8A ir 8B Kl. Literaturos Namu Darbai (1/06/2018)

ISMOKTI MINTINAI

Kristijonas Donelaitis
METAI
PAVASARIO LINKSMYBĖS

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą

Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,

Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.

Tuo laukus orai drungni gaivydami glostė

Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.