logo
DONATE

9A ir 9B klasės Visuomenės mokslas 2018 m. gruodžio 22 d.

Mieli devintokai,

Kaip jau esu jums daug kartų minėjęs ir pakartojęs paskutinių dviejų savaičių metu, visuomenės mokslo semestro/metinis egzaminas bus sausio 26 dieną. Todėl:
1. Sausio 12 dienos klasei skaitykite vadovėlio puslapius 39-43
2. Atlikite namų darbą Nr.9 ir įduokite sausio 12 dieną.
3. Baigiamasis egzaminas bus sausio 26 dieną (gali būti pakeistas į sausio 19 dieną) Apie tai pranešime sausio 12 dieną. Tad pradėkite ruoštis egzaminui.
4. Jūs jau žinote, kad neatlikus visų namų darbų negalėsite laikyti egzamino. Tai yra mokyklos reikalavimas. Todėl, visi namų darbai turi būti įduoti ne vėliau sausio 12 dienos. Jų yra devyni. Juos rasite gale vadovėlio.
5. Gruodžio 22 dieną išdalinau egzaminui pasiruošimo klausimus. Susiraskite tiems klausimams atsakMaironio Lituanistinė Mokykla 9 klases pasiruosimo klausimai 2018.12.22..ymus, išsirašykite ant atskiro lapo ir tuomet mokykitės rašto darbui. Nepamirškite lentelės vadovėlio 18-tame puslapyje. Kadangi daugelis jųsū nebuvote klasėje, pasiruošimo klausimus prisegu prie šio laiško.
6. Linkiu jums daug sėkmės ir supratimo, kad reikia pradėti mokytis egzaminui jau dabar ir nelaukti paskutinės dienos.

Comments are closed.