logo
DONATE

8 KL. LITERATŪROS NAMŲ DARBAI (Balandžio 13, 2019)

Mintinai mokėti raiškiai, vaizdžiai ir su intonacija padeklamuoti Maironio “Trakų Pilis” pirmus du posmelius. Juos reikėjo mokėti praeitai pamokai, bet ne visi vaikai buvo išmokę.

Žinokite svarbius faktus apie Maironį. Raštu atsakykite į šiuos klausimus:

Maironis – Klausimai

MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.

Gegužės 4 vyks keturių mintinai šiais mokslo metais išmoktų eilėraščių ištraukų atsiskaitymas. Kiekvienas mokinys deklamuos po vieną burtų keliu ištrauktą eilėraščio ištrauką. Pamoka vyks “Sielos” galerijoje.

MARTYNAS MAŽVYDAS – Broliai ir seserys imkit mane ir skaitykit

K. Donelaitis-Metai-Šią ištrauką išmokti mintinai

A. Baranausko ištrauka iš Anykščių Šilelio mintinai

MAIRONIS. EILĖRAŠČIAI.

Jei kils klausimų, rašykite nmockus@maironis.org

Comments are closed.