Registracija 2018 – 2019 m.m. jau prasidėjo. Registracijos formas ir detalesnę informaciją rasite čia. 

 


 

Informaciją apie šeštadienio aukštesniosios mokyklos egzaminų tvarką rasite čia.

Informaciją apie penktadienio aukštesniosios mokyklos egzaminų tvarką rasite čia.

 


 


 

 Informaciją apie mokinių skatinimo sistemą galite rasti čia.

 


Svarbu:

NAUJA KARŠTŲ PIETŲ KAINA YRA  $4.50*

* Ar žinote, kad pirkdami karštus pietus, jūs remiate mūsų mokyklą? Dalis jūsų išleistų pinigų sugrįžta į mokyklos biudžetą. Ačiū!

 

Priminimai:

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais. Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $50 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.