10 a, 10 b lietuvių kalba 2017 – 10 – 21

10 klasė namų darbai Nr. 6
Toliau mokomės šaknies balsių rašybos. Per pamoką aiškinomės visas 4 taisykles. Namuose turite išmokti taisykles, kurios aiškina, kad žodžiuose: šąla, bąla, gęsta, glęžta, tręšta … tik esamajame laike šių žodžių šaknyse rašomos nosinės raidės ą, ę. Kituose laikuose jos nerašomos, pvz.: šalau, bals, trešdavo, ges…
4 taisyklė sako, kad labai senų lietuviškų žodžių (mes vadinsime – istorinis balsių ilgumas) šaknyse, kuriose kažkada buvo ilga (su uodegėle) „n“ raidė, ji laikui bėgant išnyko, o šalia esantys balsiai a ir e tapo ilgi, todėl dabar rašomos nosinės raidės ą, ę, pvz.: ąžuolas, vąšas, lęšis, žąsis, ąsa, ąsotis, žąslai…
Dar kartą pasimokyti pirmąsias 2 taisykles ir jų išimtis.
Namuose, vadovėlyje 14 – 17 psl. dar kartą perskaityti ir išmokti pateiktas taisykles, taip pat mokytis taisykles ir iš jums duotų šaknies balsių rašybos lapų.
Raštu pratybų sąsiuvinyje 8psl. parašyti 1, 2, 3 pratimus.
Būtinai turite mokytis iš jums duotų atšviestų lapų, kuriuose yra visos 4 taisyklės ir labai daug pavyzdžių.
Prašau pasiruošti žodžių diktantui
Žodžių diktantas
Įgristi, įgrysta, įgriso, siųsti laišką, išgąsdino, tęsė mokslus, gęsta šviesa, išbalo veidas, išspręsk uždavinį, pakelk rąstą, lauke šąla, gresia pavojus, tręšk dirvą trąšomis, ąžuolas, akinių lęšiai, patikrink grąžą, gražino klasę, tysojo patvory, katinas sulyso.

Įkeliu 3 bilieto iš šaknies rašybos taisyklių klausimus. Jūs turite mokytis ir parašyti atsakymus 1 ir 2 klausimams. Naudokitės vadovėliu ir jums duotais lapais.
3 Bilietas
1. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje. Pasakyti 4 nosinių raidžių rašybos taisykles, pateikti pavyzdžių. Pasakyti, kodėl ir kokių žodžių šaknyse nerašomos nosinės raidės. Pateikti pavyzdžių.
2. Pateiktuose sakiniuose įrašyti praleistas raides ir paaiškinti, kodėl tokias raides įrašėte.
Saulėgr-žos gr-žia galvas į saul-. G-sta vakaro žara. Užg-so šviesos languose.
Nudužo –sočio –sa. Vėjas nuo medži- dr-skia lapus. Man gr-sia pavojus. Prieš šventes mokiniai gr-žino klasę. Reikia t-sėti duotą žodį.
3. Raiškiai perskaityti pateiktą tekstą, savais žodžiais papasakoti, apie ką jame kalbama. Iš teksto atsakyti į mokytojo pateiktus klausimus.
4. Papildoma užduotis. Išraiškingai pasekti lietuvių liaudies pasaką.
Nosinių raidžių rašybos mokymusi Jūs turite atskirą lapą, kuriame aiškiai išdėstytos visos taisyklės ir pateikta daug pavyzdžių. Ne kartą turėjote parašyti, išmokti, paaiškinti. Tad peržiūrėkite savo užrašus ir sėkmės!