VISUOTINIS MLM TĖVŲ SUSIRINKIMAS – SPALIO 28 d.

Maironio Lituanistinė Mokykla (MLM) yra Ilinojuje registruota pelno nesiekianti organizacija, kurios įstatuose įrašytas reikalavimas kasmet surengti visuotinį susirinkimą ir išrinkti reikiamus kandidatus į MLM Tarybą. Tarybos savanoriai nariai yra atsakingi už mokyklos gerbūvį ir koordinuoja mokyklos finansinius ir teisinius reikalus. Visuotinis susirinkimas ir tarybos narių rinkimai vyks spalio 28 d. 9 v.r. Tarybai reikia pasišventusių, energingų ir sumanių tėvelių. Norintys kandidatuoti į Tarybą prašomi užpildyti ir įteikti kandidato anketą iki spalio 1d.  Kandidato anketą galima rasti čia Kandidato Anketa arba galima pasiimti iš mokyklos raštinės. Užpildytą anketą galima atsiųsti paštu šiuo adresu: Maironis Lithuanian Community School, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, e-paštu: mlmtaryba@maironis.org arba atnešti į mokyklos raštinę su nuoroda: “Rinkimų komisijai”.

Visuotinio tėvų susirinkimo darbotvarkė bus paskelbta eletroniniu paštu ir mokyklos internetiniame puslapyje.

MLM Taryba

 


Svarbu:

NAUJA KARŠTŲ PIETŲ KAINA YRA  $4.50

RUGSĖJO 22-23 d. NEBUS KARŠTŲ PIETŲ. Bus galima nusipirkti Tėvų Komiteto organizuojamus picos pietus arba prašome atsinešti užkandžius iš namų.

Priminimai:

  1. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am.
  2. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  3. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $50 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.
  4. Kitą savaitę prasidės klasės tėvų susirinkimai. Tikrinkite vaikų namų darbų aplankus dėl detalios informacijos.