2018-2-24 Lietuvių literatūros namų darbai 9A-B/10A-B

Atsiprašau, kad pevėluotai įkeliu namų darbą. Pereitoje pamokoje pradėjome naują romaną, Dainos Opolskaitės “Ir vienąkart, Riči”. Buvo įvadas, ir pradėjome skaityti ištrauką.

Ir vienąkart Riči užrašai 1

Ir-vienakart-Rici_pirmas skyrelis

Geros savaitės!