8A IR 8B KL LITERATŪROS NAMŲ DARBAI

Mintinai išmokti pirmas šešias eilutes:

Antanas Baranauskas

Anykščių Šilelis

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo?