9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas 2018 m. sausio 6 d.

Visi namų darbai ( nuo Nr.1 iki Nr. 9) turi būti įduoti sekantį šeštadienį (sausio 13d.)
Šeštadienį, sausio 20 d. bus metinis egzaminas. Tie kurie nebus įdavę visų namų darbų nebus prileidžiami prie egzamino. Jūs apie tai žinojote nuo pirmos pamokos ir beveik kas savaitę apie tai jums priminiau.
Pereitą savaitę esu jums išdalines egzaminui pasiruošimo klausimus. Stipriai rekomenduoju susirasti atsakymus ir išsirašyti ant atskiro lapo. Po to mokykitės egzaminui.
Jeigu kas nebuvote klasėje, prisegu pasiruošimo klausimus.Maironio Lituanistinė Mokykla 9 klases pasiruosimo klausimai 2018.1.6..