logo
DONATE

9/10 klasių Literatūra 2019.2.9.

Pereitą šeštadienį pamokos metu rašėme rašinius JAV LB Švietimo Tarybos konkursui. Kas nebuvo pamokoje rašo rašinį namuose namų darbui (20 balų). Rašinys turėtų būti 1-2 ranka rašytų puslapių ilgio. Jei parašysite docx ar gdoc, dar geriau. Pasirinkti vieną iš trijų temų:

1.”Kas jungia Pasaulio lietuvius“
(Kalba, kultūra, papročiai, kas dar?)
2.”Garbė būti Pasaulio lietuviu“
(Ką reiškia būti atsakingu už Lietuvą? Kaip tu gali prisidėti prie Lietuvos gėrovės
kilimo? Gal tu žinai žmogų, kurį galėtum pavadinti Pasaulio lietuvių garbės piliečiu…)
3.” Lietuvos nepriklausomybės kaina“
(Kiek reikėjo kovoti, ką patirti ir išgyventi, kad Lietuva džiaugtųsi nepriklausomybe.)

Geros savaitės!

Image result for iced over bushes

Comments are closed.