Kviečiame dirbti MLM. Maironio lituanistinei mokyklai ateinantiems 2017-18 mokslo metams reikalingi mokytojai ir padėjėjai. Jeigu mylite lietuvišką žodį, vaikus, jeigu mėgstate bendrauti ir jums rūpi lietuvybės išsaugojimas, labai kviečiame įsijungti į MLM veiklą. Prašome užpildykite anketą ir pristatykite į raštinę arba atsiųskite e-paštu gmisiuniene@maironis.org 


Registracija lankantiems MLM mokiniams iki gegužės 22d. Prieš registruojantis reikia pilnai atsiskaityti su mokykla-kiekviena mokyklos šeima turi vieną kartą mokslo metuose budėti taip pat pilnai susimokėti mokslapinigius.

 Šioje svetainėje TĖVAMS<REGISTRACIJA 2017-2018 patalpintos 3 registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir užpildyti.

  • REGISTRACIJOS LAPAS
  • MOKSLO METŲ KAINORAŠTIS
  • ATSAKOMYBĖS ATLEIDIMO FORMA (WAIVER)

Rašyti vieną čekį “ Maironis Lithuanian School”. 
Formas, čekį (ir gimimo liudijimą, jei naujas mokinys) pristatyti į mokyklos raštinę pamokų metu.

Nuo gegužės 22d. d. – liepos  1d. registracija bus priimama tik paštu.

Nuo liepos 1d. iki liepos 15 d. registracija priimama paštu su $25.00 pavėlavimo mokesčiu.

Neužsiregistravus iki liepos 15 d. mokinio vieta mokykloje prarandama ir į tą vietą bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.

Daugiau informacijos apie registraciją, galite rasiti šioje svetainėje TĖVAMS-REGISTRACIJA 2017-2018