2016 m. spalio 14 d 4:45 v.v. Tėvų komiteto susirinkimas.

2016 m. spalio 14 d 4:45 v.v. vyks penktadienio pamainos Tėvų komiteto (TK) susirinkimas.
Susirinkimas vyks TK kambaryje.
Kviečiame prisijungti prie TK veiklos.
Jei negalite dalyvauti susirinkime, bet norite būti TK nariu, prašome užpildyti TK nario anketą.
Dėkojame
Tėvų komitetas