logo
DONATE

8kl. gruodžio 1d. LIETUVIŲ KALBOS namų darbai

Perskaityti tris straipsnelius www.laikaivaikams.org ir aprašyti, apie ką skaitei (bent 5 sakinius apie kiekvieną straipsnelį).

Comments are closed.