2018-4-21 Lietuvių literatūros namų darbai 10A-B

PRIMENU

Šį penktadienį, balandžio 27 dieną, ruošiamas baigiamiesiems egzaminams pasiruošimo burelis, anglų kalba “cram session”. Kviečiu visus dešimtokus dalyvauti.
 
Susirinksime PLC Lietuvių Dailės Muziejaus/ “Sielos” skaitykloje, anapus Tautodailės Muziejaus durų, nuo 5 iki 7 ar 8 v.v. Jei reikia, pati galėsiu ilgiau pasilikti. Bus picos ir sulčių ar sodos. Jei jūs norėtumėte kuo prisidėti, atsineškite saldumynų, traškučių, daržovių, vaisių ar panašiai.

Prašau nepamirškite pasiruošimui išdalintų lapų (study guide), užrašų knygelių, rašiklio, ryžto ir šypsenos. Galima atsispausdinti:

 
Prašau RSVP, atsiliepti, ar dalyvausite, ar ne, iki trečiadienio, balandžio 25 dienos.
 
Jeigu vėluojatės, ar nesurandate kambario, ar norite pasitikrinti, kaip ilgai dar pasiliksime, duodu savo mobilaus numerį. Geriausia patekstinti: 630-660-3580.

 

DEŠIMTOKŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ DIENOTVARKĖ   

*Mokiniai punktualiai renkasi auklėjimo klasėse*

BALANDŽIO 28 D.

8:45 v.r. Literatūra

* Pertrauka

11:00 v.r. Kultūros pažinimas (atliks projektą)

Iki pasimatymo!