5PB balandžio 7 d., 2017 m.

Mieli Tėveliai, Mokytoja Loreta dėl darbo turėjo pasitraukti iš savo mokytojavimo pareigų penktadieniais.  Panelė Maja pasilieka, o mokytoja Taiyda Chiapetta užbaigs mokslo metus su jūsų vaikais.  Turint klausimų, rašykite: tchiapetta@maironis.org         LINKSMŲ VELYKŲ!

5PB namu darbai balandzio 7