9 a, 9 b lietuvių kalba 2017 – 11- 18

9 klasė namų darbai Nr. 11

Praėjusią pamoką 9 a klasės mokiniai parašė savarankišką darbą iš fonetikos. Jei dar nesate atlikę visų namų darbų, neparašėte rašinio apie vasaros atostogas ir projekto iš leksikos ar jaučiate, kad dar ne viską išmokote, per atostogas viską parašykite ir pasimokykite. Kas neatidavėte atsiskaitymų iš bilietų, taip pat parašykite, pasižiūrėkite, ar visi jūsų namų darbai padaryti. Visas užduotis rasite mokyklos puslapyje prie lietuvių kalbos namų darbų.
9 b klasės mokiniai namuose savarankiškai parašykite jums duotą užduotį iš fonetikos i taip pat padarykite darbus, kurių iki šiol dar neatlikote, ir tik tada poilsiaukit
Tie, kurie nori daugiau ir geriau išmokti, per atostogas perskaityti ir pasimokykite temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba. Vadovėlis 74 – 77 psl.
Įkeliu bilietą iš priebalsio „j“ rašybos. Pasiskaitykite ir pasimokykite. Tie, kurie sugebėsite, galite parašyti 14 bilieto 2 klausimą / užduotį raštu.
Bilietas iš temos „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“

14 Bilietas

1.Kaip skirstomas lietuvių kalbos garsynas? Prie kokių garsų grupės priskirtas priebalsis „j“, kodėl? Pateikite pavyzdžių.
Kada priebalsis „j“ tariamas, bet raidė j nerašoma lietuviškuose ir tarptautiniuose žodžiuose? Pateikite pavyzdžių.

2.Taisyklingai tardami garsus perskaitykite tekstą. Pabraukite žodžius, kuriuose priebalsis „j“ tarimas, bet nerašomas.

Ilgai iešmą drožiant, šuo kepsnį nuneš. Pianinas – fortepijonas su vertikaliai įtemptomis stygomis. Ąžuolinės ienos tvirtesnės negu išpjautos iš beržo. Jis stojo tėvynės ginti su kalaviju, ietimi ir skydu. Jau buvo pasibaigęs klientų aptarnavimo laikas. Pavasarį svaiginamai kvepia ievos.

Įrašykite praleistas raides ir paaiškinkite, kokią pritaikėte priebalsio „j“ rašybos taisyklę.

Tėtis –evutei nupirko gražų akvar-umą. Mokyklos stad-one vyko mažoji olimp-ada. Mano draugas pasielgė kaip tikras hero-us. Visą dieną vaikai –eško dingusio katino. Savaitgalį draugai dažnai žaidžia bil-ardą. Mano brolis domisi visomis av-acijos naujovėmis. Mes turime išlikti savo šalies tikrais patr-otais. Mokykloje mokiniai mokėsi parašyti savo b-ografiją.
Trumpas atsakymas:
1.Kaip skirstomas lietuvių kalbos garsynas?
Lietuvių kalbos garsynas skirstomas į balsius, priebalsius ir dvigarsius. Balsiai (a, e, i, u, ė…) tariami laisvai, be kliūčių. Priebalsiai (b, g, k, d, p…) tariami su kliūtimis, dvigarsiai (ai, ie, uo; al, in, ir, im…) sudaro du garsai.
Prie kokių garsų grupės priskirtas priebalsis „j“, kodėl? Pateikite pavyzdžių.
Priebalsis „j“ priklauso pusbalsiams, kurie yra priebalsiai, bet jie neturi dusliosios poros, tai: l, m, n, r, j, v – pusbalsiai. Jie tariami su kliūtimis, bet skardžiai.
Kada priebalsis „j“ tariamas, bet raidė j nerašoma lietuviškuose ir tarptautiniuose žodžiuose? Pateikite pavyzdžių.
Lietuvių kalboje priebalsį „j“ būtina tarti žodžio pradžioje prieš dvibalsį „ie“, bet jo nerašome.
Pvz.: iena [jiena], ieško [jieško], iešmas [jiešmas], ietis [jietis], ieva [jieva];