tautosaką, tautodailę. Mokykla yra įsikūrusi Lietuvių Pasaulio Centre.

Mokyklos misija- mokykla teikia išsilavinimą, paremtą tautine kultūra ir bendražmogiškomis vertybėmis. Ugdo ir skatina kiekvieną mokinį kurti ir veikti besikeičiančioje visuomenėje, remiantis tautine savimone.

Vizija- kūrybiškumas ir darna mokyklos bendruomenėje, mokykla atvira nuolatinei kaitai, pedagogai pasirengę perimti naujas patirtis, plėtoti senąsias mokyklos tradicijas.

Maironio lituanistinė mokykla
14911 127th St.
Lemont, IL 60439
630 257-0888
Rodyklės

Direktorė
Goda Misiūnienė
 gmisiuniene@maironis.org
telephoneicon_b630 257-0888 (Maironio mokykla)


View Larger Map