10 kl. lietuvių kalba 2017.03.04

10 klasė namų darbai Nr. 19
Tie, kurie dar neparašėte tėvams ar vienam iš jų laiško, parašykite namuose, klasėje perrašysite.
Praėjusią pamoką dar kartą kalbėjome apie vientisinį ir sudėtinį sakinius, užsiminėme apie jų skyrybą (vienarūšes sakinio dalis ir sudėtinį sakinį). Dar kartą perskaitykite Jums pateiktuose lapuose medžiagą iš sintaksės kurso.
Raštu atlikti 125 pusl. 3 prat., žodžiu pasimokyti 4 prat.
Namuose pradėkite ruoštis kontroliniam darbui iš sintaksės kurso. Pateikiu Jums klausimus pagal kuriuos turite mokytis, kitus dar kartą tuos pačius klausimus, kurie bus kontroliniame darbe.
Kurie neparašė 13 bilieto iš sintaksės 1 ir 2 klausimų, parašau tai iki šios pamokos namuose padaryti.
Visi mokotės visus egzaminui skirtus bilietus.

Įkeliu 13 bilietą: 13 Bilietas

1.Ką nagrinėja sintaksės mokslas? Kokį sakinį vadiname vientisiniu? Kas sudaro vientisinio sakinio pagrindą, kaip tą junginį vadiname? Kokios yra antrininkės sakinio dalys, kaip jos vadinamos, į kokius klausimus atsako ir kokiais sutartinais ženklais jos žymimos? Pateikti pavyzdžių.
2. Pateiktuose sakiniuose sutartiniais ženklais pabraukti sakinio dalis. Nurodykite gramatinius centrus. Paaiškinti pabrauktų sakinių skyrybą.
Dauboje lakštingala savo giesmeles gieda. Kazytė darželyje žalius žolynu laisto. Vakare gėlynai kitaip atrodo. Saulučių galvelė prie įkaitusios žemelės glaudžiasi. Tamsią naktį Kazytė savo gražų darželį sapnavo.
Paukščiai ir žvėrys ten valgė, šoko ir dainavo. Lakštingalos balsas buvo toks skaidrus, aiškus, pilnas verksmo ir juoko.
3. Raiškiai perskaityti pateiktą tekstą, savais žodžiais papasakoti, apie ką jame rašoma. Iš teksto atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus.
4. Papildoma užduotis. Padeklamuoti lietuvišką eilėraštį.
Trumpas atsakymas
1. Sintaksės mokslas nagrinėja sakinius ir žodžių junginius. Tai mokslas apie sakinių sudarymą ir jų taisyklingą rašymą.
Sakinys, kurį sudaro vienas gramatinis centras, vadiname vientisinius sakiniu.
Pvz. : Išaušo gražus rytas.
Vientisinio sakinio pagrindą sudaro veiksnys ir tarinys.
Pvz.: Dangumi plaukia melsvi debesėliai. Sakinyje gali ir nebūti veiksnio, bet jei jis aiškiai numanomas (jis, ji, tas, anas…) tuomet sakinys vientisinis.
Pvz.: Dažniausiai vežame kelis kepalėlius duonos. (kas vežame? – mes – tai aiškiai numanomas veiksnys).
Veiksnys ir tarinys sakinyje vadinami pagrindinėmis sakinio dalimis, jie atsako į klausimus kas? ir ką veikia? Sakinyje braukiami – veiksnys – viena linija, tarinys dviem linijom. Visos kitos sakinio dalys, kurios papildo ir išplečia sakinį, vadinamos antrininkėmis sakinio dalimis.
Papildinys atsako į klausimus ko? kam? ką? kuo? braukiamas punktyrine linija.
Pažyminys atsako į klausimus koks? Kokia? Kieno? Kuris? Kelintas? Kelinta? braukiamas vingiuota linija.
Aplinkybės svarbiausios yra trys:
Laiko – kada?
Vietos – kur?
Būdo – kaip?
Jos braukiamos brūkšneliu taškeliu.
Pvz.: Žiemą berniukas važiuoja dideliu autobusu (sakinyje yra visos sakinio dalys).

Sintakės žinių įtvirtinimas
Prisimena teoriją
1. Ką nagrinėja sintaksės mokslas?
2. Iš ko sudaromas sakinys? Ką sudaro žodžiai?
3. Kokias žinote sakinių rūšis pagal sakymo intonaciją?
4. Kokius žinote sakinių rūšis pagal jų sandarą?
5. Kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio?
6. Kokios yra pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys?
7. Kur ir kaip surandame ir nustatome sakinio dalis?
8. Ką vadiname vienarūšėmis sakinio dalimis?
9. Kada skiriamos vienarūšės sakinio dalys?
10. Kada neskiriamos vienarūšės sakinio dalys?

Pagal šiuos klausimus (jie tokie patys, tik kai kur reikia parašyti (pateikti) pavyzdžių) ruoškitės kontroliniam darbui – sintakės žinių patikrinimui, atkreipkite dėmesį, kur reikia mokėti parašyti pavyzdžių.
1. Ką nagrinėja sintaksės mokslas?

2. Iš ko sudaromas sakinys? Ką sudaro žodžiai? Pvz.

3. Kokias žinote sakinių rūšis pagal sakymo intonaciją?

4. Kokius žinote sakinių rūšis pagal jų sandarą? Pvz.

5. Kuo skiriasi vientisinis sakinys nuo sudėtinio? Pvz.

6. Kokios yra pagrindinės ir antrininkės sakinio dalys? Pvz.

7. Kur ir kaip surandame ir nustatome sakinio dalis?

8. Ką vadiname vienarūšėmis sakinio dalimis?

9. Kada skiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.

10. Kada neskiriamos vienarūšės sakinio dalys? Pvz.