10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2018 – 04 – 07

Namų darbai 10 kl.

Praėjusią pamoką dar kartą pakartojome sintaksės skyrių (vadovėlyje 114 – 125 psl.) per pamoką į pratybų sąsiuvinius (60 – 61 psl.) atlikote užduotis. Tie, kurie nepadarėte minėtų užduočių, parašykite namuose ir atsineškite kaip namų darbą.
Visi mokotės egzaminui skirtus lietuvių kalbos bilietus. Jie buvo jau keletą kartų į namų darbų puslapį įkelti.
Kitą pamoką rašysite savarankišką darbą (klausimai Jums buvo pateikti) iš sintaksės kurso teorijos ir pasiruoškite diktantui. Jį jums įkeliu.
Kontrolinis diktantas
Gulbė karaliaus pati
Gyveno senelis ir senelė. Abu eidavo kas rytą medžių kirsti. Jie išeina, o į kiemą ima ir atskrenda gulbelė, sparnelius padeda, pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda ir vėl išskrenda. Seneliams namai nerūpi: visados viskas padaryta. Ir stebėjos jie, iš kur tas geradaris atsiranda.
Vieną dieną senukas liko namie, atsigulė po kubilu ir laukia. Tik žiūri – atskrido gulbelė, pasidėjo sparnelius, virto mergele ir išėjo vandens. Senukas ėmė ir sudegino sparnelius. Grįžta mergelė su vandeniu, žiūri – nėra jos sparnų. Pradėjo raudoti, graudžias ašarėles lieti. Mergelei gaila tėvo, motinėlės, gaila mylimo bernelio. Taip ir liko mergelė pas senelius.
Užduotis
1.Pabraukti vienarūšes sakinio dalis, paaškinti skyrybą.
Jie išeina, o į kiemą ima ir atskrenda gulbelė, sparnelius padeda, pavirsta mergele, krosnį pakūrena, valgyti išverda ir vėl išskrenda.
2.Pabraukti pagrindines sakinio dalis, parašyti, koks sakinys (vientisinis ar sudėtinis).
Vieną