Registracija lankantiems MLM mokiniams iki gegužės 22d. Prieš registruojantis reikia pilnai atsiskaityti su mokykla-kiekviena mokyklos šeima turi vieną kartą mokslo metuose budėti taip pat pilnai susimokėti mokslapinigius.

 Šioje svetainėje TĖVAMS<REGISTRACIJA 2017-2018 patalpintos 3 registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir užpildyti.

  • REGISTRACIJOS LAPAS
  • MOKSLO METŲ KAINORAŠTIS
  • ATSAKOMYBĖS ATLEIDIMO FORMA (WAIVER)

Rašyti vieną čekį “ Maironis Lithuanian School”. 
Formas, čekį (ir gimimo liudijimą, jei naujas mokinys) pristatyti į mokyklos raštinę pamokų metu.

Nuo gegužės 22d. d. – liepos  1d. registracija bus priimama tik paštu.

Nuo liepos 1d. iki liepos 15 d. registracija priimama paštu su $25.00 pavėlavimo mokesčiu.

Neužsiregistravus iki liepos 15 d. mokinio vieta mokykloje prarandama ir į tą vietą bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.

Daugiau informacijos apie registraciją, galite rasiti šioje svetainėje TĖVAMS-REGISTRACIJA 2017-2018


MAIRONIO lituanistinės mokyklos
DEŠIMTOKŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ 
DIENOTVARKĖS
Mokiniai punktualiai renkasi  auklėjimo klasėje

MLM PENKTADIENIO pamainos egzaminų tvarkaraštis

MLM ŠEŠTADIENIO pamainos egzaminų tvarkaraštis

 


Maironio lituanistinės mokyklos EGZAMINŲ APRAŠAS

1. IKI EGZAMINO MOKINIAI TURI ATSISKAITYTI UŽ  VISUS NAMŲ DARBUS                 ( neatsiskaičiusieji prie egzamino nebus prileidžiami).

2. MOKINIAI Į EGZAMINĄ ATVYKSTA LAIKU (pavėlavusieji  į egzaminą neįleidžiami).

3. MOKINIAI APSIRŪPINA RAŠYMO IR KITOMIS PRIEMONĖMIS REIKALINGOMIS LAIKANT EGZAMINĄ.

4. MOKINIAI NEGALINTYS NUSTATYTĄ DIENĄ ATVYKTI Į EGZAMINĄ ( 2 savaites iki jo pateikia mokyklos direktorei motyvuotą prašymą dėl ko reikia perkelti  egzamino datą).

5. MOKINIAI NEIŠLAIKIUSIEJI EGZAMINO , LAIKO JĮ PASKIRTĄ PERLAIKYMO DIENĄ (  gautas pažymys mažinamas  vienu balu).

6. EGZAMINŲ METU MOKINIAI NEGALI NAUDOTIS TELEFONAIS IR KITOMIS PRIEMONĖMIS , KURIŲ NEPATEIKIA MOKYTOJAS.

7.MOKINIAI NEIŠLAIKĘ  EGZAMINŲ GAUNA NE ATESTATĄ, O PAŽYMĄ, KAD ISŠKLAUSĖ  KURSĄ.


Mokyklos uždarymo šventės:

penktadieninė pamaina:  gegužės 19d.  7pm Fondo salėje.
šeštadieninė pamaina: gegužės 20d.
pradinė mokykla ( PD-6 kl.)        10am      Fondo salėje
aukštesnioji mokykla (7-10 kl.)    12pm     Fondo salėje
 
7-9 kl. mokiniai mokyklos uždarymo dieną PRIVALO vilkėti MLM marškinėlius.