10 kl. Lietuvių kalba 2017.03.11

10 kl. Namų darbai

Namuose lietuvių kalbos vadovėlyje 114 – 126 psl. dar kartą perskaitote ir pasimokote apie sakinių rūšis ir jų skyrybą. Pasiruošiate kontroliniam diktantui iš sintaksės (mokslo apie sakinių rūšis ir jų skyrybą). Kartu ruošiatės ir kontroliniam darbui iš sintaksės kurso. Klausimus buvau įkėlus prie praėjusios pamokos namų darbų. Taip pat mokotės ir parašote egzaminams skirtų bilietų 1 ir 2 klausimus.
Kontrolinis diktantas
Gubė karaliaus pati
Gyveno senelis ir senelė. Abu eidavo kas rytą medžių kirsti. Jie išeina, o į kiemą ima ir atskrenda gulbelė, sparnelius padeda, pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda ir vėl išskrenda. Seneliams namai nerūpi: visados viskas padaryta. Ir stebėdavos jie, iš kur tas geradaris atsiranda.
Vieną dieną senukas liko namie, atsigulė po kubilu ir laukia. Tik žiūri – atskrido gulbelė, pasidėjo sparnelius, virto mergele ir išėjo vandens. Senukas ėmė ir sudegino sparnelius. Grįžta mergelė su vandeniu, žiūri – nėra jos sparnų. Pradėjo raudoti, graudžias ašarėles lieti. Mergelei gaila tėvo, motinėlės, gaila mylimo bernelio. Taip ir liko mergelė pas senelius.
Užduotis
1.Pabraukti vienarūšes sakinio dalis, paaškinti skyrybą.
Jie išeina, o į kiemą ima ir atskrenda gulbelė, sparnelius padeda, pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda ir vėl išskrenda.
2.Pabraukti pagrindines sakinio dalis, parašyti, koks sakinys (vientisinis ar sudėtinis).
Vieną dieną senukas liko namie, atsigulė po kubilu ir laukia.