8A & 8B kl Literatūros Namų Darbai (3/3/18)

PRAŠAU PERSKAITYTI ŠĮ APSAKYMĄ IKI GALO (VISAS TRIS DALIS) (Buvo užduota praeitai pamokai)

Skaitiniai (Antroji Knyga) – Antanas Vaiciulaitis “Kur Bakuze Samanota”.

Prašau perskaityti apie Antaną Baranauską ir poemos “Anykščių Šilelis” aprašymą:

Antanas Baranauskas-bio

Antanas Baranauskas-poemos analizė

Antanas Baranauskas Anykščių Šilelis ištrauka

Primenu, kad mano klasėje vis dar yra Jūsų darytos Užgavėnių kaukes. Prašau pasiimkite.

nmockus Maironis.org