10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas 2018 m. sausio 6 d.

Visi namų darbai (nuo Nr.3 iki Nr. 10) turi būti įduoti šį šeštadienį, sausio 13 d.
Sekantį šeštadienį (sausio 20) bus baigiamieji egzaminai iš Visuomenės mokslo. Jeigu nebus įduoti visi namų darbai, mokinys nebus prileidžiamas prie egzamino. Jūs apie tai žinojote nuo pirmos pamokos, o semestro metu beveik kas savaitę apie tai jums priminiau.
Pereitą savaitę išdalinau baigiamojo egzamino pasiruošimo klausimus. Stipriai rekomenduoju, kad susirastumėt atsakymus tiems klausimams ir išsirašytumėt ant atskiro lapo. Po to galėsite mokytis egzaminui.
Jeigu kas nebuvote klasėje pereitą savaitę, prisegu tuos pasiruošimo klausimus. Taip pat Maironio Lituanistinė Mokykla 10 klases pasiruosimo klausinmai 2018.1.6MAIRONIO-LITUANISTINĖ-MOKYKLA-10-klases-10-Namu-darbas-20171202prisegu ir Nr10 namų darbą, tiems kurie nebuvo klasėje.