logo
DONATE

10A ir 10B klasės Visuomenės mokslas 2018 m. gruodžio 22 d.

Mieli dešimtokai,

Kaip jau esu jums minėjęs daugelį kartų ir pakartojęs paskutiniųjų dviejų šeštadienių pamokų metu:
1. Baigiamasis/atestatinis visuomenės mokslo egzaminas bus šeštadienį, sausio 19 dieną. Tai bus jūsų visuomenės mokslo metinis pažymys.
2. Neatlikus visų namų darbų negalėsite laikyti baigiamojo egzamino. Tai yra mokyklos reikalavimas.
3. Visi namų darbai turi būti įduoti ne vėliau kaip sausio 12 dieną. Jų yra aštuoni. Jie yra vadovėlio gale.
4. Gruodžio 22 d. pamokos metu buvo išdalinti egzaminui pasiruošimo klausimai. Susiraskite tiems klausimams atsakymus, išsirašykite ant atskiro lapo ir po to galėsite mokytis egzaminui. Tiems kurie nebuvote klasėje, prisegu pasiruošimo klausimus prie šio laiško.Maironio Lituanistinė Mokykla 10 klases pasiruosimo klausimai 2018.12.22.
5. Sausio 12 dienos pamokų metu mielai atsakysiu klausimus kuriems gal neradote atsakymų.
6. Sėkmės!!!!!!!!!

Comments are closed.