10 a, 10 b kl. lietuvių kalba 2017 – 10 – 28

Namų darbai 7 pamoka

Pasikartoti ir dar kartą pasimokyti šaknies balsių rašybą iš pateiktos medžiagos (atšviestų lapų) ir vadovėlio 14 -18 psl.
Tie, kurie praeitą pamoką nebuvote parašę namų darbų, dabar parašykite. Pratybų sąsiuvinis 8 – 9 psl. 1, 2, 3, 5,6 pratimai. Kurie neparašę rašinio ir 2 bei 3 bilietų, taip pat privalote nedelsdami viską atlikti ir atsinešti į pamoką.
Pasiruošti diktantui iš šaknies balsių rašybos. Įkeliu galimą diktantą. Prašau pasimokykite.

Diktantas
Visi laukė, kad tėvas išspręstų šį sudėtingą klausimą. Vėjas dreskia nuo medžių lapus. Išgąsčio vejamas vaikas skubėjo palįsti po lova. Grįžę tėvai sode nupjovė ąžuolą. Šuo tysojo prie būdos. Gęsta vakaro žiburiai. Išbalo nepažįstamojo veidas. Drąsus berniukas išgąsdino piktą šunį. Įminiau Kęstučio mįslę. Pamąstyk, ar verta tiek gražintis. Saulėgrąžos gręžia galvas į saulę. Teiginį reikia pagrįsti pavyzdžiais. Reikia tesėti duotą žodį. Draugai tęsia jo pradėtą darbą. Nuduš ąsočiui ąsa.
Parašyti pagrindines formas:
Šalti – šąla – šalo
Įgristi —— ……. …………
Pasiryžti ………. ……….. ……….