logo
DONATE

9/10 klasių Literatūra 2019.3.2.

Pamokos metu padiskutavome pereitą savaitę skaityti užduotą N. Gaškaitės-Žemaitienės romano ištrauką “Užverstų šulinių vanduo”. Peržiūrėjome atsakymus į 5  klausimus. Visi raštu atsakė klausimą, “Ką daryčiau, jeigu būčiau (veikėjo) Čigono vietoje?” Prašiau 4-5 sakinių.

Namų darbui perskaityti žemutinius 2 lapus ir atsakyti į klausimus.

Vaiciunaite

PRISIMINKITE, kad jeigu nebuvote pamokoje, privalote atlikti pamokos metu atliktą darbą, kaip namų darbą.

Geros savaitės!

Gyventojų kova su balandžiais – bevaisė?

Comments are closed.