Pranešimai

SVARBU! Maironio lituanistinei mokyklai LABAI LABAI reikalingi mokytojai ( penktadieninei ir šeštadieninei pamainoms). Reikalavimai: mylėti vaikus ir Lietuvą, bei puikiai mokėti lietuvių kalbą 💗 🇱🇹 ️. ️ Dėl smulkesnės informacijos drąsiai kreipkitės į mokyklos direktorę Godą Misiūnienę: e-paštas gmisiuniene@maironis.org tel. 630-915-3110.


(see English below)
MIELI MLM MOKINIAI IR TĖVELIAI-
Artėja 2018-19 mokslo metų pradžia! 
 
Pirmosios mokslo metų dienos bus rugsėjo 7 ir 8 d. 
 
Pirmąją dieną klasių sąrašai bus pakabinti prie raštinės. Mokytojai pateiks mokiniams reikmenų sąrašus, o knygos bus išdalinamos antrąją savaitę.
 
Pirmasis tėvelių susirinkimas vyks Lietuvių Fondo salėje. Susirinkimo metu bus galima nusipirkti MLM marškinėlius, užsirašyti vaikus į skautus ir ateitininkus, ir bus galima užsirašyti budėjimui (vieną kartą metuose privaloma kiekvienai šeimai budėti, arba sumokėti $75 mokestį).
 
Taigi:
 
Penktadienį, rugsėjo 7 d.
-pamokos vyksta 4:30- apie 7:30 v.v. (įprastai 4:30-8:30)
-tėvų susirinkimas 5 v.v. Fondo salėje
-iškilmingas atidarymas 7 v.v. Fondo salėje
-mokiniai grįžta į klases; PD-4 kl. tėveliai atsiima mokinius iš klasių
 
Šeštadienį, rugsėjo 8 d.
-pamokos vyksta 8:45- apie 12:30 v.p.p. (įprastai 8:45-1:15)
-tėvų susirinkimas 9 v.r. Fondo salėje
-iškilmingas atidarymas 12 v.p.p. Riškaus salėje
-mokiniai grįžta į klases; PD-4 kl. tėveliai atsiima mokinius iš klasių
 
Laukiame jūsų nekantriai!
MLM Administracija ir mokytojai
 
———————
 
 
DEAR MLM STUDENTS AND PARENTS-
The start of our 2018-19 school year is fast approaching!
 
The first school days will be September 7 and 8.
 
On the first day of school, class lists will be posted near the Main Office. Teachers will provide students with supply lists, and books will be distributed the second week of school.
 
The first parent meeting will take place in the Lithuanian Foundation Hall. At this time parents will be able to purchase MLM t-shirts, sign children up for Lithuanian Scouts and the Lith. Roman Catholic Youth Association “Ateitis.” This is also the time for parents to sign up for hall monitor duty (each family must volunteer for monitor duty once per year, or pay the $75 monitor fee). 
 
Therefore:
 
Friday, September 7
-classes are in session 4:30-about 7:30 p.m. (usually 4:30-8:30)
-parent meeting is at 5 p.m. in the Foundation Hall
-official opening assembly is at 7 p.m. in the Foundation Hall
-students will return to their classrooms; PD-4 gr. parents must pick up students from classrooms 
 
Saturday, September 8
-classes are in session 8:45-about 12:30 p.m. (usually 8:45-1:15)
-parent meeting is at 9 a.m. in the Foundation Hall
-official opening assembly is at 12 p.m. in the Riškus Hall
students will return to their classrooms; PD-4 gr. parents must pick up students from classrooms
 
We look forward to seeing you!
MLM Administration and teachers

 

 


Registracija

Balandžio 14 d. prasidėjo 2018-19 mokslo metų registracija šiuo metu Maironio mokyklą lankantiems mokiniams. Prieš registruojantis reikia pilnai atsiskaityti su mokykla. Kiekviena šeima turi bent vieną kartą mokslo metuose budėti bei pilnai susimokėti mokslapinigius.

Šiame skyrelyje patalpintos visos registracijos formos, kurias reikia atsispausdinti ir pristatyti su mokesčiu į mokyklos raštinę.

Registracijos eiga:

  1. Pilnai atsiskaityti už 2017-2018 m.m. ( mokslapinigiai ir budėjimas)
  2. Pasirinkti pamainą: PENKTADIENIO ar ŠEŠTADIENIO.

Penktadieniais, 4:30 – 8:30 v.v.  nuo priešdarželio klasės iki dešimtos klasės (su nuolaida).

Šeštadieniais, 8:45 v.r. – 1:15 v.v. nuo priešdarželio klasės iki dešimtos klasės.

  1. Atsispausdinti ir užpildyti visus 3 registracijos formų lapus:
  • MOKSLO METŲ KAINORAŠTIS
  • REGISTRACIJOS LAPAS
  • ATSAKOMYBĖS ATLEIDIMO FORMA (WAIVER)

 Rašyti vieną čekį “ Maironis Lithuanian School”.

  1. Formas, čekį (ir gimimo liudijimą, jei naujas mokinys) pristatyti į mokyklos raštinę pamokų metu.

Nuo gegužės 21 d. – liepos  1d. registracija bus priimama tik paštu.

Nuo liepos 1d. iki liepos 15 d. registracija priimama paštu su $25.00 pavėlavimo mokesčiu.

Neužsiregistravus iki liepos 15 d. mokinio vieta mokykloje prarandama ir į tą vietą bus priimami nauji mokiniai iš Laukiančiųjų sąrašo.

Mokyklos adresas:

Maironio Lituanistinė Mokykla, 14911 127th  Street, Lemont, IL 60439

Registracijos formos ŠEŠTADIENIO pamainai 2018-2019 m.m.:

2018-2019 M.M. REGISTRACIJA ŠEŠTADIENIS

Registracijos formos PENKTADIENIO pamainai 2018-2019 m.m.:

2019-2019 M.M. REGISTRACIJA PENKTADIENIS

MLM mokinių broliukai/sesutės, kurie pradės lankyti mokyklą  2018-19 m.m. registruojami kartu su vyresniais broliais/sesėmis. Būtina pridėti naujo mokinuko gimimo liudijimo kopiją.

Vaikai į Priešdarželio klasę priimami sulaukę 4 metų iki rugsėjo 1d.

Nauji mokiniai norintys mokintis Maironio lituanistinėje mokykloje turi užpildyti ir į mokyklos raštinę pristatyti formą:

LAUKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS