9 a, 9 b kl. lietuvių kalba 2017 – 12 – 09

12 pamoka
Namuose iš vadovėlio 75-77 psl. dar kartą perskaityti temą „Priebalsio „j“ tarimas ir rašyba“. Įsiminti pateiktų lietuviškų žodžių iena, ieško, iešmas, ietis, ieva tarimą ir rašybą. Taisyklė: žodžio pradžioje dvibalsis ie tariamas kaip j, bet rašome ie.
Išmokti ir įsiminti, kad priebalsis „j“ tariamas, bet raidė j nerašoma TARPTAUTINIUOSE ŽODŽIUOSE tarp balsio „i“ ir kito balsio, pvz.:
akvariumas, batalionas, biliardas, biografija, biologija, klientas, makiažas, olimpiada, patriotas, pianinas, stadionas…
Priebalsis „j“tarimas ir j raidė rašoma:
1. Tarptautiniuose žodžiuose prieš lietuviškas priesagas ir galūnes, pvz.:
herojus, herojiškas, plagijavimas
2. Senuose skoliniuose iš kitų kalbų ir varduose (prieš ilgąjį „o“, pvz.:
Marijona, Julijonas, Sebastijonas, Marijošius, brevijorius (pamokslų knyga), fortepijonas, milijonas, bilijardas, milijardas, bilijonas, trilijonas, valerijonas
Namuose į pratybų sąsiuvinį parašyti klasėje nurodytus pratimus. Jei nepažymėjote, tada iš vadovėlio parašyti 76 psl. 4, 6 prat. prat.
Pratybų sąsiuvinyje parašyti 26 psl. 3,4 prat.; 27 psl. 6,7 prat.
Visi išmokite priebalsio „j“ rašybą. Per pamoką rašysite diktantą iš priebalsio „j“ rašybos.
Dar kartą įkeliu bilietą iš priebalsio „j“ tarimo ir rašybos.
14 Bilietas

1.Kaip skirstomas lietuvių kalbos garsynas? Prie kokių garsų grupės priskirtas priebalsis „j“, kodėl? Pateikite pavyzdžių.
Kada priebalsis „j“ tariamas, bet raidė j nerašoma lietuviškuose ir tarptautiniuose žodžiuose? Pateikite pavyzdžių.

2.Taisyklingai tardami garsus perskaitykite tekstą. Pabraukite žodžius, kuriuose priebalsis „j“ tarimas, bet nerašomas.

Ilgai iešmą drožiant, šuo kepsnį nuneš. Pianinas – fortepijonas su vertikaliai įtemptomis stygomis. Ąžuolinės ienos tvirtesnės negu išpjautos iš beržo. Jis stojo tėvynės ginti su kalaviju, ietimi ir skydu. Jau buvo pasibaigęs klientų aptarnavimo laikas. Pavasarį svaiginamai kvepia ievos.

Įrašykite praleistas raides ir paaiškinkite, kokią pritaikėte priebalsio „j“ rašybos taisyklę.

Tėtis –evutei nupirko gražų akvar-umą. Mokyklos stad-one vyko mažoji olimp-ada. Mano draugas pasielgė kaip tikras hero-us. Visą dieną vaikai –eško dingusio katino. Savaitgalį draugai dažnai žaidžia bil-ardą. Mano brolis domisi visomis av-acijos naujovėmis. Mes turime išlikti savo šalies tikrais patr-otais. Mokykloje mokiniai mokėsi parašyti savo b-ografiją.
Trumpas atsakymas:
1.Kaip skirstomas lietuvių kalbos garsynas?
Lietuvių kalbos garsynas skirstomas į balsius, priebalsius ir dvigarsius. Balsiai (a, e, i, u, ė…) tariami laisvai, be kliūčių. Priebalsiai (b, g, k, d, p…) tariami su kliūtimis, dvigarsiai (ai, ie, uo; al, in, ir, im…) sudaro du garsai.
Prie kokių garsų grupės priskirtas priebalsis „j“, kodėl? Pateikite pavyzdžių.
Priebalsis „j“ priklauso pusbalsiams, kurie yra priebalsiai, bet jie neturi dusliosios poros, tai: l, m, n, r, j, v – pusbalsiai. Jie tariami su kliūtimis, bet skardžiai.
Kada priebalsis „j“ tariamas, bet raidė j nerašoma lietuviškuose ir tarptautiniuose žodžiuose? Pateikite pavyzdžių.
Lietuvių kalboje priebalsį „j“ būtina tarti žodžio pradžioje prieš dvibalsį „ie“, bet jo nerašome.
Pvz.: iena [jiena], ieško [jieško], iešmas [jiešmas], ietis [jietis], ieva [jieva];