Kviečiame jus visus į mokyklos uždarymo šventę:

Penktadieninė pamaina gegužės 19d 7pm Fondo salėje

Šeštadieninė pamaina gegužės 20d.
10am Fondo salėje pradinės mokyklos
12pm Fondo salėje aukštesniosios mokyklos.

Prašome vaikus aprengti tautiniais rūbais arba MLM marškinėliais. 

Mokyklos raštinėje dar galima nusipirkti 2016-17 mokslo metų metraštį. Kaina $25


Kviečiame dirbti MLM. Maironio lituanistinei mokyklai ateinantiems 2017-18 mokslo metams reikalingi mokytojai ir padėjėjai. Jeigu mylite lietuvišką žodį, vaikus, jeigu mėgstate bendrauti ir jums rūpi lietuvybės išsaugojimas, labai kviečiame įsijungti į MLM veiklą. .Prašome užpildykite anketą ir pristatykite į raštinę arba atsiųskite e-paštu gmisiuniene@maironis.org 


Registracija lankantiems MLM mokiniams iki gegužės 22d. Prieš registruojantis reikia pilnai atsiskaityti su mokykla-kiekviena mokyklos šeima turi vieną kartą mokslo metuose budėti taip pat pilnai susimokėti mokslapinigius.

 Šioje svetainėje TĖVAMS<REGISTRACIJA 2017-2018 patalpintos 3 registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir užpildyti.

  • REGISTRACIJOS LAPAS
  • MOKSLO METŲ KAINORAŠTIS
  • ATSAKOMYBĖS ATLEIDIMO FORMA (WAIVER)

Rašyti vieną čekį “ Maironis Lithuanian School”. 
Formas, čekį (ir gimimo liudijimą, jei naujas mokinys) pristatyti į mokyklos raštinę pamokų metu.

Nuo gegužės 22d. d. – liepos  1d. registracija bus priimama tik paštu.

Nuo liepos 1d. iki liepos 15 d. registracija priimama paštu su $25.00 pavėlavimo mokesčiu.

Neužsiregistravus iki liepos 15 d. mokinio vieta mokykloje prarandama ir į tą vietą bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.

Daugiau informacijos apie registraciją, galite rasiti šioje svetainėje TĖVAMS-REGISTRACIJA 2017-2018


 

Birželio 3d. 2pm Pasaulio lietuvių centro R. Riškus salėje vyks iškilmingos gen. konsulo Marijaus Gudyno išleistuvės. Renginys NEMOKAMAS. Kviečiame visus dalyvauti.