Pranešame apie artėjančias MLM foto dienas! Prašome, kad mokiniai dėvėtų tautinius rūbus. Kas neturi tautinių rūbų, galima apsirengti balta palaidine/marškiniais ir sijonu / kelnėmis. Džinsų dėvėti negalima. Kainas rasite čia.

Penktadieninė Pamaina   Šeštadieninė Pamaina
Spalio 20 d. PD-4 klasės Spalio 21 d. PD-2 / LK 1-5 klasės
Lapkričio 3 d. 5-10 klasės Spalio 28 d. DB* / 3-6 klasės
  Lapkričio 4 d. 7-10 klasės

* DB klasė fotografuosis ne spalio 21 d., o spalio 28 d.

 


VISUOTINIS MLM TĖVŲ SUSIRINKIMAS – SPALIO 28 d.

Maironio Lituanistinė Mokykla (MLM) yra Ilinojuje registruota pelno nesiekianti organizacija, kurios įstatuose įrašytas reikalavimas kasmet surengti visuotinį susirinkimą ir išrinkti reikiamus kandidatus į MLM Tarybą. Tarybos savanoriai nariai yra atsakingi už mokyklos gerbūvį ir koordinuoja mokyklos finansinius ir teisinius reikalus. Visuotinis susirinkimas ir tarybos narių rinkimai vyks spalio 28 d. 9 v.r. Tarybai reikia pasišventusių, energingų ir sumanių tėvelių. Norintys kandidatuoti į Tarybą prašomi užpildyti ir įteikti kandidato anketą iki spalio 1d.  Kandidato anketą galima rasti čia Kandidato Anketa arba galima pasiimti iš mokyklos raštinės. Užpildytą anketą galima atsiųsti paštu šiuo adresu: Maironis Lithuanian Community School, 14911 127th St., Lemont, IL 60439, elektroniniu paštu: mlmtaryba@maironis.org arba atnešti į mokyklos raštinę su nuoroda: “Rinkimų komisijai”.

Visuotinio tėvų susirinkimo darbotvarkė bus paskelbta eletroniniu paštu ir mokyklos internetiniame puslapyje.

MLM Taryba


Svarbu:

NAUJA KARŠTŲ PIETŲ KAINA YRA  $4.50

Priminimai:

  1. Kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį ir šeštadienį raginame visus mokinius apsirengti Maironio mokyklos marškinėliais (jau šį savaitgalį). Klasė su didžiausiu marškinėlių skaičiumi laimi prizą! Be to, mokslo metų gale išrenkama ir apdovanojama pati pavyzdingiausia klasė. Didžiuokimės savo mokykla!
  2. Prašome nevėluoti į pamokas. Pamokos prasideda: penktadieniais – 4:30 pm, šeštadieniais – 8:45 am. Šeštadieniais pamokos baigiasi 1:15 pm.
  3. Laikykitės saugaus greičio Centro teritorijoje. Būkite dėmesingi. Nestatykite mašinų prie išsikrovimo/pasikrovimo doko.
  4. Kiekviena MLM šeima turi vieną kartą metuose budėti arba susimokėti $50 mokestį. Budinčiųjų knygą galima rasti raštinėje.