Mieli Tėveliai,

Smagiai, gražiai ir iškilmingai pradėjome 2017-2018 mokslo metus. Tai 58-tieji mokslo metai Maironio mokykloje. Noriu kartu su jumis pasidžiaugti išaugusia mokykla. Viso MLM mokosi 693 mokiniai: penktadieninėje pamainoje – 200 mokinių, šeštadieninėje – 493!

Žinau, kad pirmi savaitgaliai mokykloje bus pilni jaudulio, ypatingai tiems, kurie pirmą kartą atėjo mokytis ir tiems, kurie pirmą kartą atlydėjo savo vaikus.

Kiekvienas, ateidamas į mokyklą, atsineša savo svajones, lūkesčius ir tikėjimą. Mes visi trokštame vieno dalyko – kad mokykloje būtų gera ir smagu. Nuoširdžiai linkiu, kad šis paprastas troškimas virstų tikrove ir kad mokslo metus baigtume taip pat pakylėtai, kaip ir juos pradėjome. Kalbėkime, bendraukime ir puoselėkime lietuvybę mūsų atžalose.

MLM direktorė
Goda Misiūnienė 


Svarbu:

NAUJA KARŠTŲ PIETŲ KAINA YRA  $4.50

RUGSĖJO 22-23 d. NEBUS KARŠTŲ PIETŲ. Bočių menė nedirbs! Mokiniai atsineša užkandžius iš namų.

Priminimai:

  1. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am.
  2. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  3. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $50 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  4. Kitą savaitę prasidės klasės tėvų susirinkimai. Tikrinkite vaikų namų darbų aplankus dėl detalios informacijos.

 

Klasių sarašai: 

2017-2018 mm MLM klasių sąrašai  

Taip pat klasių sąrašąi bus iškabinti ant sienos prie raštinės. (Klasių sąrašai dar negalutiniai-bus pakeitimų)